Zuid-Afrika 9 min

Secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in Zuid-Afrika

Geschreven door Preston Wickersham
Preston Wickersham

Delen

share to linkedInshare to Twittershare to Facebook
Link copied
to clipboard

Welke secundaire arbeidsvoorwaarden moet je je werknemers in Zuid-Afrika aanbieden?

Hoewel de Zuid-Afrikaanse overheid werkgevers verplicht om bepaalde wettelijke secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden, moeten bedrijven die het beste talent willen aannemen meer bieden dan alleen de basis. De gids van Remote over het aannemen van medewerkers in Zuid-Afrika gaat in op verschillende onderwerpen, waaronder arbeidswetten, payroll en secundaire arbeidsvoorwaarden. In deze gids bespreken we de secundaire arbeidsvoorwaarden in Zuid-Afrika.

Wie hebben in Zuid-Afrika recht op een uitkering?

Alle Zuid-Afrikaanse werknemers die fulltime werken, hebben recht op secundaire arbeidsvoorwaarden. Een fulltime baan in Zuid-Afrika betekent meestal een werkweek van 40 tot 45 uur.

Werkgevers kunnen een proeftijd instellen om werknemers te beoordelen voordat ze hen in dienst nemen. Werknemers hebben echter tijdens de proeftijd ook recht op wettelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Het enige verschil tussen een proeftijd en een regulier dienstverband is dat werknemers op proef gemakkelijker kunnen worden ontslagen dan werknemers die dat niet zijn.

Zzp'ers hebben geen recht op secundaire arbeidsvoorwaarden in Zuid-Afrika. Werknemers met een contract voor bepaalde tijd kunnen recht hebben op secundaire arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van de aard van het contract. Werkgevers moeten oppassen dat ze zzp'ers niet verkeerd classificeren of de Zuid-Afrikaanse arbeidswetgeving over het juiste gebruik van contracten voor bepaalde tijd overtreden.

Download de Global Benefits Guide en trek internationaal toptalent aan

De experts van Remote in global HR delen praktische tips om secundaire arbeidsvoorwaarden op te stellen die lokaal relevant en wereldwijd compliant zijn, zodat je overal ter wereld het beste talent aan kunt trekken en behouden.

Wettelijke en veelvoorkomende secundaire arbeidsvoorwaarden in Zuid-Afrika

Uitbetaling voor overwerk in Zuid-Afrika

Werknemers die overwerken, hebben in Zuid-Afrika recht op een uitbetaling van overuren. Werknemers kunnen maximaal drie uur per dag overwerken, tot 10 uur per week. Als de werknemer ermee akkoord gaat, kan het aantal overuren worden uitgebreid tot 15 uur per week. Dit kan slechts voor in totaal twee maanden per jaar.

De tarieven voor overuren moeten minstens 150% van het normale loon bedragen.

Werknemers krijgen overuren altijd uitbetaald als ze op zondag werken. Werknemers die normaal op zondag werken, moeten minstens 150% loon ontvangen. Werknemers die niet regelmatig op zondag werken, moeten minstens 200% loon ontvangen.

Werknemers in Zuid-Afrika hebben het recht om overuren uitbetaald te krijgen als extra betaald verlof als ze daarvoor kiezen. Werkgevers kunnen werknemers niet dwingen om akkoord te gaan met extra betaald verlof in plaats van extra loon. Werknemers die betaald verlof aanvaarden in plaats van een uitbetaling van de overuren, krijgen de uren betaald verlof tegen hetzelfde tarief als wanneer het om geld zou gaan: in de meeste gevallen 150% en voor zondagswerkers die normaal niet op zondag werken 200%.

Betaald verlof in Zuid-Afrika

Betaald verlof is in Zuid-Afrika wettelijk verplicht, wat betekent dat werkgevers hun werknemers een minimum aan betaald verlof moeten aanbieden om aan de nationale wetgeving te voldoen.

Fulltime werknemers moeten minimaal 15 betaalde vrije dagen per jaar krijgen, naast betaald verlof tijdens alle officiële feestdagen. Als een feestdag in een weekend valt, wordt de betaalde feestdag voor medewerkers op de eerstvolgende maandag erkend. Zuid-Afrika heeft 12 officiële feestdagen per jaar.

Werkgevers in Zuid-Afrika moeten ongebruikte vakantiedagen uitbetalen. Werkgevers kunnen ongebruikt betaald verlof niet afpakken. Als werknemers bij een bedrijf vertrekken, hebben ze recht op een uitbetaling van al het ongebruikte betaald verlof.

Hoewel deze wetten klinken alsof ze werknemers in staat stellen om onbeperkt een enorme voorraad betaald verlof op te bouwen, is dat meestal niet het geval. Werkgevers kunnen in veel gevallen vervaldata instellen voor ongebruikt betaald verlof. Het juridische team van Remote kan je bedrijf helpen bij het opstellen van een deugdelijk beleid voor betaald verlof in Zuid-Afrika.

