Duitsland 14 min

Remote werknemers aannemen en betalen in Duitsland

Geschreven door Preston Wickersham
Preston Wickersham

Delen

share to linkedInshare to Twittershare to Facebook
Link copied
to clipboard

Als je je internationale team wilt uitbreiden, is het geen slecht idee om werknemers in Duitsland aan te nemen. Duitsland heeft de grootste economie van Europa en een van de grootste ter wereld, dus de kans is groot dat je geschikte werknemers vindt met de ervaring en vaardigheden die je nodig hebt om je bedrijf uit te breiden.

Zoals in de meeste landen wordt arbeidsrecht in Duitsland bepaald door zowel wetgeving als jurisprudentie. Om boetes of andere juridische complicaties te vermijden, moet je compliant blijven met alle lokale regels en voorschriften - en in Duitsland zijn dat er veel! We hebben de belangrijkste dingen op een rijtje gezet die je moet weten over het aannemen van remote werknemers in Duitsland. Zo vind je makkelijker je weg op de Duitse arbeidsmarkt en kunnen je remote werknemers goed voorbereid aan de slag.

Hoe betalen buitenlandse bedrijven remote werknemers in Duitsland?

Voordat je begint met het aannemen van remote werknemers in Duitsland, moet je eerst uitzoeken hoe je ze als buitenlands bedrijf kunt betalen.

Als je het zelf wilt doen, moet je een eigen entiteit hebben om werknemers in Duitsland aan te nemen en op je payroll te zetten. Als je geen lokale entiteit in Duitsland hebt, kun je samenwerken met een employer of record (EOR) die namens jou werknemers in dienst neemt. Als lid van de eurozone verplicht Duitsland bedrijven om werknemers in euro's te betalen.

Een juridische entiteit in Duitsland openen

Als je je bedrijf voor de lange termijn wilt uitbreiden in Duitsland en een groot aantal werknemers wilt aannemen, kan het openen van een entiteit een goede strategie zijn. Als je een entiteit in Duitsland wilt openen, moet je wel rekening houden met veel papierwerk en bijbehorende kosten. Daar hoort ook bij dat je juridische hulp inschakelt en je inschrijft bij een Duitse kamer van koophandel.

Er zijn 79 kamers van koophandel in Duitsland, de kamers in het buitenland niet meegerekend. Voordat je lid wordt van een bepaalde kamer van koophandel, moet je onderzoeken welke geschikt is voor jouw bedrijf. De doelen van je bedrijf, het minimumkapitaal, de oprichters of aandeelhouders en de aansprakelijkheid zijn cruciaal bij het kiezen van een juridische structuur in Duitsland. Voor het kiezen van de juiste categorie voor je bedrijf en de registratie heb je waarschijnlijk veel juridische hulp nodig.

Werken met een employer of record

Door samen te werken met een employer of record in Duitsland kun je snel Duitse werknemers in dienst nemen zonder een eigen entiteit in het land te openen. Je kunt om een aantal redenen met een Duitse employer of record werken:

  • Je wilt geen tijd en geld besteden aan het openen van een Duitse entiteit.

  • Je wilt op de korte termijn niet meer dan 25 werknemers aannemen in Duitsland.

  • Je wilt alvast werknemers in dienst nemen voordat je eigen entiteit is opgezet.

Wat het laatste punt betreft, kiezen veel bedrijven ervoor om te werken met een employer of record om meteen werknemers aan te nemen, zelfs als ze van plan zijn om in de toekomst een entiteit te openen. Een bedrijf kan in het begin werknemers in dienst nemen via een EOR en ze vervolgens overplaatsen naar hun eigen entiteit zodra is opgezet.

Welke componenten van het salaris in Duitsland zijn belastbaar?

Belastingen vormen een belangrijk deel van het complexe proces van werknemers aannemen in Duitsland. Begrijpen waar remote werknemers belasting betalen kan lastig zijn, maar meestal betalen werknemers belasting waar ze wonen. Dit is ook het geval in Duitsland.

Salarissen die betaald worden via de Duitse payroll zijn onderhevig aan belastingen op loon. Loonbelasting wordt ingehouden door de werkgever en verrekend met de uiteindelijke jaarlijkse belasting op inkomen. Als je geen juridische entiteit in Duitsland hebt, wordt de belasting ingehouden door je employer of record.

Wat zijn de tarieven voor belastingschijven in Duitsland?

Zoals veel Europese landen, maakt Duitsland gebruik van progressieve belastingschijven. Duitsland heeft vier belastingschijven. Hieronder vind je de tarieven en belastingschijven voor het belastingjaar 2021.

