Global HR 0 min

Internationaal onderzoek: inclusieve sollicitatiepraktijken om vandaag nog mee aan de slag te gaan

Geschreven door Masha Karachun
8 februari 2024
Masha Karachun

Delen

share to linkedInshare to Twittershare to Facebook
Link copied
to clipboard

Wat is inclusief aannemen? 

Inclusief aannemen betekent voor iedereen iets anders. Onze unieke achtergronden, persoonlijke eigenschappen en levenservaringen hebben een directe invloed op hoe we inclusiviteit en diversiteit op de werkplek definiëren. Zie inclusief aannemen als een allesomvattende praktijk. Het gaat om het ondersteunen van diverse werknemers, zodat zij zich op hun gemak voelen tijdens het sollicitatieproces en de indiensttreding. 

Bij Remote spraken we met 1.250 hiring managers, werknemers en bedrijfseigenaren in het VK, de VS, Canada, Duitsland en Frankrijk om te onderzoeken wat inclusiviteit en diversiteit voor hen betekent in 2022. We vroegen bedrijfseigenaren en hiring managers: 'Wat betekenen inclusiviteit en diversiteit voor jou als werkgever?' De top vijf aan antwoorden staat in de tabel hieronder.

Reactie

% werkgevers of managers die hebben gereageerd

Erkenning/educatie van teamleden over onbewuste vooroordelen en eraan werken deze binnen de organisatie en het sollicitatieproces weg te nemen

37%

Meer kandidaten met verschillende achtergronden en perspectieven aannemen

36%

Werknemers een stem, gelijke kansen, middelen en ondersteuning geven

35%

Kandidaten vragen naar eventuele aanpassingen die hen tijdens het sollicitatieproces kunnen helpen

33%

Zorgen voor inclusief taalgebruik in functiebeschrijvingen

31%

Volgens onze enquête was de belangrijkste factor voor werkgevers om inclusiviteit en diversiteit in de praktijk te brengen werknemers zich bewust maken van onbewuste vooroordelen. Onze enquête onderzoekt ook wat diversiteit voor bedrijven betekent, wat de invloed ervan is op teams en welke problemen ontstaan bij het implementeren van een inclusieve werkomgeving. 

Zie ook: Een internationaal inclusieve sollicitatiestrategie ontwikkelen (webinar)

Het belang van sterke sollicitatieprotocollen voor diversiteit   

Inclusief personeel aannemen is essentieel voor het succes van een organisatie. Zo kun je toptalent aantrekken en behouden, een positieve werkomgeving bevorderen en een rijke bedrijfscultuur ontwikkelen. Uit onderzoeken blijkt dat een inclusieve bedrijfscultuur leidt tot een grotere werknemersbetrokkenheid. Zonder inclusieve sollicitatiepraktijken creëren organisaties het risico een belangrijke bron van innovatie en creativiteit mis te lopen. 

Door inclusiviteit en diversiteit prioriteit te geven kunnen organisaties het volledige potentieel van hun team benutten. Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke factoren die invloed hebben op de tevredenheid van werknemers en de algemene bedrijfsprestaties.

Toepassing

% werkgevers die hebben gereageerd

Zorgen voor flexibele werkplek

23%

Erkenning van feestdagen van alle culturen

21%

Bewustzijnstrainingen geven en diversiteits- en inclusiviteitsbeleid implementeren voor HR- of People-teams en hiring managers

20%

Scorekaarten implementeren voor het omgaan met vooroordelen tijdens het sollicitatieproces

20%

Vacatures adverteren via nieuwe kanalen die zich richten op diverse kandidaten

19%

Gelijke beloning in functiebeschrijvingen bevorderen

19%

Een interviewpanel met diverse collega's

19%

Referenties van diverse werknemers aanmoedigen

18%

Betaalde stages en instapmogelijkheden bieden aan ondervertegenwoordigde groepen

18%

Meten en volgen van inspanningen op het gebied van diversiteit

18%

Werkgevers lijken het erover eens te zijn dat diversiteit belangrijk is, maar interessant genoeg geeft slechts 18% van de respondenten aan dat ze diversiteit en inclusiviteit bijhouden tijdens het sollicitatieproces.