Verlof om gezinsredenen in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika verplicht werkgevers ook om een betaald verlof te geven dat 'verlof om gezinsredenen' wordt genoemd. Werknemers komen in aanmerking voor verlof om gezinsredenen als ze vier maanden achter elkaar gemiddeld vier dagen per week bij dezelfde werkgever hebben gewerkt.

De Zuid-Afrikaanse overheid stelt strikte use cases op voor verlof om gezinsredenen. Werknemers mogen dit verlof alleen gebruiken na de geboorte van een kind, om voor hun eigen zieke kind te zorgen of om te rouwen om het verlies van een direct familielid.

De lijst van directe familieleden van wie het overlijden onder het verlof om gezinsredenen valt, is als volgt:

  • echtgenoot of wettelijke partner;

  • ouder;

  • adoptieve ouder;

  • kleinkind;

  • grootouder;

  • broer of zus.

Werknemers hebben jaarlijks recht op drie dagen verlof om gezinsredenen. Het verlof om gezinsredenen gaat elk jaar opnieuw in op het jubileum van de eerste werkdag van de werknemer. Werknemers mogen het verlof om gezinsredenen niet opbouwen of doorschuiven. Werkgevers kunnen extra verlof aanbieden, hoewel de verplichte drie dagen het meest voorkomt.

Ziekteverlof in Zuid-Afrika

Ziekteverlof valt in Zuid-Afrika niet onder betaald verlof. In plaats daarvan moeten bedrijven in Zuid-Afrika hun werknemers drie jaar lang ziekteverlof aanbieden.

Werknemers krijgen tijdens de eerste zes maanden van hun dienstverband één dag ziekteverlof voor elke 26 werkdagen. Na de eerste zes maanden krijgen werknemers onmiddellijk toegang tot een ziekteverzuimbank met minimaal 30 betaalde ziektedagen. Werknemers die normaal gesproken zes dagen per week werken, krijgen 36 dagen in hun ziekteverzuimbank.

De bank wordt na drie jaar tijdens het jubileum van het dienstverband opnieuw ingesteld. Werknemers hebben geen recht op de opbouw van ziekteverlof: ongebruikte dagen worden niet toegevoegd aan de volgende periode van drie jaar.

Verlof dat tijdens de eerste zes maanden wordt opgenomen, wordt afgetrokken van de totale bank. Als werknemers het volledige ziekteverlof opnemen en vóór het einde van de drie jaar stoppen met hun functie, hoeven ze de opgenomen tijd niet terug te betalen aan de werkgever.

Werkgevers mogen van werknemers die twee opeenvolgende ziektedagen opnemen eisen dat ze hun ziekte aantonen met documentatie van een medische zorgverlener. Vrijdag en maandag tellen volgens deze regel niet als opeenvolgende dagen.

Zwangerschapsverlof in Zuid-Afrika

Werknemers in Zuid-Afrika hebben recht op minstens vier maanden onbetaald zwangerschapsverlof. Hoewel werkgevers werknemers tijdens hun zwangerschapsverlof meestal niet uitbetalen, betaalt het Zuid-Afrikaanse overheidsprogramma UIF de werknemer gedurende maximaal 121 dagen 60% van het salaris.

Als werknemers gebruikmaken van zwangerschapsverlof, mogen ze een maand voor de uitgerekende datum van de baby met verlof gaan. Werknemers die net bevallen zijn, moeten speciale medische toestemming krijgen om binnen zes weken na de bevalling weer aan het werk te gaan.

Vaderschapsverlof en ouderschapsverlof in Zuid-Afrika

In het verleden konden partners van mensen die bevielen geen gebruikmaken van door de overheid beschermd vaderschapsverlof. In 2020 heeft Zuid-Afrika echter nieuwe wetten aangenomen, waaronder het recht op ouderschapsverlof. Werkgevers moeten partners nu minstens 10 onbetaalde dagen ouderschapsverlof geven na de geboorte van een kind. Ouders kunnen in deze periode een UIF-uitkering aanvragen. Werknemers kunnen maar één keer per kalenderjaar ouderschapsverlof opnemen.

Ziektekostenverzekering in Zuid-Afrika

Hoewel het openbare gezondheidszorgsysteem van het land nog niet lang bestaat, biedt Zuid-Afrika gratis medische zorg aan iedereen in het land. Een algemene ziektekostenverzekering biedt echter niet dezelfde kwaliteit gezondheidszorg als een particuliere verzekering. Daarom kiezen veel werkgevers ervoor om het beste talent aan te trekken door ze een betere dekking aan te bieden.

