Verenigd Koninkrijk min

Gids over werknemers aannemen in het Verenigd Koninkrijk

Geschreven door Preston Wickersham
Preston Wickersham

Delen

share to linkedInshare to Twittershare to Facebook
Link copied
to clipboard

Wil je een werknemer aannemen in het Verenigd Koninkrijk? Is een van je huidige teamleden van plan om naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen? Wat je situatie ook is, in deze gids vind je alle informatie over het in dienst nemen van werknemers in het Verenigd Koninkrijk en leer je over de basisprincipes van de Britse arbeidswetgeving, payroll-praktijken, secundaire arbeidsvoorwaarden en meer.

Gerelateerd: Verenigd Koninkrijk Landenverkenner

Het arbeidsrecht in het Verenigd Koninkrijk kan lastig zijn, vooral voor werkgevers met maar een paar werknemers. Het verschil tussen een 'worker' en een 'employee' is bijvoorbeeld niet altijd even duidelijk als je nog nooit een team hebt beheerd in het Verenigd Koninkrijk. Als de belangrijkste employer of record voor internationaal talent helpt Remote bedrijven van alle groottes om in het Verenigd Koninkrijk mensen aan te nemen conform alle arbeidswetten.

Bekijk onze handige gids over werknemers aannemen in het Verenigd Koninkrijk en zorg ervoor dat je bedrijf compliant blijft.

Hoe ziet het arbeidsrecht in het Verenigd Koninkrijk eruit?

Gerelateerd: Hoe ziet het arbeidsrecht in het Verenigd Koninkrijk eruit?

Medewerkers, medewerkers en contractors

Het Verenigd Koninkrijk past verschillende regels toe op 'workers', 'employees' en zzp'ers.

Zzp'ers werken zelfstandig, zoals de naam al zegt. Net als in de VS werken zzp'ers op zelfstandige basis voor de bedrijven die hun diensten inhuren. Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk zijn niet verplicht om secundaire arbeidsvoorwaarden te verstrekken aan zzp'ers. Om problemen met misclassificatie te vermijden, moeten werkgevers echter oppassen dat ze hun grenzen niet overschrijden. Zzp'ers vertellen wanneer of hoe ze moeten werken, apparatuur of kantoorruimte ter beschikking stellen en een aantal andere acties kunnen allemaal wijzen op een werkgever-werknemerrelatie en bedrijven in de problemen brengen.

Als je een zzp'er in het VK wilt omzetten in een werknemer, moet je een arbeidscontract opstellen dat deze relatie duidelijk omschrijft.

De term 'worker' in het Verenigd Koninkrijk omvat werknemers en een aantal andere mensen die tussen de definitie van zzp'er en werknemer in vallen. Uber-chauffeurs, bijvoorbeeld, wonnen in 2018 een zaak in het Britse Hooggerechtshof om geclassificeerd te worden als 'workers'. Workers ontvangen een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden onder de Britse wet, maar niet zoveel als fulltime werknemers. Wettelijke arbeidsvoorwaarden voor workers in het Verenigd Koninkrijk omvatten onder andere:

 • Betaalde vakantiedagen

 • Minimumloon

 • Nationaal leefbaar loon, afhankelijk van de omstandigheden

 • Bescherming tegen onrechtmatige inhoudingen

 • Betaald verlof

 • Redelijke rustpauzes

 • Pensioenpremies van werkgevers

 • Bescherming tegen discriminatie

'Employees' (werknemers) in het VK zijn mensen die een geformaliseerd arbeidscontract aangaan met een bedrijf. Ze hebben recht op alle secundaire arbeidsvoorwaarden en bescherming onder de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk.

Intellectuele eigendomsrechten

Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk moeten expliciet zijn in de toewijzing van intellectuele eigendomsrechten wanneer ze met zzp'ers werken, aangezien de Britse arbeidswetgeving dergelijke rechten vaak standaard aan de zzp'er toekent. In het Verenigd Koninkrijk bestaat het 'work for hire'-concept niet.

