• Wat is dienstverband?

  • Waarom moeten HR-managers inzicht hebben in het dienstverband van werknemers?

  • Hoe kunnen HR-managers het concept van dienstverband toepassen in hun organisatie?

Wat is dienstverband?

Dienstverband verwijst naar de periode die een werknemer in dienst is bij een bedrijf. Een HR-manager moet het concept van dienstverband begrijpen, vooral bij het managen van een globaal team.

Waarom moeten HR-managers inzicht hebben in het dienstverband van werknemers?

Inzicht in het dienstverband van werknemers is om verschillende redenen van vitaal belang. Ten eerste helpt het ze om de stabiliteit van het personeelsbestand bij te houden. Een lang dienstverband kan duiden op een positieve werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en betrokken voelen, wat leidt tot een hogere werktevredenheid en productiviteit. Omgekeerd kan een kort dienstverband wijzen op problemen zoals een groot verloop, wat hoge kosten met zich mee kan brengen en verstorend kan werken.

Ten tweede is dienstverband cruciaal voor het plannen van opvolging. Als een HR-manager weet welke werknemers het langst bij het bedrijf werken en wie de meeste institutionele kennis heeft, wordt het makkelijker om potentiële leiders te identificeren en toekomstige vacatures in te plannen.

Ten derde kan inzicht in dienstverbanden HR-managers helpen om betere secundaire arbeidsvoorwaarden en beloningsprogramma's voor werknemers op te zetten. 

Nieuwere medewerkers kunnen bijvoorbeeld andere secundaire arbeidsvoorwaarden waarderen, zoals meer vakantiedagen of mogelijkheden voor flexibele werkovereenkomsten.

In een globaal team is het nog belangrijker om inzicht te hebben in dienstverbanden. Verschillen in arbeidsmarkt, arbeidswetgeving en culturele normen kunnen allemaal van invloed zijn op dienstverbanden en hiermee moet rekening worden gehouden bij het nemen van beslissingen over recruitment, personeelsbehoud, vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hoe kunnen HR-managers het concept van dienstverband toepassen in hun organisatie?

Als HR-manager kun je inzicht in dienstverbanden gebruiken om je strategieën te bepalen. Als je bijvoorbeeld een trend ziet van korte dienstverbanden, moet je misschien onderzoeken waardoor werknemers snel vertrekken en wat je ertegen kunt doen. Als je veel loyale werknemers hebt, overweeg dan om programma's op te zetten die hun loyaliteit erkennen en belonen.

Volgens een rapport uit 2020 van het U.S. Bureau of Labor Statistics was het mediane dienstverband van werknemers in de VS ongeveer 4,1 jaar. Dit verschilt echter aanzienlijk per leeftijd en bedrijfstak. Wereldwijd is de gemiddelde baanduur moeilijker te bepalen verschuldigd door de verschillen in arbeid en tewerkstelling. In ontwikkelde economieën ligt het gemiddelde vaak iets hoger dan in de VS, volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Hoelang werknemers in dienst zijn is een waardevolle maatstaf voor HR-managers. Het kan inzicht geven in de tevredenheid, stabiliteit en betrokkenheid van werknemers. Deze factoren hebben allemaal een grote invloed op het succes van een bedrijf. Door dienstverbanden te begrijpen en te beïnvloeden, kunnen HR-managers weloverwogen beslissingen nemen die de groei en bloei van hun teams bevorderen, zowel lokaal als internationaal.

Volgende stappen
Strategische implementatie

Het is essentieel dat HR-managers inzicht hebben in het dienstverband van werknemers. Dienstverbanden verschillen per land en bedrijfstak. Inzicht in deze verschillen is cruciaal voor weloverwogen beslissingen, vooral in internationale teams. Hier lees je hoe je invloed kunt uitoefenen op dienstverbanden om gegevensgestuurde beslissingen te nemen die de groei en bloei van het bedrijf bevorderen.

  • Houd de stabiliteit van de werkplek bij. Een lang dienstverband suggereert een positieve omgeving, terwijl een kort dienstverband een groot verloop kan betekenen, wat verstoringen en kosten met zich meebrengt.

  • Plan voor de toekomst. Als je weet wie de meeste ervaring heeft, kun je potentiële leiders identificeren en vacatures inplannen.

  • Verbeter de secundaire arbeidsvoorwaarden. Stem pakketten af op verschillende wensen op basis van anciënniteit. Nieuwere werknemers hechten bijvoorbeeld meer waarde aan vakantie dan werknemers die langer in dienst zijn.

Verwante artikelen