Werkgevers in Zuid-Afrika hebben twee keuzes als het gaat om ziektekostenverzekeringen. Ten eerste kunnen ze samenwerken met een leverancier van secundaire arbeidsvoorwaarden om een collectieve polis aan te bieden aan alle werknemers. Veel van de grotere werkgevers kiezen voor deze optie. Bij kleinere bedrijven met minder werknemers kiest de werkgever er meestal voor om in plaats daarvan een stipendium te verstrekken, zodat werknemers hun eigen regeling kunnen kiezen.

Een ziektekostenverzekering in Zuid-Afrika kan erg duur zijn. Daarom kiest het beste talent van het land meestal alleen voor werkgevers die een aanvullende ziektekostenverzekering bieden.

13e maand in Zuid-Afrika

Net als bedrijven in veel andere landen, geven bedrijven in Zuid-Afrika hun werknemers meestal een bonus aan het einde van het jaar. Deze bonus, die vaak de 13e maand wordt genoemd, wordt in december uitgekeerd en bedraagt voor elke werknemer één maandsalaris. Hoewel de bonus niet wettelijk verplicht is, is het wel een algemene verwachting.

Als je bedrijf ervoor kiest om een 13e maand uit te betalen, vergeet dan niet om dat geld mee te tellen bij het berekenen van de werknemersinhoudingen.

Pensioenfondsen en -regelingen

Veel werkgevers in Zuid-Afrika bieden hun werknemers een soort pensioenregeling of pensioenbijdragensysteem. Werkgevers in bepaalde bedrijfstakken mogen de deelname aan deze programma's voor alle werknemers verplicht stellen. De fondsen verschillen sterk, van pensioenregelingen met vaste uitkeringen tot programma's met vaste bijdragen. De bijdragen zijn tot een bepaald maximum aftrekbaar van de belasting.

De Zuid-Afrikaanse overheid biedt pensioenuitkeringen aan mensen ouder dan 60 jaar en mensen met een blijvende beperking. Dit overheidsprogramma wordt bepaald op basis van behoefte en wordt niet gefinancierd door fondsspecifieke bijdragen van werknemers en werkgevers.

Wettelijke sociale premies voor werkgevers in Zuid-Afrika

Werkloosheidsverzekeringsfonds (UIF) in Zuid-Afrika

Werkgevers moeten zich registreren bij en bijdragen aan de UIF in Zuid-Afrika. Dit programma financiert betalingen aan tijdelijk werkloze werknemers, nieuwe ouders en mensen met een handicap.

Bijdragen aan de UIF zijn simpel: 1% van het salaris van de werknemer en 1% van de werkgever. De bijdragen worden maandelijks aan het UIF gedaan.

Heffing voor vaardighedenontwikkeling (SDL) in Zuid-Afrika

De SDL is een belasting die alleen voor bedrijven geldt en is gebaseerd op het bedrag dat een werkgever aan loonkosten besteedt. Het geld van de SDL wordt gebruikt om werknemers te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen. Net als de UIF-bijdragen bedragen de SDL-bijdragen 1% van het totale salaris, maar werknemers hoeven niets van hun eigen salaris aan het fonds bij te dragen.

Vergoedingen voor beroepsziekten en -letsels (COIDA) in Zuid-Afrika

De COIDA functioneert als het Zuid-Afrikaanse medewerkersvergoedingsprogramma voor medewerkers die op het werk gewond raken of besmet raken met een ziekte. Uitkeringen van de COIDA aan werknemers met letsel zijn buitenschuld, dus iedereen die op het werk gewond raakt komt in aanmerking, ongeacht hoe het letsel is ontstaan. De bijdragen variëren sterk per bedrijf en bedrijfstak. Remote kan bedrijven helpen bij het berekenen en betalen van hun COIDA-verplichtingen in Zuid-Afrika.

Werknemers in Zuid-Afrika betere secundaire arbeidsvoorwaarden bieden met Remote

Remote heeft alle expertise en hulp in huis om je te helpen je team in Zuid-Afrika de beste secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. Of je nu één werknemer hebt of tientallen, met Remote blijft je bedrijf aan de regels voldoen. Tegelijkertijd kun je het beste talent aantrekken met een concurrerend pakket aan arbeidsvoorwaarden. Neem vandaag nog contact met ons op via sales@remote.com voor meer informatie over onze wereldwijde personeelsoplossingen en employer of record solutions in Zuid-Afrika.

Aan de slag met werven via Remote, de nieuwe standaard in global HR

Maak een account aan bij G2's toonaangevende payrollsoftware in meerdere landen en begin binnen enkele minuten met de onboarding van je eerste werknemers.

Nu aan de slag

Abonneer je en ontvang de laatste blogposts en updates van Remote in je inbox.