Daarom kiezen veel buitenlandse werkgevers ervoor om Brits talent aan te nemen als werknemer in plaats van als zzp'er. De EOR-oplossing van Remoter biedt de sterkste IP-bescherming in de branche voor werkgevers in het Verenigd Koninkrijk.

Werknemersbescherming:

Het VK biedt de gebruikelijke bescherming tegen discriminatie op basis van ras, leeftijd, geslacht, religie en andere beschermde eigenschappen. In 2020 oordeelde een arbeidsrechtbank ook over veganisme als een beschermde filosofische overtuiging onder de Equality Act.

Arbeidscontracten VK

Volgens de Employment Rights Act van 1996 moeten alle werkgevers in het Verenigd Koninkrijk werknemers een schriftelijk arbeidscontract aanbieden waarin de details van de arbeidsrelatie worden beschreven. Deze contracten moeten details bevatten zoals functietitels en -beschrijvingen, begindatum van het dienstverband, salaris en betalingsschema, pensioenplannen, bedrijfsregels, beëindiging van het dienstverband en andere belangrijke informatie.

Aansprakelijkheidsverzekering werkgever

Werkgevers in het Verenigd Koninkrijk moeten een aansprakelijkheidsverzekering hebben om zich te beschermen tegen claims van werknemers. Deze verzekering biedt bedrijven dekking als een werknemer een klacht indient of een schadevergoeding eist.

Visumopties voor het Verenigd Koninkrijk

Werkvisums in het Verenigd Koninkrijk hebben betrekking op verschillende typen bezoeken en werkzaamheden. Veel visums werken op basis van een puntensysteem waarbij aanvragers punten verdienen als ze voldoen aan bepaalde vereisten.

Burgers van de Europese Economische Ruimte (EER) hoeven vaak helemaal geen visum aan te vragen, terwijl mensen die vanuit de VS en andere niet-EER-regio's naar het VK komen het visum moeten aanvragen dat bij hun situatie past.

Voorbeelden van werkvisums in het Verenigd Koninkrijk zijn:

 • Tier 1 Exceptional Talent Visa, voor hooggeschoolde buitenlanders met expertise op een belangrijk gebied

 • Tier 2 General Visa, voor geschoolde buitenlandse werknemers die een baan aangeboden krijgen in een bedrijfstak waar veel vraag naar is

 • Tier 2 Intra-Company Transfer Visa, voor buitenlandse werknemers die door hun werkgever naar het Verenigd Koninkrijk worden overgeplaatst.

Als je niet zeker weet welk visum je werknemers in het VK nodig hebben, neem dan contact op met Remote en ons experts helpen je op weg.

Heeft Brexit invloed op arbeidsrecht of visums in het VK?

Het arbeidsrecht in het Verenigd Koninkrijk blijft na Brexit gewoon van toepassing. Werkgevers van inwoners van het Verenigd Koninkrijk die hun werknemers vragen om te reizen, moeten ervoor zorgen dat ze een geldig paspoort hebben. Immigranten uit andere EU-landen die vóór Brexit in het VK werkten, moeten hun immigratie- en visumstatus controleren om problemen te vermijden.

Het VK blijft nieuwe overeenkomsten sluiten met andere landen, dus de vereisten voor arbeid en visa kunnen van geval tot geval verschillen.

Is de AVG van toepassing op werknemers in het Verenigd Koninkrijk?

Ja. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het veilig verzamelen, bewaren en verwijderen van werknemersgegevens volgens de regels van de AVG.

Omdat werkgevers de verantwoordelijkheid hebben om deze gegevens te beschermen, moeten bedrijven alleen de gegevens bewaren die ze nodig hebben om effectief te kunnen opereren. Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk zijn wettelijk verplicht om een privacybeleid voor werknemers te hebben dat beschrijft hoe ze persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor, tijdens en na het dienstverband.

