Background cover
InTemDecalVN

InTemDecalVN

Content Marketing at MBN Company

About

InTemDecalVN - In tem decal giá rẻ tại TPHCM - In tem phụ, in nhãn phụ, in tem nhãn quấn cuộn cho máy dán nhãn tự động, in tem nhãn phụ, tem dán thùng, tem dán sản phẩm. - Tem nhãn cho nghành thực phẩm, tem nhãn nghành thủy sản, tem nhãn nghành gốm sứ. - Tem nhãn cho chai nhựa, lọ thủy tinh, chai nhôm. - Tem nhãn mỹ phẩm, tem nhãn nghành dược phẩm. - Tem nhãn màu, decal nhuộm màu, tem decal phi tròn, tem dán thùng, tem nghành điện lực

Experience

MBN Company

Content Marketing

MBN Company

Jul 2016 - Present

Content Marketing Writer at InTemDecalVN

Education

MBN

Certificate

MBN

Jul 2015 - Jul 2017

Marketing Copy Writer

Works

InTemDecalVN - In tem decal giá rẻ tại TPHCM

https://intemdecal.vn/