India 11 min

Remote medewerkers betalen in India

Geschreven door Garima Goel

Delen

share to linkedInshare to Twittershare to Facebook
Link copied
to clipboard

In onze handleiding over het in dienst nemen van remote medewerkers in India worden de basisprincipes van de Indiase arbeidswetgeving beschreven, maar het betalen van internationale medewerkers is altijd een uitdaging.

In India is het door speciale wetten voor belastbare salariscomponenten, vereisten voor sociale bijdragen voor werknemers en werkgevers, en andere payrollfactoren moeilijk voor buitenlandse werkgevers om compliant te blijven. Daarom hebben we deze handige handleiding samengesteld die je kunt gebruiken om remote medewerkers in India te betalen.

Hoe betalen buitenlandse bedrijven externe werknemers in India?

Je hebt een aantal mogelijkheden om je werknemers in India te betalen. We beschrijven hieronder de opties die juridisch gezien mogelijk zijn.

Een lokale entiteit openen in India

De eerste optie is het openen van je eigen lokale entiteit in India. Je kunt dan werknemers onder de naam van je eigen entiteit legaal in dienst nemen in India. Deze mogelijkheid is doorgaans voorbehouden aan ondernemingen die grote, permanente teams in dienst willen nemen in een land. Het is niet alleen een tijdrovende en dure aangelegenheid om een entiteit te openen, maar je moet ook zelf op zoek naar lokale partners voor de payroll en het beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden. Je moet ook zorgen dat je compliant blijft met de nationale arbeidswetgeving van India en de wetten van de deelstaat waarin je actief bent.

Werken met een wereldwijde partner voor personeelsdiensten

De meeste buitenlandse bedrijven die in India personeel werven, kiezen ervoor om te werken met een EOR of een andere wereldwijde personeelsoplossing zoals Remote. Een wereldwijde aanbieder van arbeidsbemiddelingsdiensten kan je medewerkers in India namens jou in dienst nemen en betalen, zodat je niet een eigen entiteit hoeft op te zetten. Omdat Remote over een eigen entiteit in India beschikt, kunnen wij de meest uitgebreide en veilige wereldwijde personeelsoplossing bieden voor bedrijven die medewerkers in India in dienst willen nemen. De wereldwijde personeelsoplossing van Remote in India omvat de payroll, de administratie van secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingaangiften en alle zaken met betrekking tot wettelijke naleving.

Medewerkers betalen als zzp'ers

Je kunt medewerkers in India in bepaalde scenario's als zzp'ers betalen. Doe dit echter niet standaard om te voorkomen dat je ze als fulltime werknemers in dienst moet nemen. De wetgeving in India is niet gunstig voor werkgevers die de regels proberen te omzeilen door werknemers als zzp'ers te classificeren om ze zo geen secundaire arbeidsvoorwaarden te hoeven bieden. Kies deze mogelijkheid alleen voor kortetermijnprojecten of als de zzp'er geregistreerd staat als zelfstandige onderneming. Remote biedt betalingsdiensten voor zzp'ers in India.

In welke valuta betalen bedrijven remote medewerkers in India?

Bedrijven moeten hun werknemers in India in Indiase roepies (INR) betalen. Je kunt zzp'ers in andere valuta betalen als ze een rekening in die valuta hebben. In de meeste gevallen betalen bedrijven in de lokale valuta om complicaties te voorkomen.

In India worden valutabedragen anders geschreven dan in veel andere landen. Voor bedragen in INR wordt na de eerste drie cijfers een komma geplaatst na elke twee cijfers. In India schrijf je 1 miljoen roepies dus als 10,00,000.00.

link to Secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in India
India
7 min

Secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in India

Weet je niet zeker wat de wettelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voor remote medewerkers in India? Wil je je werknemers in het land een concurrerender arbeidsvoorwaardenpakket kunnen aanbieden? In deze korte handleiding vind je alles wat je nodig hebt.

Wat zijn de belastingtarieven in India?

In India is onlangs een nieuw belastingstelsel ingevoerd met lagere tarieven voor de inkomstenbelasting. Belastingvrijstellingen zijn echter afgeschaft, dus dit is niet voor iedereen goed nieuws. Werknemers die belastingvrijstellingen voor hun salaris willen behouden, kunnen ervoor kiezen de oude belastingregeling te blijven toepassen.

Oude belastingschijven (met vrijstellingen)

 • 0% voor inkomens lager dan INR 250.000

 • 5% voor inkomens tussen INR 250.000 en 500.000

 • 20% voor inkomens tussen INR 500.000 en 750.000

 • 20% voor inkomens tussen INR 750.000 en 1.000.000

 • 30% voor inkomens tussen INR 1.000.000 en 1.250.000

 • 30% voor inkomens tussen INR 1.250.000 en 1.500.000

 • 30% voor inkomens hoger dan INR 1.500.000

Nieuwe belastingschijven (geen vrijstellingen)

 • 0% voor inkomens lager dan INR 250.000

 • 5% voor inkomens tussen INR 250.000 en 500.000

 • 10% voor inkomens tussen INR 500.000 en 750.000

 • 15% voor inkomens tussen INR 750.000 en 1.000.000

 • 20% voor inkomens tussen INR 1.000.000 en 1.250.000

 • 25% voor inkomens tussen INR 1.250.000 en 1.500.000

 • 30% voor inkomens hoger dan INR 1.500.000

Belastingtarieven zijn gunstiger voor werknemers ouder dan 60 en 80 jaar.

