Nederland 11 min

Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en betaald verlof in Nederland

Geschreven door Nneka Ngene

Delen

share to linkedInshare to Twittershare to Facebook
Link copied
to clipboard

Als je mensen in Nederland wilt aannemen, of als je al teamleden in Nederland hebt, moet je op de hoogte zijn van de unieke Nederlandse verlofregelingen van de arbeidswetgeving in Nederland.

De werk-privébalans is in Nederland optimaal, dus de verlofbepalingen zijn relatief ruim (vooral in vergelijking met een land als de VS). Nederland heeft ook uitstekende rechten voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof als ondersteuning voor aanstaande ouders.

In deze gids geven we een overzicht van de belangrijkste onderdelen van verplicht verlof in Nederland en leggen we uit hoe je blijft voldoen aan de unieke aspecten van de Nederlandse arbeidswetgeving. We willen ook zorgen dat je je bewust bent van de verwachte 'zachte' secundaire arbeidsvoorwaarden die nodig zijn om het beste talent in Nederland aan te trekken (en we geven advies over hoe je het eenvoudigst een consistent pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland en andere internationale locaties beheert).

Zwangerschapsverlof in Nederland

De geboorte van een kind is een speciale tijd voor een gezin. Je moet weten waar een Nederlandse werknemer tijdens deze periode recht op heeft met betrekking tot de zwangerschap en het zwangerschapsverlof, en wat je als bedrijf kunt doen om de werknemer zo goed mogelijk te ondersteunen. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om de zwangerschap op tijd aan het bedrijf te melden, zodat er goede plannen kunnen worden gemaakt.

De moeder heeft volgens de Nederlandse bepalingen voor zwangerschapsverlof recht op het volgende:

 • De moeder heeft recht op in totaal 16 weken verlof.

 • De eerste 6 weken worden zwangerschapsverlof genoemd en kunnen worden opgenomen voordat de baby is geboren. De resterende 10 weken heten moederschapsverlof en worden opgenomen nadat de baby is geboren.

 • Als de baby vóór het zwangerschapsverlof wordt geboren, gaan de 16 verlofweken van de werknemer in op de dag na de geboorte.

 • Zwangere werknemers wordt aanbevolen om zes weken vóór de geboorte te beginnen met het zwangerschapsverlof. Als de werknemer het verlof echter vier weken voor de geboorte van het kind opneemt, kunnen de andere twee weken worden toegevoegd aan het moederschapsverlof.

 • Het moederschapsverlof begint altijd na de geboorte van het kind. Als de baby na de uitgerekende datum wordt geboren, kan het totale verlof van de werknemer dus langer zijn dan 16 weken.

 • Ook in sommige andere gevallen kan het zwangerschapsverlof langer duren. Bij een meerling heeft de werknemer recht op 20 weken verlof.

 • Een bevalling kan onvoorspelbaar zijn en als de pasgeborene om welke reden dan ook direct na de geboorte in het ziekenhuis wordt opgenomen, begint het moederschapsverlof op de dag nadat de werknemer en de baby het ziekenhuis hebben verlaten.

Zwangerschapsuitkering

Tijdens het verlof hebben nieuwe moeders recht op een zwangerschapsuitkering van hun volledige salaris, met een maximum van 264,57 euro per dag bij een werkweek van 40 uur. Het is de verplichting van de werkgever om dit uiterlijk twee weken voor de aanvang van het zwangerschapsverlof namens de werknemer aan te vragen. Tijdens het zwangerschapsverlof van werknemers blijft vakantiegeld opgebouwd worden. Werknemers mag niet worden gevraagd om hun vakantiedagen voor dit verlof te gebruiken.

Vaderschapsverlof

Elke ouder verdient het om de eerste week na de geboorte van een kind samen door te brengen, van het moment te genieten en het gezin alle aandacht te geven. Om dit te stimuleren hebben nieuwe ouders recht op één week vaderschapsverlof binnen de eerste vier weken na de geboorte van het kind. Ze worden geacht tijdens deze periode hun volledige salaris te ontvangen.

Als de werknemer besluit om het vaderschapsverlof te verlengen, dan kan dat met maximaal vijf weken. Dit verlengde verlof is onbetaald en kan worden gespreid, maar moet binnen de eerste zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Tijdens het verlengde verlof kunnen nieuwe vaders tot 70% van hun salaris claimen bij het UWV.

