Nederland 15 min

Alles wat je moet weten over secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in Nederland

Geschreven door Preston Wickersham
Preston Wickersham

Delen

share to linkedInshare to Twittershare to Facebook
Link copied
to clipboard

Om potentiële werknemers in Nederland een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen, moet je op de hoogte zijn van de secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland. Werknemers in Nederland scoren wereldwijd hoog als het gaat om de werk-privébalans. Secundaire arbeidsvoorwaarden spelen een belangrijke rol om die balans te bewaren. In deze handleiding over secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland lees je welke arbeidsvoorwaarden volgens de Nederlandse wet verplicht zijn en welke je kunt gebruiken om talent aan te trekken en te behouden.

Ben je er klaar voor om Nederlandse werknemers en zzp'ers in dienst te nemen?

Lees onze Remote-handleiding over het in dienst nemen van werknemers in Nederland.

Wie hebben in Nederland recht op secundaire arbeidsvoorwaarden?

In Nederland heeft iedereen met een arbeidscontract recht op bepaalde wettelijk vastgelegde secundaire arbeidsvoorwaarden. Dankzij deze secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen werknemers betaald verlof opnemen, hebben ze recht op ziekte- en ouderschapsverlof en zijn ze verzekerd van een minimumloon.

Controleer voordat je een contract toekent altijd of je toekomstige werknemer werkzaam is in een branche waar het pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden uitgebreider is vanwege een bepaalde CAO (collectieve arbeidsovereenkomst).

Het is voor werkgevers in Nederland niet ongebruikelijke om aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden aan werknemers aan te bieden. Deze aanvullende arbeidsvoorwaarden kunnen het resultaat van een CAO in een specifieke sector of een gangbare praktijk in de bedrijfstak zijn. Een pensioenregeling en een reiskostenvergoeding zijn voorbeelden van meer gangbare aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden. Nu steeds meer bedrijven remote werken mogelijk maken, worden ook andere secundaire arbeidsvoorwaarden populairder, zoals een vergoeding voor thuiswerken of een toeslag voor een thuiskantoor.

Wettelijke secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland

De Nederlandse arbeidswetgeving biedt werknemers sterke arbeidsvoorwaarden en bescherming. In dit gedeelte nemen we de algemene secundaire arbeidsvoorwaarden door die in alle arbeidscontracten moeten worden opgenomen.

Minimumloon in Nederland

Het wettelijk minimumloon in Nederland voor werknemers ouder dan 21 jaar bedraagt in 2021 1684,80 euro per maand voor een fulltime werknemer. Fulltime kan een 36-, 38- of 40-urige werkweek zijn, afhankelijk van de sector of het beleid van het bedrijf.

Het salaris moet tijdig, vóór het einde van elke maand, worden betaald.

Werkuren in Nederland

De Nederlandse werkuren zijn sterk afhankelijk van de sector. De meeste fulltime werknemers werken 36 tot 40 uur, verspreid over vier of vijf dagen per week. Dit zijn de uren die een persoon daadwerkelijk werkt, dus lunchpauzes en andere pauzes tellen niet mee. De tijd die een werknemer aan een zakenlunch besteedt, telt wel als gewerkte tijd.

Er geldt een maximum voor het aantal uren dat een werknemer per week mag werken. Een werknemer mag maximaal 60 uur in een week werken. Eén dienst kan maximaal 12 uur lang zijn en er moet minstens 11 uur zitten tussen de diensten van een werknemer. Op deze manier hebben werknemers voldoende tijd om een gezond evenwicht tussen werk en privéleven te bewaren.

Betaald verlof

Een van de pijlers van de secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland is betaald verlof, waar alle werknemers recht op hebben. Een fulltime werkweek in Nederland is meestal 40 uur. Als een werknemer een 40-urige werkweek heeft, heeft hij recht op minstens 20 dagen betaald verlof per jaar.