Welke componenten van een salaris in India zijn belastbaar?

Niet alles in de vergoeding van werknemers in India is belastbaar. Sommige toeslagen zijn volledig belastbaar, andere gedeeltelijk en weer andere zijn volledig vrijgesteld van belasting.

De componenten van een Indiaas salaris die volledig worden belast:

 • Het basissalaris, dat voor verkopers provisies kan omvatten

 • Bonussen en inkomsten uit winstdeling

 • Vergoedingen voor persoonlijke uitgaven

 • Secundaire arbeidsvoorwaarden die zijn omgezet in een vergoeding, bijvoorbeeld voor ongebruikte verloftijd

De componenten van het Indiase salaris die gedeeltelijk worden belast:

 • Reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer van werknemers zijn vrijgesteld van belasting als het bedrag minder dan INR 19.200 per jaar bedraagt.

 • Medische vergoedingen voor werknemers die dagen moeten opnemen voor langdurige ziekte of om voor een ziek familielid te zorgen, zijn vrijgesteld van belasting als het bedrag minder dan INR 15.000 bedraagt.

 • Huurtoeslagen als tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud, zijn alleen voor huurders gedeeltelijk vrijgesteld van belasting. Beperkingen voor belastbare bedragen voor de huurtoeslag verschillen per plaats en inkomensniveau.

 • Enkele andere, minder gebruikelijke toeslagen zijn ook gedeeltelijk vrijgesteld van belasting. Neem bij vragen over de belastbaarheid van een specifieke secundaire arbeidsvoorwaarde in India contact op met Remote.

Er zijn in India ook een paar toeslagen die volledig zijn vrijgesteld van belasting. Deze zijn alleen beschikbaar voor bepaalde overheidsambtenaren, justitieel personeel en werknemers van bepaalde internationale organisaties, dus bedrijven hoeven zich geen zorgen te maken over niet-belastbare vergoedingen/toeslagen in India.

Is een dagvergoeding belastbaar in India?

Redelijke dagvergoedingen worden niet als belastbaar inkomen beschouwd in India. Werknemers zijn niet verplicht om het volledige bedrag van de dagvergoeding uit te geven en wat ze overhouden geldt als belastingvrij inkomen. Bedrijven mogen werknemers echter niet 'onder de tafel betalen' via onredelijk hoge dagvergoedingen.

Bestaat er een verschil tussen een toeslag en een vergoeding in India?

Ja. Door middel van vergoedingen krijgen werknemers geld terug voor onkosten die ze hebben gemaakt. Toeslagen zijn van tevoren bepaalde bedragen die voor specifieke doeleinden worden uitgekeerd aan werknemers. Vergoedingen en toeslagen worden verschillend belast, afhankelijk van hoe de werknemer het geld geacht wordt uit te geven.

Welke salarisinhoudingen moeten werkgevers toepassen in India?

Werknemers moeten in India minimaal drie payrollinhoudingen doen: Employees' Provident Fund (voorzieningenfonds voor werknemers), Employees' Pension Scheme (pensioenregeling voor werknemers) en Employees' Deposit Linked Insurance Scheme (depositoverzekeringsstelsel voor werknemers).

Wat is het Employees' Provident Fund (EPF) in India?

Het EPF is een pensioenregeling van de Indiase overheid. Werknemers van bedrijven met meer dan twintig werknemers dragen 12% van hun salaris bij aan het EPF. Werkgevers leggen die 12% ook in, maar de werkgeversbijdragen en werknemersbijdragen worden verschillend verdeeld.

Werknemers die per maand minder dan INR 15.000 aan salaris krijgen, moeten bijdragen aan het EPF. Werknemers die meer verdienen, kunnen op verzoek deelnemen. Voor werknemers die in meerdere landen werkzaam zijn met een gesplitst salaris, wordt het totale inkomen in die landen gebruikt om te berekenen of ze moeten bijdragen.

Het inkomen voor het berekenen van EPF-bijdragen omvat het basisinkomen, de duurtetoeslag en de uitkering bij behoud van betrekking.

Werkgevers met meer dan twintig werknemers moeten bijdragen aan het EPF. Sommige werkgevers in bepaalde bedrijfstakken, met name in industriële en productieomgevingen, moeten ook deelnemen.

Wat is het Employees' Pension Scheme (EPS) in India?

Alleen werkgevers dragen bij aan het EPS, werknemers niet. Werkgevers moeten 8,33% van het salaris van de werknemer bijdragen aan het EPS (slechts 3,67% van de overeenkomende bijdrage van de werkgever gaat naar het EPF). Hiermee komt het totaal van werknemers- en werkgeversbijdragen op een overeenkomende 12% voor het EPF en EPS. Werknemers kunnen niet bijdragen aan het EPS.