  • De eerste belastingschijf heeft een tarief van 0%. Het geldt voor alleenstaande belastingbetalers die minder dan € 9.744 verdienen of € 19.488 voor een getrouwd stel.

  • De tweede belastingschijf heeft een progressief tarief dat begint bij 14% en stijgt tot 42%. Het geldt voor een alleenstaande belastingbetaler die tussen € 9.744 en € 57.918 verdient, en tussen € 19.488 en € 115.863 voor een getrouwd stel.

  • De derde belastingschijf is voor een alleenstaande belastingbetaler met een belastbaar inkomen tussen €57.918 en €274.612 of voor een echtpaar met een belastbaar inkomen tussen €115.863 en €549.224. Ze betalen een belasting van 42%.

  • Iedereen die meer dan € 274.612 verdient als alleenstaande belastingbetaler, of € 549.224 als getrouwd stel, betaalt een belastingtarief van 45%.

Gangbare inhoudingen voor remote werknemers in Duitsland

Bepaalde onkosten zijn fiscaal aftrekbaar voor Duitse belastingbetalers. De meeste inhoudingen gelden voor alle werknemers, terwijl andere specifiek beschikbaar zijn voor remote werknemers.

Bijdragen aan goede doelen

Duitse belastingbetalers mogen tot 20% van hun betalingen aan Duitse liefdadigheidsinstellingen aftrekken. Sommige internationale liefdadigheidsbijdragen komen ook in aanmerking voor belastingaftrek. Kerkbelastingen in Duitsland zijn volledig aftrekbaar.

Kinderopvangkosten

Werknemers in Duitsland kunnen een deel van hun kinderopvangkosten aftrekken als ze aan bepaalde criteria voldoen. De inhouding is maximaal € 4.000 per jaar voor kinderen jonger dan 14 jaar. Ouders van kinderen met een handicap mogen het volledige bedrag blijven aftrekken nadat het kind 14 is geworden.

Opleidingskosten

Ouders die hun kinderen financieel steunen om hoger onderwijs te betalen, mogen 30% van het collegegeld aftrekken als het kind naar een erkende privéschool in een EU/EER-land gaat. Deze inhouding is beperkt tot € 5.000 per kind per jaar.

Alimentatie

Individuele belastingbetalers mogen tot € 13.805 van hun belastbaar inkomen aftrekken voor alimentatie.

Zijn 'per diems' belastbaar in Duitsland?

Duitse werknemers die voor hun werk reizen, krijgen vaak een dagvergoeding voor maaltijden. Een per diem is de enige manier om de maaltijden van een werknemer in Duitsland belastingvrij te vergoeden.

In 2020 zijn de per diem-tarieven voor Duitse werknemers aangepast. Medewerkers krijgen € 14 per dag voor een reis die 8 tot 24 uur duurt. Medewerkers krijgen € 28 per dag voor een reis van meer dan 24 uur.

Als maaltijden gratis worden aangeboden in de vorm van ontbijt in het hotel of lunch tijdens een conferentie, moet een percentage worden afgetrokken van de per diem voor die specifieke dag. Voor het ontbijt is dit 20% en voor de lunch en het diner is dit 40% per maaltijd.

De belastingvrije per diem heeft alleen betrekking op kosten voor maaltijden. Vluchten, vervoer op locatie, accommodatie en kosten die worden gemaakt tijdens ontmoetingen met klanten kunnen niet worden gedekt door per diems. Deze onkosten moeten door het bedrijf worden vergoed via een aparte onkostendeclaratie.

Welke inhoudingen zijn werkgevers verplicht in Duitsland?

Als werkgever in Duitsland moet je de belastingdienst elke maand looninhoudingen en wettelijke vergoedingen betalen. Sommige inhoudingen komen uit het loon van de werknemer, andere worden betaald door de werkgever.

Hieronder staan de kosten die je als werkgever kunt verwachten en de salarisinhoudingen.

Verplichte maandelijkse werkgeversvergoedingen in Duitsland

Duitsland heeft een sterk sociaal stelsel. De meeste verplichte maandelijkse vergoedingen worden gelijkelijk verdeeld tussen de werkgever en werknemer, met uitzondering van de ongevallenverzekering. De premies voor ongevallenverzekeringen zijn volledig voor rekening van de werkgever.