Het minimum aantal vrije dagen is gebaseerd op een berekening, dus als je werknemer in Nederland niet 40 uur werkt, ontvangt deze minder vrije dagen. Het aantal vrije dagen wordt in uren berekend. Als je het aantal werkuren in een week vermenigvuldigt met vier, krijg je het aantal vrije uren waarop je werknemer recht heeft. Doorgaans kan een werknemer een week of vier aan vrije dagen opnemen.

Zie ook: Hoe je een beleid voor onbeperkt betaald verlof beheert

Als werknemers niet al hun vakantiedagen in een jaar opnemen, kunnen zij deze overgebleven dagen tot zes maanden in het nieuwe jaar gebruiken. Daarna verlopen deze vakantiedagen. In Nederland kun je ongebruikte betaalde verlofdagen niet uitbetalen, dus het is in het belang van je werknemers om ze op te nemen. Als een arbeidscontract van een werknemer verloopt of een werknemer wordt ontslagen, moeten eventuele niet-opgenomen dagen tegen een normaal tarief worden uitbetaald.

Het wettelijke minimum is 20 vrije dagen. Veel werkgevers in Nederland bieden 25 of meer dagen aan. Feestdagen zijn niet inbegrepen in het aantal betaalde verlofdagen.

Vakantiegeld

Nederlanders hechten veel waarde aan hun vakanties. Naast het minimum van 20 betaalde verlofdagen heeft iedere werknemer recht op vakantiegeld. Deze financiële toeslag is bedoeld om mensen te helpen het beste uit hun vakantie te halen.

Het vakantiegeld moet minstens 8% bedragen van het brutojaarloon van de werknemer zolang deze in dienst is. Als een werknemer drie maanden in dienst is, is er dus slechts recht op een bedrag van 8% van het brutoloon over die periode.

Het vakantiegeld moet niet worden verward met een dertiende maand. Hoewel het vakantiegeld vaak ongeveer gelijk is aan een maandbedrag, krijgt niet iedere werknemer in Nederland een dertiende maand salaris.

De meeste werkgevers keren het vakantiegeld in mei of juni in één keer uit. De werkgever bepaalt uiteindelijk: sommige werkgevers kiezen voor een andere datum of betalen in termijnen. Als je wilt afwijken van de gebruikelijke planning, heb je echter wel de schriftelijke toestemming van je werknemer nodig.

Ziekteverlof in Nederland

Iedereen wordt weleens ziek. Als werknemers ziek zijn, moeten ze hun werkgever hier tijdig van op de hoogte stellen, bij voorkeur vóór aanvang van de werkdag. Ze hoeven hun werkgever niet te informeren over de ziekte zelf.

Als een werknemer langere tijd niet kan werken door arbeidsongeschiktheid of een burn-out, is er voor een periode van twee jaar recht op 70% van het inkomen. Voor het eerste jaar bij een chronische ziekte geldt het minimumloon, wat betekent dat je je werknemer dat jaar in elk geval het minimumloon moet betalen.

Zie ook: Experts onthullen de beste manieren om stress te verminderen voor remote werknemers

Zwangerschapsverlof in Nederland

Aanstaande moeders in Nederland hebben recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Het totale verlof bedraagt 14-16 weken.

Een zwangere werknemer kan vier tot zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met zwangerschapsverlof gaan. Als de werknemer ervoor kiest om tot vier weken voor de uitgerekende datum te blijven werken, wordt het verschil van twee weken bij het bevallingsverlof opgeteld.

Het bevallingsverlof gaat in na de bevalling en duurt minimaal tien weken. Wordt de baby geboren na de uitgerekende bevallingsdatum, dan worden deze dagen opgeteld bij het bevallingsverlof. Als een baby vóór de uitgerekende bevallingsdatum wordt geboren, verandert er niets aan de totale verlofperiode.

Bedrijven kunnen bij het UWV een zwangerschapsuitkering aanvragen. Deze uitkering dekt 100% van het dagloon van je werknemer voor de duur van het zwangerschapsverlof.