Ontvang Remote's recruitmentgids voor inzichten van experts in remote onboarding

Ontdek welke processen je moet inrichten om remote medewerkers te vinden, werven en onboarden (en daarbij compliant te blijven)

Werknemers betalen in het Verenigd Koninkrijk

Gerelateerd: Remote werknemers betalen in het Verenigd Koninkrijk

Buitenlandse bedrijven die werknemers in dienst nemen in het VK moeten hun buitenlandse werknemers betalen via hun Britse juridische entiteiten of hun werknemers in dienst nemen via een employer of record, zoals Remote. Omdat het creëren van een juridische entiteit een tijdrovend en duur proces is, kiezen de meeste bedrijven (vooral kleine en middelgrote bedrijven) ervoor om met een EOR te werken.

Sociale bijdragen

Net als in de VS houden werkgevers in het Verenigd Koninkrijk belastingen en sociale premies in op het salaris van werknemers. Vergoedingen voor de gezondheidszorg van de Britse overheid worden ook ingehouden op het salaris.

Loonstrookjes

Werknemers in het Verenigd Koninkrijk hebben recht op een gespecificeerde loonstrook met alle inhoudingen, belastingen, vergoedingen en correcte betalingsinformatie. Variaties in betalingstarieven op basis van gewerkte tijd (zoals tarieven voor overuren) moeten worden uitgesplitst naar uren of worden weergegeven als één allesomvattend totaal. Deze loonstrookjes kunnen per post of elektronisch (of beide) worden aangeleverd.

De meeste bedrijven betalen hun Britse medewerkers maandelijks, niet tweewekelijks.

Valuta

Bedrijven moeten hun Britse medewerkers in ponden (GBP) betalen. Bedrijven in de VS kunnen hun remote werknemers in het VK niet in dollars betalen.

Betaling van overuren

In het Verenigd Koninkrijk is het niet verplicht om werknemers overuren uit te betalen. Hoewel een 40-urige werkweek de norm is, mogen werkgevers van werknemers verlangen dat ze langer werken, op voorwaarde dat ze loon betalen voor de gewerkte uren en op voorwaarde dat werknemers gemiddeld niet meer dan 48 uur per week werken. Werknemers in het Verenigd Koninkrijk hebben geen recht op overuren als ze op officiële feestdagen werken.

Werkgevers die ervoor kiezen om overuren aan te bieden (zoals velen doen) mogen dat doen. Werkgevers in het Verenigd Koninkrijk die overuren uitbetalen, moeten de regels hiervoor beschrijven in hun arbeidscontracten.

Medewerkers mogen meer dan 48 uur per week werken als ze een overeenkomst ondertekenen waarin staat dat ze dat van plan zijn. Ze kunnen hun verbintenis voor de extra uren op elk moment opzeggen door hun werkgever ten minste een week van tevoren in te lichten.

link to Remote werknemers betalen in het VK

Remote werknemers betalen in het VK

Remote werknemers in het VK betalen is vrij eenvoudig, maar je moet wel wat juridische stappen doorlopen. Dit is het startpunt om ervoor te zorgen dat je medewerkers, werknemers en zzp'ers hun salaris zonder onderbreking krijgen.

Wat zijn de IR35-regels in het Verenigd Koninkrijk?

De IR35-regels in het Verenigd Koninkrijk zijn ontworpen om te voorkomen dat bedrijven en zelfstandige zzp'ers een specifiek achterpoortje in de belastingwetgeving aantrekken. Deze regels zijn van toepassing als zzp'ers 'werken' voor een personal service company (PSC) die vervolgens een contract afsluit met een entiteit om de diensten van de zzp'er aan de werkgever te leveren. Als de relatie tussen de werkgever en de zzp'er hetzelfde zou zijn met of zonder de derde partij, dan zijn de IR35-regels van toepassing.

De IR35-regels zijn in 2020 veranderd om de verantwoordelijkheid voor een correcte classificatie te verschuiven van zzp'ers naar werkgevers. Werkgevers moeten er nu voor zorgen dat alle zzp'ers die via een PSC werken een geldige reden hebben om via zo'n constructie te werken. In sommige gevallen kunnen zzp'ers die werkten via PSC's nu worden beschouwd als werknemers van de bedrijven die hun diensten inhuren.

