Background cover
Thuy MuaBanNhanh

Thuy MuaBanNhanh

Marketing at MuaBanNhanh

Ho Chi Minh, Viet Nam, Asia
facebook

About

Nền Tảng Thương Mại Điện Tử MBN (My Business Network) Toàn Diện - MuaBanNhanh MBN (My Business Network) cung cấp những giải pháp thương mại điện tử nhanh dễ dàng cho việc bán hàng, marketing và quản lý vận hành trong kinh doanh. Bạn hãy bắt đầu với những giải pháp miễn phí và nâng cấp VIP để tăng doanh số tức thì.

Experience

MuaBanNhanh

Marketing

MuaBanNhanh

Apr 2018 - Present

MuaBanNhanh sở hữu website bán hàng chuyên nghiệp chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Kho giao diện phù hợp với hơn 200 ngành nghề. Có ngay khách hàng tìm năng (Traffic) từ hệ thống MBN Marketplace.

Works