Sollicitatiepraktijken toepassen die inclusiviteit en diversiteit bevorderen, is voor elke werkplek essentieel. Het is echter belangrijk dat werkgevers de meest effectieve methoden voor hun eigen, unieke werkplek inzetten. Er is geen standaardaanpak voor het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit bij het aannemen van personeel. We raden aan de werkwijze van de organisatie regelmatig te evalueren om ervoor te zorgen dat de meest succesvolle methoden altijd worden gebruikt.

Land

% werknemers dat aangeeft discriminatie te hebben ervaren tijdens het sollicitatieproces

Verenigde Staten

56%

Frankrijk

54%

Verenigd Koninkrijk

50%

Duitsland

48%

Canada

36%

Van de onderzochte landen heeft de Verenigde Staten met 56% het hoogste percentage werkzoekenden dat discriminatie heeft ervaren tijdens het sollicitatieproces. 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk volgen op de tweede en derde plaats, beide met meer dan de helft van de sollicitanten die zeggen tijdens het sollicitatieproces te zijn gediscrimineerd. 

In alle onderzochte landen komt zelfgerapporteerde discriminatie gemiddeld meer voor bij mannelijke dan bij vrouwelijke sollicitanten: 44% van de vrouwelijke sollicitanten meldt discriminerende ervaringen tegenover 52% van de mannelijke sollicitanten.

Jongeren blijken het meest kwetsbaar te zijn voor discriminatie op de werkplek: twee derde van de sollicitanten tussen 18 en 24 jaar (69,23%) heeft te maken gehad met discriminatie tijdens het sollicitatieproces. Redenen voor deze piek zouden kunnen zijn dat jongere sollicitanten zich meer bewust zijn van discriminerend gedrag op grond van ras, gender en andere mogelijke factoren.

Land

% werknemers die discriminatie op de werkplek hebben ervaren

Verenigd Koninkrijk

59%

Duitsland

59%

Frankrijk

55%

Verenigde Staten

54%

Canada

46%

Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn met 59% de landen met het hoogste percentage werknemers dat discriminatie op de werkplek heeft ervaren.

Zie ook: Pakket met informatiemateriaal over geestelijke gezondheid op de remote werkplek

De grootste uitdagingen voor bedrijven bij het implementeren van een inclusieve werkomgeving

Ondanks de vele voordelen die diversiteit met zich meebrengt, komen bedrijven voor uitdagingen te staan bij het creëren van een inclusieve werkomgeving.

We vroegen onze onderzoeksgroep naar hun ervaringen om te ontdekken welke belemmeringen inclusieve werkplekken moeten overwinnen. De tabel hieronder toont de meest voorkomende problemen waar bedrijven tegenaan lopen bij het creëren van een meer inclusieve werkomgeving.

Moeilijkheid

% werkgevers die hebben gereageerd

Omgaan met ongelijke inclusiviteit, bijvoorbeeld het concept dat diversiteit voor verschillende mensen verschillende dingen betekent

36%

Communicatieproblemen, zoals taalbarrières, jargon, spreektaal en culturele misverstanden

35%

De tijd om medewerkers te trainen in verschillende manieren van denken en het benaderen van hetzelfde scenario

34%

Het geld om ervoor te zorgen dat je de training en tools voor een divers en inclusief personeelsbestand implementeert

32%

Stereotypen, vooroordelen en discriminatie bij werknemers identificeren en wegnemen

31%

Zorgen voor inclusie en diversiteit

29%

Langzamere besluitvorming, bijv. meer tijd om ideeën te bespreken

28%

Visumvereisten en accommodatiekosten

27%

Bronnen en methodologie

Abonneer je en ontvang de laatste blogposts en updates van Remote in je inbox.