Ouderschapsverlof

Werknemers met een kind of kinderen jonger dan acht jaar kunnen ouderschapsverlof opnemen voor onbetaald verlof. Dit is niet hetzelfde als het jaarlijks verlof en kan op elk moment worden opgenomen. Ouderschapsverlof wordt berekend op basis van het aantal werkuren per week keer 26. Als een werknemer bijvoorbeeld 35 uur per week werkt, heeft deze werknemer recht op 910 uur ouderschapsverlof voor elk kind onder de acht jaar.

Adoptie- en pleegverlof in Nederland

Als een werknemer een pleegkind adopteert of opneemt, is er recht op maximaal zes weken verlof om het kind te helpen zich goed aan te passen. De werknemer moet dit verlof drie weken van tevoren aankondigen en kan besluiten om het in één keer op te nemen of om het te spreiden. Het verlof moet binnen 26 weken na thuiskomst van het kind worden opgenomen. In deze periode hebben werknemers de mogelijkheid om een adoptie- en pleegvergoeding aan te vragen via het UWV. Ze kunnen tot 100% van hun salaris ontvangen, met een maximum van ongeveer 4.660,59 euro bruto per maand.

Download de Global Benefits Guide en trek internationaal toptalent aan

De experts van Remote in global HR delen praktische tips om secundaire arbeidsvoorwaarden op te stellen die lokaal relevant en wereldwijd compliant zijn, zodat je overal ter wereld het beste talent aan kunt trekken en behouden.

Modern global benefits guide download

Vakantiegeld in Nederland

In de meeste landen is de verwachting dat wanneer een werknemer vakantiedagen opneemt, in die tijd het normale salaris wordt doorbetaald. Nederland gaat nog een stapje verder, met een kleine twist: werknemers hebben recht op extra vakantiegeld.

Het vakantiegeld in Nederland is een extra bruto betaling van 8% van het jaarsalaris van de werknemer (inclusief basissalaris, bonussen en andere toeslagen). De werknemer kan ervoor kiezen om het pro rata over het hele jaar te ontvangen, of in een specifieke maand van het jaar (meestal mei of juni, om samen te vallen met het begin van de zomervakantie).

Wat gebeurt er met ongebruikte vakantiedagen?

Als een werknemer de vakantiedagen niet voor het einde van het jaar gebruikt, mag dat binnen 6 maanden in het nieuwe jaar worden gedaan. Na deze periode vervalt de verlofvergoeding.

In het geval van een arbeidsbeëindiging moet het ongebruikte verlofsaldo aan de werknemer worden uitbetaald in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek.

Beleid voor ziekteverlof in Nederland

Niemand heeft controle over ziekte en als werknemers ziek worden, moeten ze zich veilig en op hun gemak voelen om de tijd te nemen die nodig is om te herstellen. Ziektedagen worden in Nederland beschouwd als betaald verlof en een werknemer is verplicht om de werkgever vóór of om 10 uur 's ochtends op de dag van ziekte te informeren.

Het staat werknemers vrij om alleen te delen wat ze zelf willen. Ook mogen ze nooit gedwongen worden om de details van de ziekte te bespreken. Het is aan te raden om, zodra de werknemer een duidelijk beeld heeft van wanneer deze weer aan het werk kan, dit aan de werkgever door te geven.

Gedurende deze periode heeft de werknemer recht op minimaal 70% van het normale salaris en vakantiegeld voor een periode van maximaal twee jaar. Als een werknemer ziek is door een orgaandonatie, zwangerschap of bevalling, is er recht op 100% van het salaris.

Als werkgever is het je plicht om ziekteverzuim binnen vier dagen door te geven aan het UWV. Herstel moet binnen twee dagen gemeld moet worden. Er zijn andere gevallen waarin een zieke werknemer bij het UWV gemeld moet worden:

 • Als de werknemer meer dan 42 weken ziek is geweest.

 • Als het contract afloopt terwijl de werknemer met ziekteverlof is.

Het is wettelijk niet toegestaan om een werknemer tijdens het ziekteverlof te ontslaan. Als een werknemer lange tijd ziek is geweest, bijvoorbeeld 1,5 jaar, dan kan er een WIA-aanvraag (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) worden ingediend. De WIA is een werknemersverzekering die werknemers aanvragen na twee jaar ziekte en onvermogen om hun werk uit te voeren. Een zieke werknemer kan pas na twee jaar ziekte worden ontslagen, met toestemming van het UWV.