Vaderschapsverlof in Nederland

Partners van zwangere Nederlandse werknemers hebben recht op vaderschapsverlof. Nieuwe vaders of partners krijgen na de geboorte van hun kind een volledige week (of vijf werkdagen) vaderschapsverlof met behoud van het volledige loon.

Sinds 1 juli 2020 zijn er nieuwe regels en regelgeving ten aanzien van vaderschapsverlof. Sinds die datum hebben partners van werknemers die bevallen recht op maximaal vijf weken aanvullend vaderschapsverlof tegen 70% van hun dagloon.

Het extra vaderschapsverlof kan alleen worden opgenomen als de vader de eerste week vaderschapsverlof heeft opgenomen. De extra vijf weken kunnen worden gespreid over de eerste zes maanden na de geboorte van de baby. Als werkgever kun je ook een vergoeding aanvragen voor het vaderschapsverlof van je werknemer.

Nederland erkent LHBT-relaties en stelt moederschaps-, vaderschaps- en ouderschapsverlof dienovereenkomstig verplicht.

Ouderschapsverlof in Nederland

Naast het zwangerschaps- en vaderschapsverlof hebben ouders met kinderen die jonger zijn dan 8 jaar recht op 26 weken ouderschapsverlof per kind.

Ouderschapsverlof is onbetaald verlof, maar je kunt je werknemer het recht hierop niet ontzeggen. Je kunt wel afspraken maken over het moment waarop dit verlof wordt opgenomen. Dit verlof kan worden gespreid over die acht jaar. Ouders hebben voor elk kind recht op ouderschapsverlof.

De eerste negen weken van het ouderschapsverlof worden sinds augustus 2022 betaald tegen 50% van het dagloon, als dit verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. Als werkgever kun je een vergoeding aanvragen voor het ouderschapsverlof van je werknemer.

Socialezekerheidsbijdragen in Nederland

Nederland kent een uitgebreid socialezekerheidsstelsel. Door middel van een premie die deels van hun salaris wordt ingehouden en deels door de werkgever wordt betaald, zijn werknemers automatisch sociaal verzekerd. De premies gaan naar de AOW (Algemene ouderdomswet), WLZ (Wet langdurige zorg) en ANW (Algemene nabestaandenwet). De totale premies voor sociale zekerheid van de staat komen in 2021 neer op 27,65% van de brutojaarinkomsten van je werknemer.

Deze wetten moeten een basisniveau van welzijn garanderen wanneer iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of chronisch ziek wordt. Ze voorzien ook in een basisinkomen voor werkloze weduwen en weduwnaars of afhankelijke kinderen onder de 18. De premies en vergoedingen worden elk jaar vastgesteld.

Bijdrage aan de Zorgverzekeringswet in Nederland

Ziektekostenverzekeringen zijn in Nederland vooral de verantwoordelijkheid van werknemers zelf (meer informatie over ziektekostenverzekering in Nederland vind je hieronder). Werkgevers hebben echter wel de plicht om bij te dragen aan de Zorgverzekeringswet (ZVW).

De premie voor de ZVW was in 2021 7% van het brutojaarloon. De premie is gemaximeerd op een jaarsalaris van 58.311 euro. Dit betekent dat je per jaar niet meer dan 4081,77 euro hoeft te betalen, wat het jaarsalaris van een werknemer ook is.

Download de Global Benefits Guide en trek internationaal toptalent aan

De experts van Remote in global HR delen praktische tips om secundaire arbeidsvoorwaarden op te stellen die lokaal relevant en wereldwijd compliant zijn, zodat je overal ter wereld het beste talent aan kunt trekken en behouden.

Populaire aanvullende arbeidsvoorwaarden voor werknemers in Nederland

Wettelijke secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland zijn nog maar het begin. Om je te helpen een echt concurrerend aanbod te doen wanneer je in Nederland werft, volgen hier enkele niet-wettelijke secundaire arbeidsvoorwaarden die Nederlandse werknemers van hoog niveau in hun contract willen zien.