Secundaire arbeidsvoorwaarden in het Verenigd Koninkrijk

Gerelateerd: Secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het Verenigd Koninkrijk

De Britse overheid regelt niet veel wettelijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers, behalve betaald verlof. Werkgevers bieden echter meestal uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaardenpakketten die vergelijkbaar zijn met die van Amerikaanse bedrijven, vooral als ze toptalent zoeken voor moeilijk vervulbare functies. Remote kan werkgevers van Britse werknemers helpen om de secundaire arbeidsvoorwaarden aan te laten sluiten op hun verwachtingen.

Betaald verlof

Werknemers in het Verenigd Koninkrijk hebben recht op een wettelijk minimum van 28 verlofdagen per jaar. Twintig van deze dagen zijn betaald verlof, de andere acht zijn nationale feestdagen. Werkgevers kiezen er vaak voor om meer dan 28 verlofdagen aan te bieden om toptalent aan te trekken.

De Britse wet verplicht werkgevers om werknemers maximaal acht dagen per jaar mee te nemen naar het volgende jaar. Bedrijven mogen werknemers toestaan om meer dagen mee te nemen. Werknemers die hun wettelijke vakantiedagen niet kunnen opnemen omdat ze gedurende het jaar een ander type verlof opnemen, zoals langdurig ziekteverlof of moederschapsverlof, kunnen 20 dagen meenemen in plaats van acht.

Werknemers hebben recht op uitbetaling van ongebruikt betaald verlof als ze vertrekken, maar alleen het saldo van het verlof dat tijdens het lopende jaar is opgebouwd.

Werkgevers van Britse werknemers mogen onbeperkt verlof aanbieden, maar ze moeten wel bijhouden hoeveel verlof werknemers opnemen voor de officiële administratie en om ervoor te zorgen dat ze voldoende verlof opnemen.

Langdurig ziekteverlof

Het Verenigd Koninkrijk heeft een specifieke wetgeving met betrekking tot langdurig ziekteverlof, onafhankelijk van de wetgeving voor kortdurend ziekteverlof. Dit verlof wordt ziektewetuitkering genoemd. Werknemers die aanspraak maken op ziekteverlof dat langer dan een week duurt, moeten hun werkgever een ziektebriefje geven, afgegeven door een arts, met daarin de reden voor afwezigheid en de voorwaarden waaronder de werknemer kan terugkeren.

Werknemers met langdurig ziekteverlof ontvangen 95,85 pond per week, betaald door de werkgever, gedurende een periode van maximaal 28 weken. werknemers kunnen meer dan dit bedrag krijgen als een arbeidscontract dat voorschrijft, maar niet minder. werknemers die na 28 weken ziek blijven en van wie de werkgever geen aanvullend ziekteverlof biedt, kunnen alternatieve vormen van hulp aanvragen.

werknemers blijven regelmatig betaald verlof opbouwen terwijl ze afwezig zijn van het werk met wettelijk ziekteverlof.

Zwangerschapsverlof

Alle zwangere werknemers hebben recht op 52 weken moederschapsverlof in het Verenigd Koninkrijk vanaf de datum dat ze werknemer worden. Er is geen verplichte minimumduur dat iemand voor een werkgever moet werken om recht te hebben op moederschapsverlof.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het betalen van moederschapsverlof, en de bedragen variëren op basis van de verlofperiode en het normale loon.

Het moederschapsverlof in het Verenigd Koninkrijk is opgesplitst in twee delen: 26 weken gewoon verlof en 26 weken aanvullend verlof. Zwangere werknemers hebben ook recht op verlof voor prenatale opvang. Werknemers moeten hun werkgever ten minste acht weken van tevoren op de hoogte stellen als ze de datum waarop ze weer willen komen werken, willen wijzigen.

Vaderschapsverlof

Partners van zwangere werknemers, inclusief niet-mannelijke partners, kunnen in aanmerking komen voor vaderschapsverlof. Hiervoor moet de partner de vader zijn, de partner van de persoon die het kind baart, de persoon die het kind adopteert, of de beoogde ouder van het kind als het de bedoeling is om het kind op te vangen na een draagmoederschap. Het is belangrijk om op te merken dat werknemers niet meer in aanmerking kunnen komen voor vaderschapsverlof als ze verlof hebben opgenomen om adoptieafspraken bij te wonen.