Kortdurend zorgverlof

Een werknemer moet soms vrij nemen om voor een zieke dierbare of iemand in de omgeving te zorgen. In dit soort situaties is deze werknemer meestal de enige die voor de zieke kan zorgen. Als werkgever kun je dan kortdurend zorgverlof toekennen. Dit verlof is beschikbaar voor ten minste twee keer de werktijd per week in een periode van 12 maanden. Bij een werkweek van 35 uur heeft een werknemer recht op 70 uur kortdurend zorgverlof. Gedurende deze tijd blijf je 70% van het salaris van de werknemer betalen.

Langdurig zorgverlof

Als een werknemer een kind, partner of ouder heeft die ernstig ziek is en speciale zorg nodig heeft, kan de werknemer langdurig verlof aanvragen om voor deze persoon te zorgen. Dit is meestal zes keer het aantal uur dat in een week wordt gewerkt tijdens een periode van 12 maanden. Bij een werkweek van 35 uur kan een werknemer maximaal 210 uur langdurig verlof opnemen. Je kunt besluiten om de werknemer tijdens deze periode salaris te betalen, maar dat is niet verplicht.

Calamiteitenverlof

Om het hoofd te bieden aan onvoorziene persoonlijke omstandigheden zoals het overlijden van een dierbare of noodsituaties die de onmiddellijke aandacht van een werknemer vereisen, kan deze een kort verlof krijgen om alles op een rijtje te zetten. Dit kan variëren van een paar uur tot een paar dagen. Gedurende deze tijd ontvangt de werknemer het volledige salaris.

Onbetaald verlof

Werknemers kunnen besluiten om onbetaald verlof op te nemen. Gedurende deze tijd blijft de arbeidsovereenkomst actief. Ze bouwen dan echter geen vakantiedagen op, behalve in het geval van langdurig verlof of aanvullend geboorteverlof. Een verlengd onbetaald verlof van ongeveer 18 maanden heeft wel gevolgen, zoals het tot op zekere hoogte verliezen van uitkeringen.

Buitengewoon verlof

De voorwaarden en duur van buitengewoon verlof zijn heel flexibel en afhankelijk van wat er in het arbeidscontract staat. Dit zijn een aantal voorbeelden van situaties waarin buitengewoon verlof kan worden gebruikt:

 • het huwelijk van een familielid;

 • de begrafenis van een familielid;

 • bij een verhuizing;

 • om een doktersconsult bij te wonen;

 • om een examen voor te bereiden en af te leggen.

link to Alles wat je moet weten over secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in Nederland
15 min

Alles wat je moet weten over secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in Nederland

Werknemers in Nederland scoren wereldwijd hoog als het gaat om de werk-privébalans. Secundaire arbeidsvoorwaarden spelen een belangrijke rol om die balans te bewaren. In deze handleiding over secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland lees je welke arbeidsvoorwaarden volgens de Nederlandse wet verplicht zijn en welke je kunt gebruiken om talent aan te trekken en te behouden. 

Extra verlof om het beste Nederlandse talent aan te trekken

De prestaties van een werknemer op het werk zijn sterk afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn om vrij te nemen voor welzijn, om bij het gezin te zijn of om gewoon tijd te besteden aan hobby's/passies. Verlof opnemen is een werknemersrecht en moet altijd worden aangemoedigd.

Je kunt verlofregelingen ook gebruiken als een stimulans om hoogwaardig talent aan te trekken en te behouden. Beperk je secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland niet tot de wettelijke minimumvereisten. Bedenk hoe je aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden en voordelen kunt bieden, zoals extra betaald verlof of meer ondersteunende voorzieningen voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

Remote maakt het je gemakkelijk om een consistent pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden te beheren voor al je werknemers over de hele wereld. Ons team van global HR-professionals regelt de complexiteiten van het aanbieden van global benefits voor je en met onze software is management simpel.

We hebben een toegewijd Benefits-team dat je secundaire arbeidsvoorwaarden up-to-date houdt met wettelijke vereisten over de hele wereld, en we kunnen je helpen je plan aan te passen om de aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden toe te voegen die je in alle wereldwijde markten wilt aanbieden.

Aan de slag met werven via Remote, de nieuwe standaard in global HR

Maak een account aan bij G2's toonaangevende payrollsoftware in meerdere landen en begin binnen enkele minuten met de onboarding van je eerste werknemers.

Nu aan de slag
Remote is the G2 top-ranked multi-country payroll software

Abonneer je en ontvang de laatste blogposts en updates van Remote in je inbox.