Background cover
Idim Việt Nam

Idim Việt Nam

facebook

About

Khách hàng khi đến với Dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất idim Việt Nam không chỉ sở hữu cho mình những thiết kế đẹp, mà phải khai phá sáng tạo thực sự hơn cả những gì họ mong đợi.

Experience

BEST

(idim)

BEST

Dec 2019 - Dec 2019

(idim) V?i d?nh v? Idim Vi?t Nam khai phá d? tìm ra nh?ng thi?t k? ki?n trúc n?i th?t sáng t?o hoàn m? https://idim.vn/