Vaderschapsverlof in het Verenigd Koninkrijk kan niet ingaan vóór de geboorte van het kind en moet binnen het eerste jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen. Werknemers kunnen één tot twee weken aaneengesloten vaderschapsverlof opnemen.

In tegenstelling tot moederschapsverlof moeten werknemers voor het vaderschapsverlof ten minste 26 aaneengesloten weken voor hun werkgever hebben gewerkt vóór de kwalificatieweek, de 15e week voor de datum waarop het kind verschuldigd wordt.

Gedeeld ouderschapsverlof

Het Verenigd Koninkrijk staat in veel omstandigheden ook gedeeld ouderschapsverlof toe. Gedeeld verlof moet binnen het eerste jaar na de geboorte van het kind worden gebruikt. Ouders kunnen maximaal 50 weken delen, waarbij maximaal 37 weken worden uitbetaald. Gedeeld ouderschapsverlof kan in blokken worden opgenomen, in één keer, samen als stel of apart.

Particuliere ziektekostenverzekering

Hoewel de Britse overheid een ziektekostenverzekering aanbiedt aan ingezetenen, kiezen veel werkgevers er nog steeds voor om een particuliere ziektekostenverzekering aan te bieden om toptalent aan te trekken. Sommige werkgevers bieden rechtstreeks pakketten aan, terwijl andere hun werknemers de mogelijkheid geven om een extra salaris te gebruiken om hun eigen pakket te kiezen.

Aanvullende verzekeringen

Werkgevers in het Verenigd Koninkrijk kunnen ervoor kiezen om werknemers een verzekering aan te bieden voor gezichtsvermogen, gebit, vruchtbaarheid, arbeidsongeschiktheid en andere soorten verzekeringen buiten de verzekeringen die gewoonlijk door de NHS of particuliere ziektekostenpakketten worden gedekt. Sommige pakketten zijn gebruikelijker dan andere.

Pensioen

Werkgevers in het Verenigd Koninkrijk zijn verplicht om pensioenregelingen te financieren met verplichte tarieven en minima voor geschikte werknemers. Je vindt hieronder meer informatie.

Pensioenen en pensioenregelingen in het Verenigd Koninkrijk

Werknemers in het Verenigd Koninkrijk hebben toegang tot verschillende pensioenpakketten, waarvan er veel onder de paraplu van pensioenregelingen vallen. Pensioenregelingen zijn onder andere bedrijfsplannen en persoonlijke beleggingen.

Inschrijvingsvereisten voor pensioenregelingen

Werknemers worden meestal automatisch ingeschreven in bedrijfspensioenregelingen. Bedrijven mogen werknemers niet intimideren, aanmoedigen of op een andere manier proberen te overtuigen om niet mee te doen.

Om automatisch ingeschreven te worden, moeten werknemers (geen zzp'ers) tussen de 22 en 66 jaar oud zijn en minstens 10.000 pond per jaar verdienen. Werknemers die niet automatisch zijn ingeschreven, kunnen zich aanmelden.

Werkgevers mogen de automatische inschrijving van een werknemer met maximaal drie maanden uitstellen. De werkgever moet de werknemer dan binnen zes weken en één dag na de datum waarop de werknemer in aanmerking komt voor inschrijving, hiervan op de hoogte stellen. Uitstelberichten moeten specifieke taal en redenering bevatten om geldig te zijn.

Werkgevers moeten informatie over pensioeninschrijvingen verstrekken aan een toezichthouder op pensioenen, die aanzienlijke boetes en straffen kan opleggen als bedrijven zich niet aan de juiste procedures houden. Werkgevers moeten ook een verklaring van compliance indienen binnen vijf maanden na de automatische inschrijving van een nieuwe werknemer. Op afstand werkt deze compliance taken af voor werkgevers van werknemers in het Verenigd Koninkrijk.

