Remote's gids voor werven in

Iran
iran flag

Met Remote's gids over werknemers en zzp'ers aannemen in Iran kun je meteen aan de slag, of je nu één persoon of een heel team wilt aannemen. De employer of record services van Remote zijn nog niet beschikbaar in Iran.

 • Hoofdstad

  Teheran

 • Valuta

  Iraanse rial (﷼, IRR)

 • Talen

  Perzisch

 • Aantal inwoners

  83.183.741

Beschikbare services in dit land:
Niet beschikbaar
A cliff with red sand and a blue sky.

Feiten en statistieken

Iran Map Illustration
 • Hoofdstad

  Teheran

 • Valuta

  Iraanse rial (﷼, IRR)

 • Talen

  Perzisch

 • Aantal inwoners

  83.183.741

 • Ease of doing business

  Gemiddeld

 • Index kosten van levensonderhoud

  N/A

 • Payrollfrequentie

  N/A

 • Btw - standaardtarief

  10%

 • Reële bbp-groei

  4% (2021)

Iran is een multi-miljarden dollar kostende oliestaat met de op drie na grootste oliereserves ter wereld (meer dan 10% van de bewezen oliereserves ter wereld) in rijke afzettingen zoals de Ahvaz, Marun en Aghajari olievelden. Iran heeft ook de op drie na grootste gasreserves ter wereld.

Net als in de naburige Golfstaten is veel van die olierijkdom naar ambitieuze infrastructuurprojecten gegaan die het bergachtige, halfdroge landschap van de natie hebben omgetoverd tot een 21e-eeuws mozaïek van wolkenkrabbers, badplaatsen en ultramoderne snelwegen.

De Islamitische Revolutie van 1978-1979 culmineerde in de omverwerping van de Sjah en de Iraanse monarchie en leidde tot de toetreding van een moslimgeestelijke met de naam Ruhollah Khomeini.

In de nasleep van de revolutie heeft Iran een ongemakkelijke relatie met het westen gehad en is het onderworpen aan een aantal sancties die bedrijven in de Verenigde Staten en een groot deel van het westen verbieden om zaken te doen met Iran.

De Islamitische republiek is een regionale machtspositie met een strategische ligging langs de Perzische Golf en de Straat van Hormuz - het is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld waar 25% van het wereldwijde olietransport en 33% van het LNG doorheen vaart

Je team uitbreiden in Iran met Remote

We zijn bezig met het opzetten van onze eigen entiteit in Iran om je de best mogelijke employment solution voor je werknemers te bieden, maar onze employer of record service is nog niet live in dit land.

Om personeel aan te nemen in Iran, moeten bedrijven een lokale juridische entiteit in het land hebben of werken met een global employment solution. Het ontwikkelen van de processen die nodig zijn om de payroll, secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen en onboarding te beheren in landen als Iran kan snel ingewikkeld worden, vooral zonder lokale expertise.

Als je werknemers wilt aannemen in een land als dit, kun je met een global employment solution zoals Remote eenvoudig, snel en kosteneffectief werknemers aannemen waarmee je voldoet aan alle lokale wetgeving.

In de landen waar we onze EOR-services aanbieden, neemt Remote de verantwoordelijkheid en juridische risico's van internationale arbeid op zich, zodat jij je kunt richten op het in dienst nemen van het beste talent en de groei van je bedrijf.

De risico's van verkeerd classificeren

Iran behandelt, net als veel andere landen, zzp'ers en fulltime werknemers op een andere manier. Het verkeerd classificeren van zzp'ers in Iran kan leiden tot boetes en straffen voor de werkgever.

Werknemers aannemen in Iran

De rechten van werknemers in Iran zijn vastgelegd in verschillende wetten, zoals:

 • de grondwet van de Islamitische Republiek Iran van 1979,

 • de Arbeidswet ( Rooznameh Rasmi) van 1991,

 • het Burgerlijk Wetboek van de Islamitische Republiek Iran van 23 mei 1928.

Deze garanderen een gelijk loon voor gelijk werk, een veilige werkomgeving en bescherming tegen discriminatie op grond van leeftijd, religie, gender en ras.

Veelvoorkomende vragen die aan de orde kunnen komen tijdens het wervingsproces zijn het minimumloon, vergoedingen voor overuren en gegarandeerd betaald verlof.

Minimumloon

Het Iraanse minimumloon is vastgesteld op 11.112.690 IRR ($262) per maand.

