Filipijnen 10 min

Remote werknemers werven en betalen in de Filipijnen

Geschreven door Nadia Vatalidis
Nadia Vatalidis

Delen

share to linkedInshare to Twittershare to Facebook
Link copied
to clipboard

Het is voor bedrijven nog nooit zo'n goed moment geweest om te beginnen met investeren in remote werknemers. De Filipijnen zijn een aantrekkelijke talentenpool vol met opgeleide kandidaten met een goede werkethiek. De Filipijnen hebben echter veel wetten en voorschriften waardoor het werven en betalen van remote werknemers vanuit het buitenland gecompliceerd is.

Je hoeft echter niet blind het proces in te gaan. In deze gedetailleerde gids lees je meer informatie over de arbeidswetten, belastingvereisten en gebruiken in de Filipijnen. Je ontdekt ook de beste manier om werknemers te werven en te betalen in de Filipijnen.

Hoe betalen buitenlandse bedrijven remote werknemers in de Filipijnen?

Er zijn veel bedrijven die al werknemers in de Filipijnen hebben, terwijl ze niet in het land actief zijn Deze buitenlandse bedrijven betalen hun personeel op drie manieren: via hun eigen juridische entiteit, via een employer of record of als zzp'er. Deze methoden werken als volgt.

Een juridische entiteit openen in de Filipijnen

Als je alles zelf wilt afhandelen, kun je je Filipijnse werknemers betalen via je eigen juridische entiteit in dat land. Hiervoor moet je een vestiging van je bedrijf openen in de Filipijnen. Je regelt alles zelf waardoor je de meeste controle hebt, maar ook risico loopt op fiscale en juridische problemen als je een fout maakt. Deze optie is het meest geschikt voor grote bedrijven met veel geld die beschikken over kennis over internationale bedrijfsuitbreiding.

Werken met een employer of record

Het alternatief voor het openen van je eigen entiteit om fulltime werknemers te betalen, is om een employer of record (EOR) te gebruiken. Je EOR fungeert als werkgever namens jou in het land en beheert de payroll, secundaire arbeidsvoorwaarden en belastingen voor je Filipijnse team. Je bent nog steeds werkgever van de werknemers, maar je EOR handelt alle administratieve verplichtingen af en zorgt voor lokale naleving.

Medewerkers betalen als zzp'ers

Als je niet op zoekt bent naar vaste werknemers, kun je mensen inhuren als zzp'er. In dat geval kun je ze direct betalen door gebruik te maken van de Remote-oplossing Contractor Management. Je moet echter niet proberen om fulltime werknemers te betalen als zzp'ers, omdat je bedrijf dan mogelijk aansprakelijk wordt gesteld voor boetes als gevolg van verkeerde classificatie.

In welke valuta betalen bedrijven hun remote werknemers in de Filipijnen?

De valuta van de Filipijnen is de Filipijnse peso en wordt in het Filipijns de piso genoemd. De peso is ongeveer 0,02 Amerikaanse dollar waard en meestal wordt de afkorting P gebruikt. Bedrijven buiten de Filipijnen moeten hun valuta omzetten naar peso om hun Filipijnse werknemers te betalen.

Wat zijn de belastingtarieven voor de belastingschijven in de Filipijnen?

De belastingwetgeving van de Filipijnen is op veel punten vergelijkbaar met die van de VS. Dit omvat een belastingvrije belastingschijf, progressieve schijven en belastingvrijstellingen en -inhoudingen.

Werknemers die worden beschouwd als fulltime inwoner in de Filipijnen, moeten belasting betalen in het land volgens hun belastingschijf.

Dit zijn de belastingschijven in de Filipijnen:

 • P 0-250.000: 0%

 • P 250.001-400.000: 20%

 • P 400.001-800.000: 25%

 • P 800.001-2.000.000: 30%

 • P 2.000.000-8.000.000: 32%

 • P 8.000.000+: 35%

Deze schijven dekken alleen inkomstenbelasting en geen socialezekerheidspremies of andere mogelijke inhoudingen. Werkgevers in de Filipijnen moeten de inkomstenbelasting van hun werknemers namens hen inhouden.

Welke onderdelen van het salaris zijn belastbaar in de Filipijnen?

In de Filipijnen zijn niet alle delen van het salaris van werknemers belastbaar. Je moet het volgende weten over de manier waarop inkomstenbelasting wordt geheven over het salaris van Filipijnse remote werknemers.

Onderdelen van het salaris die in de Filipijnen volledig belastbaar zijn

Werknemers die meer dan het minimumloon verdienen, moeten inkomstenbelasting betalen over ten minste een deel van hun inkomen. Over elke financiële vergoeding boven de eerste belastingschijf wordt inkomstenbelasting geheven. Sommige secundaire arbeidsvoorwaarden worden mogelijk niet beschouwd als onderdeel van het salaris en hierover wordt geen inkomstenbelasting geheven.

