Toegankelijkheidsverklaring

Ons bedrijf wil voor iedereen toegankelijk zijn en ons doel is om een inclusieve omgeving te creëren die iedereen moeiteloos kan bezoeken en waar iedereen gebruik kan maken van onze producten en diensten. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 januari 2024.

Remote zet zich niet alleen in voor werkmogelijkheden over de hele wereld. We willen ook zoveel mogelijk mensen een inclusieve en toegankelijke ervaring bieden.

Deze verklaring gaat over ons platform (het domein www.employ.remote.com). We gaan in op de gedeelten die toegankelijk zijn, hoe je toegankelijkheidsproblemen kunt melden en hoe je ons feedback kunt geven.

Deze verklaring heeft geen betrekking op onze marketingwebsite (remote.com).

De toegankelijkheid van het Remote-platform

We willen zorgen dat ons platform waar mogelijk voldoet aan WCAG 2.2 Level AA. We volgen bijvoorbeeld de volgende good practices:

 • De tekst op het platform is simpel en eenvoudig te begrijpen, ook zonder kleuren.

 • Er is een goed kleurencontrast voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

 • Je kunt door de pagina's navigeren met alleen het toetsenbord, ook bij dialoogvensters en tooltips.

 • Pagina's hebben de optie 'naar hoofdinhoud' zodat je de navigatie overslaat en meteen naar de hoofdinhoud gaat.

 • Pagina's hebben een handige indeling van koppen.

 • Formulieren hebben toegankelijke namen, beschrijvingen en foutmeldingen.

 • Tabellen zijn toegankelijk en gefilterd voor schermlezers.

 • Afbeeldingen hebben toegankelijke beschrijvingen.

 • Alle links en knoppen hebben toegankelijke namen.

Toegankelijkheids-beoordeling

Onze ontwerp- en ontwikkelteams zijn bekend met WCAG 2.2. Alle nieuwe functies die we ontwerpen zijn toegankelijk en we proberen bestaande functies continu te verbeteren.

Onze ontwerp- en ontwikkelteams gaan regelmatig opnieuw door de meest voorkomende flows, met alleen gebruik van het toetsenbord of de schermlezer VoiceOver, om verbeterpunten te vinden.

Toegankelijkheidsbeperkingen en -alternatieven

Ondanks onze inzet om te zorgen dat ons platform toegankelijk is, geven we eerlijk toe dat sommige onderdelen nog niet volledig toegankelijk zijn. Dit is een lijst van de belangrijkste problemen die we hebben vastgesteld:

 • Veel van onze loonstrookjes komen van externe partners en kunnen ongeschikt zijn voor schermlezers. We werken hiervoor aan een oplossing. Neem contact met ons op om te checken of de loonstrookjes voor specifieke landen toegankelijk zijn.

 • Sommige formulieren hebben aangepaste velden die niet helemaal toegankelijk zijn, zoals een datumkiezer met een datumbereik.

 • Sommige gedeelten die als lijst of artikel moeten worden benoemd, zijn dat niet.

 • Sommige pagina's hebben mogelijk geen subkoppen om de paginagedeelten makkelijker in te delen.

 • Ons verificatieproces voor het vaststellen van de identiteit wordt uitgevoerd door een derde en is niet geschikt voor schermlezers. Je kunt als alternatief een videogesprek plannen met ons interne team om het proces te doorlopen.