Reiskosten

De meeste bedrijven in Nederland vergoeden de reiskosten van hun werknemers als zij verder dan vijf kilometer van hun werk wonen. Een gebruikelijke manier voor bedrijven om de reiskosten van hun werknemers te dekken, is door de kosten van openbaar vervoer te vergoeden. Meer informatie over treinabonnementen in Nederland vind je hier.

Je kunt werknemers ook een vergoeding bieden als ze met eigen vervoer naar het werk komen. De kilometervergoeding is door de belastingdienst op 0,19 euro per kilometer bepaald. Een andere populaire manier om reiskosten te dekken, is door een bedrijfsauto ter beschikking te stellen. Hiervoor wordt meestal gebruikgemaakt van een leasemaatschappij. Privégebruik van de auto wordt afzonderlijk bij de werknemer in rekening gebracht.

Pensioenregeling in Nederland

Iedereen die lang genoeg in Nederland heeft gewerkt, heeft recht op AOW. De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen, wordt geleidelijk verhoogd naar 67 in 2024.

Daarnaast kunnen mensen zelf pensioen opbouwen via een pensioenfonds. Dit kunnen ze zelf doen, maar het kan ook via de werkgever. De maximale bijdrage voor pensioenen is wettelijk vastgesteld, afhankelijk van het inkomen.

Als je werknemer onder een specifieke CAO valt, kun je als werkgever verplicht zijn om een pensioenregeling aan te bieden. Zelfs als een pensioenregeling verplicht is, wordt het als een enorm pluspunt gezien als een bedrijf een pensioenregeling aanbiedt.

De dertiende maand

Als het om arbeidsvoorwaarden gaat, is 13 in Nederland een geluksgetal. De dertiende maand is in feite een eindejaarsbonus ter waarde van een brutomaandsalaris dat aan het einde van het jaar wordt uitbetaald. Deze dertiende maand moet niet worden verward met vakantiegeld, dat volgens de Nederlandse wet verplicht is.

Hoewel voor sommige sectoren de dertiende maand in de CAO is opgenomen, wordt deze arbeidsvoorwaarde niet door iedere werkgever aangeboden. Als je besluit één werknemer een dertiende maand salaris aan te bieden, moet je dat aan al je werknemers in Nederland doen.

Aanvullend betaald verlof

Hoewel het minimum aantal vakantiedagen in Nederland is vastgesteld op 20, bieden veel werkgevers hun werknemers 25 of meer dagen betaald verlof. Het is ook niet ongebruikelijk om overuren als vakantiedagen te laten uitbetalen. Voor de extra uren die een werknemer werkt, wordt dan betaalde vrije tijd in de toekomst beloofd. Sommige bedrijven bieden hun werknemers nu onbeperkte verlofmogelijkheden in plaats van vaste perioden. Als je hiervoor kiest, moet je verwachtingen opstellen om ervoor te zorgen dat mensen de tijd nemen die ze nodig hebben, aangezien jij er verantwoordelijk voor bent dat je werknemers voldoende verlof opnemen.

Een andere secundaire arbeidsvoorwaarde die steeds populairder wordt, is het verlengde vaderschapsverlof. De Nederlandse overheid heeft onlangs het vaderschapsverlof van vijf dagen verlengd naar een periode van vijf weken tegen 70% van het volledige loon. Als je je werknemers een langer vaderschapsverlof tegen volledig loon wilt bieden, kan dat.

De Nederlandse vergoeding voor thuiswerken

Een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking werd in 2020 gedwongen om thuis te gaan werken. Veel werknemers moesten hierdoor werken in een omgeving die niet ideaal was ingericht, waardoor de kosten van levensonderhoud voor velen stegen.

Steeds meer Nederlandse bedrijven bieden programma's om remote werknemers een vergoeding te geven om de kosten van een optimale werkomgeving te dekken en een deel van de extra kosten van levensonderhoud te dekken.

Zie ook: Post-pandemisch remote werken is anders. Wat bedrijven moeten weten.

