Visa en werkvergunningen 0 min

Werkvergunningen en visums in Luxemburg: een gids voor werkgevers

Geschreven door Sally Flaxman
22 maart 2024
Sally Flaxman

Delen

share to linkedInshare to Twittershare to Facebook
Link copied
to clipboard

Werkgevers die over de hele wereld mensen in dienst nemen, moeten de immigratiewetten van elk land naleven. Met de opkomst van remote werken willen sommige medewerkers een digital nomad worden of permanent in het buitenland wonen en werken.

Het kan een uitdaging zijn voor bedrijven om te voldoen aan de plaatselijke visum- en immigratiewetgeving als teamleden besluiten naar het buitenland te verhuizen. Als werknemers in Luxemburg willen werken, moet het bedrijf de juiste documentatie regelen om medewerkers legaal in het land te laten werken.

In dit artikel bespreken we de vereisten, de procedure en de vereisten om in aanmerking te komen voor een werkvisum en werkvergunning in Luxemburg. We leggen ook uit hoe een global HR-partner als Remote de overplaatsing eenvoudig kan maken.

Wie komt in aanmerking om in Luxemburg te werken?

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat alle werknemers legaal kunnen werken in het land waarin ze aan de slag willen gaan.

Gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf hebben medewerkers uit de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) geen werkvergunning of visum nodig om in Luxemburg te werken. 

Individuen die geen staatsburger zijn van de EU of de EER, moeten het juiste visum en de juiste werkvergunning aanvragen als ze naar het land willen verhuizen. Bekijk deze lijst met landen waarbij burgers een visum nodig hebben om Luxemburg binnen te komen en er te werken. Mensen die geen EU-burger zijn, kunnen in aanmerking komen voor een zogenaamde Europese blauwe kaart, waarmee ze naar Luxemburg kunnen reizen en daar kunnen werken.

Hoe werkt de Europese blauwe kaart?

De Europese blauwe kaart, ook wel bekend als de EU Blue Card, is een verblijfs- en werkvergunning voor medewerkers die niet uit de EU of EER komen. 

De Europese blauwe kaart wordt ondersteund door 25 Europese landen, waaronder Luxemburg. Met deze kaart kunnen hoogopgeleide personen van buiten de EU de EU binnenkomen om te werken. Kandidaten moeten hogere kwalificaties hebben, zoals een universitair diploma, een hoog salaris, reisdocumenten en een al bestaand arbeidscontract.

Ontvang de gids over Remote Relocation

Ontdek met deze stapsgewijze gids hoe je overplaatsing makkelijker regelt. We beschrijven de belangrijkste stappen die jij en je werkgever moeten nemen om je overplaatsing compliant, efficiënt en zorgeloos uit te voeren.

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een werkvisum in Luxemburg?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het visum hangen af van de verblijfsduur en het land van herkomst van de buitenlandse inwoner die de aanvraag indient.

Als je uit een land komt waarvoor je een visum nodig hebt om Luxemburg binnen te komen, moet je een werkvisum aanvragen.

EU-burgers die een visum voor drie maanden aanvragen, moeten een nationale identiteitskaart of paspoort hebben. Als ze langer dan 90 dagen willen blijven of werken, moeten ze bepaalde processendoorlopen.

Burgers van buiten de EU (ook wel inwoners van andere landen genoemd) die minder dan 90 dagen in Luxemburg willen werken, moeten een werkvergunning aanvragen als ze niet zijn vrijgesteld. Burgers van buiten de EU en buiten de EER kunnen een werkvergunning aanvragen of hun werkgever namens hen een aanvraag laten indienen.

Om in aanmerking te komen voor de werkvergunning, moeten inwoners van andere landen een geldig paspoort hebben en een visum als ze uit een land komen dat op de lijst staat van landen waarvoor een visum vereist is. 

Visums kunnen voor een kort verblijf (Visa C) van 90 dagen zijn of een lang verblijf (Visa D) van meer dan 90 dagen.

Procedure om een werkvergunning te krijgen voor minder dan 90 dagen

Werkgevers moeten een vacature aanmelden bij het National Employment Agency (ADEM). ADEM gaat na of de functie kan worden ingevuld door een Luxemburger of een EU-burger. Zo niet, dan kan de werkgever een arbeidscontract met de sollicitant opstellen en een certificaat aanvragen dat hem dat recht geeft. De werkgever stelt vervolgens het Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken op de hoogte van de overeenkomst.

Visumaanvragen moeten tussen zes maanden en 15 dagen voor het beoogde bezoek worden ingediend. Medewerkers sturen hun aanvraag voor een werkvergunning naar de afdeling voor immigratie van het Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken.

