Background cover
ViecLamQuanhDayCom

ViecLamQuanhDayCom

Content Marketing at MBN Company

About

Việc làm quanh đây. Công nghệ tìm việc làm độc đáo. Giúp bạn tìm việc tốt gần nhà, gần nơi mình muốn.

Experience

MBN Company

Content Marketing

MBN Company

Apr 2018 - Present

Content Marketing Writer at MBN

Education

MBN

Certificate

MBN

Apr 2018 - Apr 2018

Marketing Copy Writer

Works

ViecLamQuanhDayCom

https://vieclamquanhday.com/