Background cover
SHBFINANCE

SHBFINANCE

TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG • Remote-only

Overview

Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12/12/2016 và được phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 28/3/2017 (Mã số doanh nghiệp: 0107779290).

Industry:

TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG

Headquarters:

Anywhere

Company size:

500+ employees

Founded:

2000

Jobs

SHBFINANCE has no openings right now

How we ensure that remote work is successful

tôi tin như vậy

Remote-only:

No offices, everyone works remotely.

Company type:

For-profit