Onderdelen van het salaris die in de Filipijnen gedeeltelijk belastbaar zijn

Andere delen van loon en salaris worden in de Filipijnen helemaal niet belast. Voorbeelden van belastingvrijstellingen in het land zijn:

 • Salaris op het niveau van het minimumloon

 • Vakantiegeld en bonussen

 • Risicotoeslag

 • Overuren

 • Toeslag voor nachtdiensten

Deze bedragen zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting en inhoudingen. Verder hoeven Filipijnse werknemers die alleen het minimumloon verdienen helemaal geen belastingaangifte te doen.

Er zijn nog meer vrijstellingen voor Filipijnse remote werknemers, zoals:

 • Verzekeringspremies

 • Persoonlijke vrijstellingen voor werknemers en hun kinderen

 • Financiële compensatie voor ongebruikt vakantieverlof

 • Belastingvrije secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals huisvesting en bedrijfsvoertuigen voor managers

Download een checklist voor het internationaal werven van medewerkers

Ga aan de slag met deze checklist en blijf compliant bij het wereldwijd aannemen van medewerkers.

A tablet displaying a global payroll platform for distributed teams.

Is een dagvergoeding belastbaar in de Filipijnen?

Dagvergoedingen zijn toeslagen die aan werknemers worden betaald als compensatie voor specifieke activiteiten. In de Filipijnen zijn dagvergoedingen gangbaar voor zakenreizen.

Dagvergoedingen kunnen in de Filipijnen wel of niet belastbaar zijn, afhankelijk van wat er met de betalingen wordt gedekt. Als er een dagvergoeding wordt betaald om het werk van de werknemer aangenamer te maken, is de toeslag waarschijnlijk belastbaar. Dagvergoedingen die worden betaald om alleen zakelijke onkosten te vergoeden, zijn niet belastbaar.

Is er in de Filipijnen een verschil tussen een toeslag en een onkostenvergoeding?

De Filipijnen zijn vrij mild bij belastingvrije vergoedingen, maar er zijn wel belaste toeslagen. Een toeslag wordt beschouwd als een secundaire arbeidsvoorwaarde en valt vaak onder de belasting op secundaire arbeidsvoorwaarden van het land.

Er zijn uitzonderingen, zoals secundaire arbeidsvoorwaarden die gunstiger zijn voor de werkgever dan voor de werknemer. Als een werknemer een overplaatsingstoeslag ontvangt om te verhuizen naar een locatie met betere internettoegang, kan dit worden beschouwd als een voordeel voor de werkgever en dan wordt er geen belasting geheven.

Aan de andere kant worden onkostenvergoedingen beschouwd als terugbetaling van zakelijke onkosten. Daarom wordt in de Filipijnen geen belasting geheven over onkostenvergoedingen, omdat deze worden beschouwd als iets waarvoor het bedrijf toch al verantwoordelijk was.

Wat moeten werkgevers inhouden op het salaris in de Filipijnen?

In de Filipijnen zijn er weinig inhoudingen op het salaris. De verplichte inhoudingen zijn:

 • Sociale zekerheid: bijdragen aan de sociale zekerheid van het land moeten worden ingehouden door werkgevers namens hun werknemers.

 • Inkomstenbelasting: net zoals in de meeste landen, moeten werkgevers inkomstenbelasting inhouden voor hun werknemers.

 • Philippine Health Insurance Corporation: de Filipijnen financieren hun nationale zorgverzekering via verplichte maandelijkse bijdragen van 3% van het salaris van een werknemer, verdeeld tussen de werknemer en de werkgever.

 • Home Development Mutual Fund: dit fonds staat ook bekend als Pag-IBIG en is een nationaal spaarprogramma dat hypotheken en huisvesting biedt. Dit wordt betaald via een verplichte betaling van 200 peso, verdeeld tussen de werkgever en werknemer.

link to Secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de Filipijnen: alles wat je moet weten
15 min

Secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de Filipijnen: alles wat je moet weten

De expertgids om bedrijven inzicht te geven in secundaire arbeidsvoorwaarden en vergoedingspakketten in de Filipijnen.

Wat is het minimumloon in de Filipijnen?

In de Filipijnen is het nationale minimumloon 537 peso per dag. Dit kan hoger zijn in grote steden of provincies met een hoge bevolkingsdichtheid. Werknemers hebben ook recht op betaling voor overuren, toeslag voor nachtdiensten, rustdagen, vakantiegeld, vertrekvergoeding en pensioen.

Hoeveel is de vergoeding voor overuren in de Filipijnen?

De basisvergoeding voor overuren in de Filipijnen is 125% van het reguliere uurloon van de medewerker. Overuren zijn vereist wanneer een medewerker meer dan acht uur per dag werkt. Als een medewerker werkt op een feestdag of rustdag en overuren maakt, is de vergoeding 130% van het salaris voor vakantiedagen.