Soorten pensioenregelingen in het Verenigd Koninkrijk

Bijdragen van werknemers aan pensioenregelingen zijn bijdragen vóór belastingen. Werkgevers moeten minimaal 3% bijdragen van het totale loon van de werknemers, terwijl werknemers minimaal 5% moeten bijdragen.

Particuliere pensioenregelingen vallen uiteen in twee hoofdcategorieën: toegezegde-bijdrageregelingen en toegezegd-pensioenregelingen.

Toegezegde-bijdrageregelingen

Toegezegde-bijdrageregelingen zijn pensioenen die groeien op basis van hoeveel geld iemand inlegt. Pensioenregelingen op basis van beschikbare premies, ook wel persoonlijke pensioenen of 'money purchase' pensioenregelingen genoemd, combineren bijdragen van werknemers en werkgevers in één pot. Werknemers in het Verenigd Koninkrijk kunnen doorgaans na een bepaalde periode 25% van een toegezegde-bijdrageregeling opnemen zonder belasting te betalen.

Toegezegde-pensioenregelingen

Toegezegde-pensioenregelingen zijn meestal door de werkgever verzorgde pensioenen die werkgevers voor hun werknemers regelen. Deze worden soms 'eindloonregelingen' of 'middelloonregelingen' genoemd. Toegezegde-pensioenregelingen zijn niet gebaseerd op hoeveel werknemers of werkgevers bijdragen, maar op een aantal fondsspecifieke regels, zoals hoelang een werknemer voor de werkgever werkt en het salaris van de werknemer. Deze regelingen betalen elk jaar bij pensionering een vast bedrag uit.

Hoe beëindig je een werknemer in het Verenigd Koninkrijk?

Hoewel werknemers de eerste twee jaar niet veel bescherming tegen beëindiging hebben, krijgen ze na twee jaar arbeid een nieuwe reeks rechten. Om een werknemer na twee jaar te beëindigen, moet de werkgever een 'mogelijk eerlijke reden' opgeven die verband houdt met gedrag, capaciteiten of andere wezenlijke factoren. Houd er rekening mee dat het Verenigd Koninkrijk een beperkte definitie heeft van wat deze factoren kunnen zijn.

Opzegging

Werknemers die niet om dringende redenen zijn ontslagen, hebben recht op voorafgaande schriftelijke kennisgeving van hun beëindiging.

De minimale opzegtermijnen zijn:

 • Een week als de werknemer langer dan een maand voor de werkgever heeft gewerkt

 • Twee weken na twee jaar dienstverband

 • Eén maand na vier jaar dienstverband

 • Eén week voor elk jaar ononderbroken dienstverband van 5-11 jaar

 • Drie maanden na 12 jaar dienstverband

Bedrijven mogen werknemers meestal niet langer dan 12 weken van tevoren over hun ontslag informeren.

Ontslagvergoeding

Het VK stelt geen ontslagvergoeding verplicht voor beëindigde werknemers (behalve voor degenen die om financiële redenen overbodig zijn geworden of zijn ontslagen). Werkgevers kiezen echter vaak voor een ontslagvergoeding.

Werknemers die ten minste twee jaar onafgebroken voor een werkgever in het VK hebben gewerkt, hebben 'rechten bij oneerlijk ontslag'. Werkgevers die werknemers willen ontslaan die ten minste twee jaar in dienst zijn geweest, moeten de beëindiging juridisch eerlijk motiveren. Als je dit nalaat, kunnen onterecht ontslagen werknemers met succes een rechtszaak aanspannen voor het verlies van loon tot een bedrag van één jaarloon of £ 86.444, afhankelijk van welk bedrag het laagst is.

Wanneer een ontslagvergoeding wordt gebruikt als onderdeel van een overeenkomst om ervoor te zorgen dat een werknemer geen klacht indient tegen het bedrijf, moet de werknemer onafhankelijk juridisch advies krijgen. Bedrijven die met Remote werken, worden tijdens dit proces ondersteund en begeleid door ons juridische team.