Overige toeslagen voor werknemers

Als je bedrijf remote werknemers in dienst neemt, kun je ze helpen door de kosten te vergoeden die deze werknemers moeten maken om hun werk zo goed mogelijk remote te kunnen doen. Werkgevers kunnen kiezen voor toeslagen voor een stabiele internetverbinding, IT-apparatuur voor het werk of zelfs extra opleidingen.

Werkgevers kunnen onbelaste vergoedingen aan hun werknemers geven volgens de WKR (Werkkostenregeling). Volgens deze regeling mag je werknemers belonen tot een maximumpercentage van de totale salariskosten van het bedrijf. De discretionaire ruimte is 1,7% over de eerste 400.000 euro van de loonkosten en 1,18% voor elk bedrag van meer dan 400.000 euro.

Mogelijke extra secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland

Sommige secundaire arbeidsvoorwaarden die elders als zeer gebruikelijk worden beschouwd, zijn dat in Nederland niet. Dit zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden die weinig Nederlandse werknemers in hun pakket verwachten en je kunnen helpen besparen waar je kunt.

Overuren

In tegenstelling tot wat je misschien denkt, hoef je je werknemers in Nederland niet te betalen voor overuren. Het is niet ongebruikelijk dat in een arbeidscontract een clausule wordt opgenomen waarin wordt aangegeven dat overuren worden verwacht, vooral van kenniswerkers.

Door het maximum van 60 werkuren per week wordt voorkomen dat werknemers te veel overwerken. Het is ook vrij gebruikelijk dat overuren later als vrije tijd kunnen worden opgenomen. Mensen die voor de overheid werken, hebben een verplichte 36-urige werkweek, dus wie 40 uur werkt, verzamelt per week een halve dag extra.

Particuliere ziektekostenverzekering

In Nederland ben je verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Zoals eerder aangegeven wordt een deel van de ziektekostenverzekering betaald door de werkgever. Het andere deel wordt betaald door werknemers zelf. Omdat de werkgever volgens de wet al moet bijdragen aan ziektekostenverzekeringen, is dit in Nederland niet opgenomen als een extra secundaire arbeidsvoorwaarde voor werknemers.

Hoewel het bedrag per ziektekostenverzekeraar verschilt, zijn alle premies onderworpen aan regels en voorschriften van de overheid. Iedereen regelt dit voor zichzelf en het gezin.

Kinderopvangtoeslagen in Nederland

Omdat werknemers met kinderen de mogelijkheid van kinderopvang wordt geboden, kunnen deze werknemers hun energie steken in de opbouw en uitbreiding van je bedrijf. Kinderopvang wordt in Nederland door de overheid gesubsidieerd om de arbeidsparticipatie van zowel moeders als vaders te vergroten. Kinderopvang wordt doorgaans niet door werkgevers aangeboden.

Werknemers kunnen per kind per maand maximaal 230 uur aan kinderopvangtoeslag krijgen, afhankelijk van de werkuren van de ouder die het minst werkt. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Hoe meer iemand verdient, hoe minder recht er is op kinderopvangtoeslag.

Je werknemers in Nederland betere secundaire arbeidsvoorwaarden bieden met Remote

In Nederland is veel toptalent te vinden. Wanneer je je volgende werknemer vindt, is het van cruciaal belang dat je het juiste pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden aanbiedt om de nieuwe starter ervan te overtuigen om voor jouw bedrijf te kiezen. Met deze handleiding bij de hand weet je precies wat je wel en niet moet doen als het gaat om het in dienst nemen van werknemers in Nederland.

Voor meer informatie over het in dienst nemen van werknemers in Nederland kun je ook onze landengids over Nederland raadplegen, voor feitelijke informatie en cijfers met betrekking tot loonbelastingen, feestdagen en meer.

Aan de slag met werven via Remote, de nieuwe standaard in global HR

Maak een account aan bij G2's toonaangevende payrollsoftware in meerdere landen en begin binnen enkele minuten met de onboarding van je eerste werknemers.

Nu aan de slag

Abonneer je en ontvang de laatste blogposts en updates van Remote in je inbox.