Background cover
MBNcomvn

MBNcomvn

Content Marketing at MBN Company

About

MBNcomvn giúp bạn nhanh chóng sở hữu website bán hàng với nhiều tính năng giúp tăng trưởng. MBNcomvn cung cấp nhiều công cụ giúp việc bán hàng đa kênh của bạn trở nên dễ dàng. Website bán hàng. Ứng dụng bán lẻ. Quảng cáo thông minh. Bán hàng đa kênh.

Experience

MBN Company

Content Marketing

MBN Company

Apr 2017 - Present

Content Marketing Writer at MBN

Education

MBN

Certificate

MBN

Apr 2016 - Apr 2018

Marketing Copy Writer

Works