Pensioenbijdragen in Duitsland

Duitsland heeft een staatspensioen met een basispensioen. De huidige bijdrage is 18,6% van het netto jaarsalaris. De bijdrage wordt gelijkelijk verdeeld tussen de werkgever en werknemer. Beide betalen 9,3% van het netto maandsalaris.

Je kunt ervoor kiezen om een aanvullende, door de werkgever gefinancierde pensioenregeling aan te bieden om talent aan te trekken en te behouden.

Ziektekostenverzekering van de overheid

De meeste Duitsers hebben een ziektekostenverzekering van de overheid. De totale bijdrage aan de publieke ziektekostenverzekering is 14,6% van het maandsalaris. Dit is ook gelijkelijk verdeeld tussen werkgever en werknemer (7,3%).

Verzekering voor verpleegkundige zorg

Zowel de werkgever en werknemer dragen bij aan de regeling voor langdurige verpleging van de overheid. Deze regeling dekt een deel van de kosten voor persoonlijke verzorging als een werknemer aanzienlijk arbeidsongeschikt raakt. De totale bijdrage is 3,5% (1,525% per partij).

Ongevallenverzekeringen

De Duitse wettelijke ongevallenverzekering, of ongevallenverzekering voor werknemers, is een van de oudste sociale verzekeringen in Duitsland. Dit programma verzekert werknemers tegen arbeidsletsel en ziekte, ook tijdens woon-werkverkeer. Deze bijdrage valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en bedraagt 1,18% van het netto maandsalaris.

Download een checklist voor het internationaal werven van medewerkers

Ga aan de slag met deze checklist en blijf compliant bij het wereldwijd aannemen van medewerkers.

Wat is het minimumloon in Duitsland en wat zijn de regels voor overuren?

Het minimumloon per uur voor 2022 in Duitsland is € 12 per uur, vergeleken met € 10,45 per uur van juli tot oktober 2022. Voor werknemers in een sector met een collectieve arbeidsovereenkomst kan een hoger minimumloon gelden.

De meeste werknemers in Duitsland werken vijf dagen per week en 40 uur per week. Werkuren voor Duitse werknemers zijn door de Duitse werkurenwet (Arbeitszeitgesetz) beperkt tot maximaal acht uur per werkdag en 48 uur per week.

Als een werknemers overuren maakt, zijn deze wettelijk beperkt tot twee uur per dag. Een werknemer mag niet langer dan een gemiddelde werkdag van acht uur werken in een periode van zes maanden. Om ervoor te zorgen dat werknemers onder dat gemiddelde blijven, worden overuren vaak uitgekeerd in de vorm van betaald verlof.

Wat zijn de lokale arbeidswetten in Duitsland?

De Duitse arbeidswetgeving biedt werknemers veel bescherming. In Duitsland worden de rechten van werknemers geregeld door wettelijke regels die zijn vastgelegd in (onder andere) het Duitse Burgerlijk Wetboek, verschillende federale wetten zoals de wet op deeltijdwerk en werk voor bepaalde tijd, de vakantiewet, de wet op de bescherming van het moederschap en de wet op de bescherming van het ontslag.

link to Alles wat je moet weten over secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in Duitsland 
12 min

Alles wat je moet weten over secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in Duitsland 

De Duitse markt geeft werkgevers de kans om talent te vinden dat hun teams kan versterken. Als je de secundaire arbeidsvoorwaarden in Duitsland onder de knie hebt, is het makkelijker om het beste talent aan te trekken en te behouden.

Duitse medewerkers betalen als zzp'er

Het is misschien verleidelijk om je administratieve lasten te verlagen door Duitse medewerkers in te huren als zzp'ers. Maar als je dat doet terwijl je zzp'ers eigenlijk werknemers zijn, loop je aanzienlijke risico's voor de toekomst van je bedrijf in Duitsland. Je riskeert niet alleen hoge boetes, je kunt ook strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Dat gezegd hebbende, kan het werken met zzp'ers die correct geclassificeerd zijn een geweldige manier zijn om invloed uit te oefenen op Duits talent voor je bedrijf. Het is belangrijk om de voor- en nadelen van internationale zzp'ers versus werknemers te overwegen voordat je een beslissing neemt.

Wat is een zzp'er in Duitsland?

Het belangrijkste verschil tussen een zzp'er en werknemer in Duitsland heeft te maken met de mate van vrijheid. Zzp'ers hebben de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze hun werk inrichten en uitvoeren. Werknemers daarentegen werken volgens de instructies van de werkgever.