Aanvragers moeten:

 • Hun identiteit en land van herkomst aangeven

 • Twee recente foto's overhandigen

 • Een uitnodigingsbrief voor een zakenreis tonen

 • Bewijs van financiën overleggen

 • Een kopie van hun paspoort laten zien

 • Kopieën van hun diploma's of andere kwalificaties laten zien

 • Hun wettelijk compliante arbeidscontract laten zien

 • Het originele certificaat van ADEM in hun bezit hebben

 • Een ziektekostenpolis voor de duur van het bezoek hebben

 • Een volmacht hebben, indien toepasselijk

Een reactie van het Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken duurt meestal drie maanden. Daarna kunt u aannemen dat de aanvraag is afgewezen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kost een visum C € 80 euro.

Procedure om een werkvergunning van meer dan 90 dagen te krijgen

Om een werkvisum voor verblijf van langere duur te kunnen krijgen, moeten medewerkers een paspoort hebben dat niet eerder dan 90 dagen na de einddatum van het visum verloopt. Werkgevers moeten een vacature melden bij ADEM.

Aanvragers moeten eerst een 'tijdelijke verblijfsvergunning' aanvragen bij de afdeling immigratie van het Luxemburgse Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken. Na ontvangst van die autorisatie vraagt de persoon een visum voor verblijf van langere duur Type D aan.

De aanvrager die een medewerker in loondienst is en een visumtype D aanvraagt, moet:

 • Een geldig paspoort hebben

 • Het originele ADEM-certificaat in bezit hebben

 • Een verklaring van aankomst afleggen in hun nieuwe gemeente in Luxemburg

 • Een medische controle ondergaan

 • Een verblijfsvergunning aanvragen

De werkgever ondertekent een gedateerd arbeidscontract en meldt de start van de relatie binnen drie dagen na de eerste werkdag bij het Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken. 

Wat is de procedure voor het sponsoren van een werkvisum voor medewerkers in Luxemburg?

Om medewerkers in Luxemburg te laten werken, moeten werkgevers de hierboven beschreven procedures doorlopen, waaronder 

 • een vacature melden;

 • een certificaat aanvragen dat ze het recht geeft de medewerker legaal in dienst te nemen; en

 • overheidsinstanties op de hoogte stellen van het begin van de relatie arbeid.

Voor een visum voor een langer verblijf moet de werkgever deze stappen doorlopen. Medewerkers moeten dus worden gesponsord voordat het visum kan worden goedgekeurd.

Het verkrijgen van een Schengenvisum in Luxemburg voor aanvragers uit de EU duurt gewoonlijk ongeveer 15 dagen. De reactie op een aanvraag voor een werkvisum voor een niet-EU-burger is meestal 30 dagen.

Medewerkers kunnen naar Luxemburg worden overgeplaatst om daar aan de slag te gaan zodra ze alle benodigde werkvergunningen en visums hebben verkregen.

Wil je dit proces vereenvoudigen? Remote kan je helpen met elke stap van het proces: controles op geschiktheid, werkvergunningen en visums, sponsoring en onboarding terwijl de lokale immigratie- en arbeidswetgeving in acht wordt genomen.

Wat zijn de visumvereisten voor digital nomads in Luxemburg?

Luxemburg heeft momenteel geen specifiek visum voor digital nomads. Als ze voor een korte periode in Luxemburg willen werken, kunnen ze een kortetermijnvisum C aanvragen.

Om legaal medewerkers in dienst te nemen in Luxemburg, moeten werkgevers het juiste werkvisum regelen voor hun medewerkers. Als je besluit om internationale medewerkers in te huren om waarde toe te voegen aan je team, moet je ze ook helpen de juiste visums en werkvergunningen te krijgen. Verder moet je voldoen aan de immigratievoorschriften van het land waar ze worden aangenomen. 

Overplaatsing kan een stressvol proces zijn voor zowel de medewerker als de werkgever. Als je op zoek bent naar een gemakkelijke en efficiënte manier om het wervings- en immigratieproces van begin tot eind te beheren met een minimum aan inspanning, kijk dan eens naar de wereldwijde HR-diensten van Remote.

Remote kan je helpen met secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen, compliance, international payroll en visums. Tijdens het overplaatsingsproces zorgt Remote er ook voor dat bedrijven zich houden aan alle relevante immigratie- en arbeidswetten. Remote kan je in specifieke zin helpen met:

 • Vereisten vervullen voor immigratie en visums

 • Internationale belastingwetten begrijpen als je in het buitenland werft

 • Risico's van permanente vestiging vermijden

 • Houd je aan de plaatselijke arbeidswetgeving.

Download de Remote Relocation Guide om meer te weten te komen over de stappen voor de internationale overplaatsing van medewerkers. Of plan een gesprek in met onze mobiliteitsspecialisten voor begeleiding en advies over hoe je vandaag nog een medewerker kunt werven in Luxemburg en daarbuiten.

Internationale werknemers aannemen, betalen en overplaatsen

Maak een account aan bij de door G2 als beste beoordeelde payroll software voor meerdere landen en begin binnen enkele minuten met de onboarding van je eerste werknemers.

Aan de slag

Abonneer je en ontvang de laatste blogposts en updates van Remote in je inbox.