Bijdragen aan het ESP zijn gemaximeerd op INR 1250 per maand voor werknemers die maximaal INR 15.000 per maand verdienen.

Wat is het EDLI (Employees' Deposit Linked Insurance) in India?

Het EDLI biedt een levensverzekering voor werknemers in de particuliere sector in India. Werkgevers moeten 0,5% van het basissalaris van de werknemer bijdragen aan het EDLI. Werknemers hoeven niets bij te dragen.

Uitbetalingen voor EDLI-claims worden gemaximeerd voor werknemers die meer dan INR 15.000 per maand verdienen.

Werkgevers mogen een ander levensverzekeringsplan dan het EDLI kiezen, mits de voordelen op zijn minst overeenkomen met die van het EDLI.

Download een checklist voor het internationaal werven van medewerkers

Ga aan de slag met deze checklist en blijf compliant bij het wereldwijd aannemen van medewerkers.

Wat is het minimumloon in India?

Het minimumloon in India verschilt per staat en branche. Afzonderlijke staten kunnen naar eigen goeddunken lagere of hogere lonen vaststellen. Er is een nationaal minimumloon van INR 176 (ongeveer € 2,70 per dag) voor bepaalde branches, maar dit minimum geldt in de meeste gevallen niet.

Salarissen voor remote medewerkers in India komen over het algemeen overeen met de salarissen in andere delen van de wereld.

Hoeveel bedraagt het loon voor overwerk in India?

Werknemers die meer uren werken dan in hun arbeidscontract staat, kunnen recht hebben op loon voor overwerk. Overwerktarieven zijn niet duidelijk gedefinieerd en kunnen variëren, afhankelijk van het soort werk dat de werknemer doet, het aantal uren dat de werknemer doorgaans werkt en waar de werknemer woont. Remote kan je helpen bij het bepalen of je remote werknemers in India in aanmerking komen voor uitbetaling van overuren.

Is een 13e maand gebruikelijk in India?

In bepaalde branches in India moeten werkgevers hun werknemers een percentage van hun jaarloon als jaarlijkse bonus betalen. Betalingen voor de 13e maand moeten binnen acht maanden na het einde van het financiële jaar worden gedaan. Niet in alle branches is een 13e maand gebruikelijk.

Zzp'ers betalen in India

Bedrijven kunnen zzp'ers in India rechtstreeks betalen. Betalingen moeten worden voldaan in INR, tenzij de zzp'er een rekening in vreemde valuta heeft. In de meeste gevallen kiezen bedrijven er echter voor om in INR te betalen.

Bedrijven kunnen zzp'ers in India over het algemeen op dezelfde manier behandelen als elders. India legt echter wel beperkingen op met betrekking tot hoe bedrijven met zzp'ers werken. Als bedrijven deze regels niet in acht nemen, riskeren ze boetes en sancties. Medewerkers in India die als zzp'er zijn betaald, maar vinden dat ze als werknemer moeten worden geclassificeerd, kunnen een formele klacht indienen. Het bedrijf moet zich dan voor Indiase rechter verdedigen.

Als je voor een langere periode met iemand in India wilt werken, is het veiliger om diegene als fulltime werknemer in dienst te nemen (als ze dat zelf ook willen). Remote kan je helpen om zzp'ers in werknemers om te zetten in India.

Als het zinvol is om de relatie met een zzp'er in de huidige vorm voort te zetten, kan Remote ook de betalingen aan de zzp'er beheren. Vermijd hierbij wel de gebruikelijke struikelblokken: vertel zzp'ers niet wanneer of hoe ze hun werk moeten doen en bied ze geen bedrijfsmiddelen of apparatuur die kunnen duiden op een dienstbetrekking.

Remote medewerkers in India betalen met Remote

De bloeiende en diverse talentenpool van India kan een schatkamer zijn voor bedrijven die goed gekwalificeerde werknemers zoeken. Maar het is lastig om de Indiase arbeidswetgeving te begrijpen en werknemers in India te betalen en tegelijkertijd compliant te blijven, zelfs voor bedrijven met werknemers in meerdere landen.

Onze oplossingen voor wereldwijde personeelsbemiddeling maken het makkelijk. Met de eenvoudige oplossingen van Remote kun je snel en eenvoudig remote medewerkers in India aannemen, onboarden en betalen, of het nu gaat om werknemers, zzp'ers of een combinatie. Neem vandaag via sales@remote.com contact met ons op voor meer informatie over onze oplossingen om remote werknemers en zzp'ers in India in dienst te nemen en te betalen.

Aan de slag met werven via Remote, de nieuwe standaard in global HR

Maak een account aan bij G2's toonaangevende payrollsoftware in meerdere landen en begin binnen enkele minuten met de onboarding van je eerste werknemers.

Nu aan de slag

Abonneer je en ontvang de laatste blogposts en updates van Remote in je inbox.