Het Duitse arbeidsrecht geeft de voorkeur aan inhoud boven vorm als het gaat om het bepalen of iemand een zzp'er of werknemer is. Dit betekent dat als een zzp'er werkt als een werknemer, hij wettelijk ook een werknemer is en aanspraak kan maken op bescherming tegen oneerlijk ontslag, betaald verlof en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

Je kunt het risico vermijden dat werknemers in Duitsland verkeerd worden geclassificeerd als zzp'ers door met lokale experts te werken. Je kunt een EOR gebruiken om je Duitse zzp'ers om te zetten in werknemers om mogelijke boetes te vermijden.

Hoe zet je een zzp'er om in een werknemer in Duitsland?

Op een gegeven moment kan een zzp'er in Duitsland een belangrijk onderdeel van je bedrijf worden. Als dat het geval is, is het misschien tijd om ze om te zetten in een werknemer.

Een werknemer kan minder kosten dan een zzp'er, omdat zzp'ers meestal hogere tarieven per uur vragen voor hun diensten. Zelfs met de secundaire arbeidsvoorwaarden die je een werknemer verschuldigd bent, zijn de besparingen ten opzichte van hoge facturen van een zzp'er (plus de immateriële voordelen van een nauwere relatie) te groot om te negeren.

Remoter heeft uitgebreide ervaring met de overgang van zzp'ers naar werknemers in Duitsland. Zelfs als je geen juridische entiteit in Duitsland hebt, kun je van je zzp'er een gewaardeerde werknemer maken zonder een juridische entiteit op te richten, met behulp van de EOR diensten van Remote Duitsland.

Hoe betaal je remote werknemers in Duitsland met een EOR?

Met een Duitse EOR kun je Duitse werknemers in dienst nemen en beheren zonder een eigen entiteit in Duitsland te openen. Als je met een Duitse EOR werkt, kun je je team in het land snel, makkelijk en betaalbaar laten groeien, zonder de onkosten van het openen van een entiteit of het risico van het werken met verkeerd ingedeelde zzp'ers. Omdat er veel verschillende typen EOR's zijn, is het belangrijk om te begrijpen hoe je de juiste EOR voor jouw bedrijf kiest.

Om werknemers in Duitsland te betalen met behulp van een EOR, betaal je gewoon het salaris van de werknemer zoals je normaal zou doen, plus eventuele sociale werkgeversbijdragen, naast een vergoeding aan de EOR. Zorg ervoor dat je een EOR kiest die vaste tarieven hanteert. Als de kosten op basis van percentages zijn, moet je je EOR meer betalen als je de salarissen van je werknemers verhoogt.

De Eerlijke prijsgarantie van Remote belooft een vast EOR tarief in Duitsland zonder aanbetalingen, verborgen vergoedingen of onaangename verrassingen. Met Remote kun je snel en gemakkelijk werknemers in Duitsland onboarden via onze lokale, eigen entiteit voor een laag vast tarief dat nooit verandert op basis van het salaris van je werknemers. Of je nu één werknemer in Duitsland wilt onboarden of een heel team, Remote maakt het makkelijk en betaalbaar.

Zelfs als je van plan bent om uiteindelijk een entiteit in Duitsland te openen, is het werken met een EOR een geweldige manier om te beginnen. Neem werknemers aan via een EOR zodat je meteen voor je aan de slag kunnen. Als je je eigen entiteit hebt opgericht, kun je ze overplaatsen van je EOR naar je eigen entiteit. Omdat de Duitse registratiewetten moeilijk te navigeren kunnen zijn, is dit een geweldige manier om je Duitse werven te versnellen met een budget.

Remote werknemers in Duitsland aannemen en betalen met Remote

Je hoeft geen eigen entiteit in Duitsland te hebben om met geweldig Duits talent te kunnen werken. Als je snel en gemakkelijk de Duitse Arbeidsmarkt wilt aanboren, loont het om samen te werken met een vertrouwde partner zoals Remote

Dankzij onze interne kennis van de Duitse Arbeidsmarkt kunnen we je helpen bij het snel en efficiënt aannemen en onboarden van werknemers in Duitsland. Bezoek onze Landenverkenner voor meer informatie over het in dienst nemen van werknemers in Duitsland of om vandaag nog aan de slag te gaan.

Aan de slag met werven via Remote, de nieuwe standaard in global HR

Maak een account aan bij G2's toonaangevende payrollsoftware in meerdere landen en begin binnen enkele minuten met de onboarding van je eerste werknemers.

Nu aan de slag

Abonneer je en ontvang de laatste blogposts en updates van Remote in je inbox.