Proeftijd

Hoewel buitenlandse werkgevers van buitenlandse werknemers in het Verenigd Koninkrijk niet verplicht zijn om gebruik te maken van een proeftijd, kiezen de meesten ervoor om dat wel te doen. Proeftijden in het Verenigd Koninkrijk duren meestal van 30 dagen tot een paar maanden. Werkgevers kunnen een werknemer tijdens een proeftijd onmiddellijk beëindigen, zonder wachttijd voor opzegging, maar de werkgever moet de werknemer wel schriftelijk op de hoogte stellen.

Niet-concurrentiebeding

Je kunt een niet-concurrentiebeding gebruiken en afdwingbaar in het Verenigd Koninkrijk, maar je moet voorzichtig zijn met het formuleren ervan. Alle beperkingen na beëindiging in het Verenigd Koninkrijk zijn beperkt tot 12 maanden.

Beschermde gesprekken en schikkingsgesprekken in het Verenigd Koninkrijk

werknemers die niet voldoen aan de criteria voor prestatiebeheer kunnen vóór het einde van de proeftijd worden beëindigd met een wederzijds aanvaard ontslagpakket. Deze praktijk kan een effectieve manier zijn om afscheid te nemen van een slecht presterende werknemer zonder dat het bedrijf wordt blootgesteld aan rechtszaken. Over het algemeen is de inhoud van schikkingsgesprekken niet toegestaan als bewijs in rechtszaken over werk, tenzij de werknemer grove schuld aanvoert, zoals discriminatie op basis van ras, leeftijd of geslacht.

Performance management in het VK

Het belonen en disciplineren van werknemers omwille van hun prestaties is wereldwijd een gangbare praktijk. Performance management in het Verenigd Koninkrijk vereist echter dat werkgevers een paar specifieke regels volgen.

Werkgevers in het Verenigd Koninkrijk kunnen over het algemeen geen werknemers beëindigen voor één geval van slecht functioneren. Om een werknemer te beëindigen om prestatiegerelateerde redenen, moeten werkgevers duidelijke documentatie verschaffen van schriftelijke waarschuwingen en pogingen om de werknemer te ondersteunen, meestal door middel van redelijke aanpassingen of een verbeterplan. In gevallen van grove nalatigheid kan van deze eis worden afgeweken, maar deze gevallen zijn zeldzaam.

Werknemers die na een verbeterplan verbeteren en na een proefperiode weer terugvallen in hun oude gedrag, kunnen bij herhaalde problemen een langere proefperiode krijgen. Rechterlijke instanties in dienst van het Verenigd Koninkrijk kunnen een verbeteringspakket van een jaar of langer afkeuren voor een eerste overtreding, maar van werknemers die meerdere verbeteringspakketten krijgen opgelegd kan worden geëist dat ze gedurende een langere periode verbetering laten zien.

Buiten voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid hoeven werkgevers in het Verenigd Koninkrijk geen ondersteuning te bieden aan werknemers die niet in staat zijn om de basistaken van hun baan uit te voeren. Veel managers kunnen zich verplicht voelen om oudere werknemers, minder technisch onderlegde werknemers en andere niet-beschermde mensen lichter te belasten. Dit kan echter de deur openzetten voor andere problemen, zoals rechtszaken van andere werknemers die het gevoel hebben dat ze strenger worden gemanaged dan hun collega's.

Werknemers aannemen in het Verenigd Koninkrijk met Remote

Navigeren door de arbeidswetgeving in het Verenigd Koninkrijk is geen sinecure. Als de beste employer of record oplossing voor het Verenigd Koninkrijk helpt Remote bedrijven van alle groottes om te werken met toptalent uit het Verenigd Koninkrijk en tegelijkertijd compliant te blijven met alle toepasselijke wetten.

Remote biedt een eersteklas ervaring voor je werknemers in het Verenigd Koninkrijk, terwijl het de salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen en compliance afhandelt voor een vast laag tarief. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze employer of record oplossing voor het VK.

Aan de slag met werven via Remote, de nieuwe standaard in global HR

Maak een account aan bij G2's toonaangevende payrollsoftware in meerdere landen en begin binnen enkele minuten met de onboarding van je eerste werknemers.

Nu aan de slag

Abonneer je en ontvang de laatste blogposts en updates van Remote in je inbox.