Concurrerende secundaire arbeidsvoorwaarden in Iran

Bij Remote helpen we je graag met de beste werknemerservaring voor je team. We lopen voorop als het gaat om het in de praktijk brengen van 'fair equity', of gelijkwaardigheid. Dit betekent dat we zorgen dat werknemers overal toegang hebben tot de verplichte en aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden die ze nodig hebben om gemotiveerd te blijven (en waarmee jij het beste lokale talent aantrekt).

We zijn nog hard aan het werk met het oprichten van onze eigen entiteit in Iran, maar onze pakketten met secundaire arbeidsvoorwaarden voor alle landen zijn afgestemd op de lokale behoeften van je werknemers. Doorgaans bevatten onze pakketten enkele of alle van de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Ziektekostenverzekering

 • Ondersteuning mentale gezondheid

 • Verzekering voor oogzorg

 • Pensioen of 401(K) (pensioenplan in Amerika)

 • Tandartsverzekering

 • Levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Belastingen in Iran

Ontdek hoe werknemersbelastingen en wettelijke kosten van invloed kunnen zijn op je payroll en de loonstrookjes van je werknemers in Iran.

 • 14%

  sociale zekerheid

 • 6%

  ziekte en zwangerschap

 • 3%

  werkloosheidsverzekering

Typen verlof

Iraanse werknemers hebben recht op één maand betaald verlof per jaar, naast de officiële feestdagen. Werknemers die minder dan een jaar in dienst zijn, krijgen jaarlijkse vakantiedagen naar rato van hoe lang ze in dat jaar gewerkt hebben.

Werknemers die schadelijk en fysiek belastend werk doen, hebben recht op vijf weken betaald verlof per jaar.

Arbeidsbeëindiging

Beëindigingsproces

De Iraanse wet bepaalt dat arbeidsovereenkomsten automatisch eindigen in de volgende situaties:

 1. Overlijden van een werknemer

 2. Pensioen van een werknemer

 3. Volledige arbeidsongeschiktheid van een werknemer

 4. Afloop van de arbeidsovereenkomst of beëindiging van de taken die in de overeenkomst staan vermeld

 5. Ontslag van de werknemer

Een werkgever moet alle uitkeringen aan de werknemer betalen in een van de hierboven genoemde gevallen.

Naast deze genoemde redenen kunnen contracten ook worden beëindigd vanwege verwaarlozing van taken of wangedrag, en elke beslissing om een werknemer te ontslaan moet worden goedgekeurd door de Islamitische Arbeidsraad of de Discretionaire Raad voor Arbeid.

Opzegtermijn

De Iraanse arbeidswet geeft geen opzegtermijnen voor het ontslag van werknemers en beslissingen om een werknemer te ontslaan moeten worden goedgekeurd door de autoriteiten.

Ontslagvergoeding

De Iraanse wet voorziet in ontslag- en beëindigingsvergoedingen als een werknemer oneerlijk wordt geschorst, wordt ontslagen (of met pensioen gaat) of invalide wordt en niet in staat is om zijn normale werkzaamheden uit te voeren.

 1. Schorsing - Als een arbeidsgeschillencommissie oordeelt dat een werknemer zonder reden is geschorst, moet de werkgever de werknemer in kwestie weer in dienst nemen en alle schade vergoeden (d.w.z. verloren loon en uitkeringen) die het gevolg is van de onterechte schorsing.

 2. Ontslag & pensionering - Werkgevers zijn verplicht om ontslagen en gepensioneerde werknemers een ontslagvergoeding te geven die gelijk is aan een maand (30 dagen) loon voor elk jaar dat ze in dienst van de werkgever zijn geweest.

 3. Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeschikte werknemers hebben recht op 30 dagen loon voor elk jaar dat ze in dienst zijn van een werkgever. Dit recht op ontslagvergoeding neemt toe tot 60 dagen loon als de werknemer gehandicapt of arbeidsongeschikt is vanwege de aard van het werk, de werkomstandigheden, enz.

Proeftijd

Beperkt tot één maand voor ongeschoolde en halfgeschoolde arbeiders en drie maanden voor geschoolde en gespecialiseerde arbeiders. Werkgevers kunnen werknemers op proef ontslaan zonder voorafgaande kennisgeving, maar moeten hen wel het loon betalen dat ze tijdens de hele proefperiode verdiend zouden hebben.

Werknemers die stoppen tijdens hun proeftijd hebben alleen recht op het loon dat ze hebben verdiend voor de periode dat ze in dienst zijn geweest.