Hoe zijn de arbeidswetten in de Filipijnen?

De Filipijnen hebben een relatief uitgebreid arbeidsrecht. De belangrijkste arbeidswetten voor remote medewerkers omvatten:

 • Medewerkers kunnen worden geclassificeerd als vaste werknemer, tijdelijke werknemer, projectmedewerker of seizoensmedewerker. Een projectmedewerker is hetzelfde als een zzp'er, een tijdelijke werknemer is een parttime of tijdelijke medewerker en seizoensmedewerkers werken voornamelijk in de landbouw.

 • Vaste werknemers mogen alleen worden ontslagen als er een gegronde reden is, dus in het geval dat het bedrijf kan bewijzen dat het een goede reden heeft. Werknemers moeten minimaal één maand voor het einde van hun arbeidstermijn worden geïnformeerd over de beëindiging van hun dienstverband.

 • Werknemers moeten minimaal twee keer per maand betaald krijgen.

 • Werknemers van wie het dienstverband wordt beëindigd, moeten een vertrekvergoeding krijgen die gelijk is aan één maandsalaris.

 • Werknemers kunnen niet worden gedwongen om overuren te werken, tenzij er een urgente reden is.

 • Werknemers die 's nachts moeten werken, moeten een nachtdiensttoeslag krijgen van 110% van het normale salaris.

Hoe betaal ik zzp'ers in de Filipijnen?

Als je een werknemer alleen nodig hebt voor een korte periode of voor een kleinschalig project, kun je overwegen een Filipijnse zzp'er in te zetten. Voor zzp'ers gelden niet dezelfde arbeidswetten als voor werknemers, waardoor het betalen van de zzp'er en het beheren van de arbeidsrelatie eenvoudiger is. Je kunt zzp'ers betalen met de Remote-oplossing Contractor Management. Dan hoef je je geen zorgen te maken over de belastingwetten in de Filipijnen, omdat je geen belastingen hoeft in te houden van het salaris van de zzp'er.

Als je zelf zzp'ers aanneemt, loop je het risico dat je ze verkeerd classificeert. In de Filipijnen gelden strenge wetten voor het classificeren van medewerkers. Als je medewerkers behandelt als werknemers, maar classificeert als zzp'ers, word je mogelijk aansprakelijk gesteld voor achterstallige belastingen en kun je boetes krijgen.

Dit kan ook een probleem worden als je iemand als zzp'er aanneemt, maar later besluit om deze een grotere rol binnen het bedrijf te geven. Remote kan je helpen om eenvoudiger zzp'ers te classificeren of om zzp'ers om te zetten in werknemers.

Hoe betaal ik remote medewerkers in de Filipijnen?

Om remote werknemers (geen zzp'ers) in de Filipijnen te betalen, moet je je eigen lokale juridische entiteit openen of werken met een wereldwijde personeelsoplossing die fungeert als je employer of record (EOR). EOR's handelen al het papierwerk en de juridische formaliteiten voor je af via hun eigen juridische entiteit. Technisch gezien hebben ze zelfs personeel voor jou in dienst. Je krijgt alle voordelen van werken met toptalent zonder dat je zelf met de bureaucratie van een ander land te maken krijgt.

Door te werken met een EOR zoals Remote wordt het voor jou makkelijk om je team in de Filipijnen te werven en te betalen. Verder kan Remote je helpen met het snel schalen van je wervingsproces door de juridische details af te handelen. Ontdek meer informatie over hoe je EOR's met elkaar vergelijkt.

Remote medewerkers in de Filipijnen betalen via Remote

Niemand anders dan Remote maakt het betalen van medewerkers in de Filipijnen zo eenvoudig, veilig en voordelig. Of je nu werkt met zzp'ers, werknemers of beide, Remote kan optreden als je EOR en het werven van toptalent makkelijker voor je maken.

Door de expertise van Remote op de Filipijnse arbeidsmarkt kun je lokaal toptalent aantrekken en behouden door gebruik te maken van de kennis van Remote op het gebied van lokale wetten, gebruiken en verwachtingen van werknemers. Wij zorgen voor alles, van de payroll tot het samenstellen van lokale secundaire arbeidsvoorwaardenpakketten en naleving van belastingwetten. Jij vindt het talent en wij maken het makkelijk voor je om met ze samen te werken.

Als je klaar bent om aan de slag te gaan, kun je aanmelden en binnen een paar minuten beginnen met het onboarden van werknemers en zzp'ers. Vragen?

Neem contact met ons op en laat ons weten hoe we je kunnen helpen.

Aan de slag met werven via Remote, de nieuwe standaard in global HR

Maak een account aan bij G2's toonaangevende payrollsoftware in meerdere landen en begin binnen enkele minuten met de onboarding van je eerste werknemers.

Nu aan de slag
Remote is the G2 top-ranked multi-country payroll software

Abonneer je en ontvang de laatste blogposts en updates van Remote in je inbox.