Wat is disciplinaire actie?

Stappen die werkgevers nemen om slechte prestaties of ongepast gedrag van werknemers aan te pakken.

  • Wat is disciplinaire actie?

  • Typen disciplinaire acties

Wat is disciplinaire actie?

Disciplinaire actie is een stap (of reeks stappen) die een werkgever kan nemen om slechte prestaties of slecht gedrag van een werknemer op het werk te corrigeren of te managen. Deze problemen kunnen variëren van minder 'ernstige' overtredingen zoals herhaaldelijk te laat komen of ongepast gedrag, tot ontslagwaardige overtredingen zoals pesten of diefstal.

Disciplinaire actie wordt meestal ondernomen als een werknemer de regels, het beleid of de normen van het bedrijf overtreedt. Voordat je disciplinaire actie onderneemt, kun je de werknemer de kans geven om het gedrag te corrigeren via coaching of constructieve feedback. Als het gedrag niet verbetert of als de overtreding ernstig genoeg is om onmiddellijke actie te rechtvaardigen, kun je disciplinaire procedures starten.

Disciplinaire acties, waaronder eventueel ontslag, moeten wettelijk compliant zijn. Dit kan lastig zijn voor globale teams, omdat elk land zijn eigen unieke arbeidsrecht heeft met betrekking tot disciplinaire procedures. In Duitsland bijvoorbeeld vereisen beëindigingen een opzegtermijn en, in bepaalde gevallen, goedkeuring van een ondernemingsraad. In de VS worden werknemers over het algemeen 'at-will' aangenomen, wat betekent dat hun dienstverband zonder opzegtermijn kan worden beëindigd (tenzij anders vermeld in het arbeidscontract).

Typen disciplinaire acties

Disciplinaire acties escaleren meestal afhankelijk van de ernst van het probleem. Hier volgen een paar van de meest voorkomende typen disciplinaire acties:

Mondelinge waarschuwing. Dit is meestal de eerste stap in het disciplinaire proces. De bedoeling is om de werknemer bewust te maken van zijn wangedrag en hem de kans te geven om het aan te passen.

Schriftelijke waarschuwing. Als het probleem aanhoudt of ernstig is, kun je een schriftelijke waarschuwing geven. Dit dient als een formele kennisgeving van het probleem en bevat vaak een tijdlijn voor verbetering en een overzicht van mogelijke gevolgen als er geen verbetering plaatsvindt.

Schorsing. Als het gedrag van de werknemer nog steeds niet verbetert of als de overtreding ernstig is, kan deze tijdelijk geschorst worden. Deze stap wordt meestal genomen om het bedrijf en de werknemers te beschermen of als een sterkere maatregel om het gedrag van de werknemer te veranderen.

Beëindiging. Dit is de laatste en meest ernstige vorm van disciplinaire actie. Deze stap wordt over het algemeen alleen genomen bij ernstige overtredingen of als andere disciplinaire acties niet tot de gewenste gedragsverandering hebben geleid.

Het is belangrijk dat HR-managers van globale teams inzicht hebben in de toepassing van disciplinaire acties. Ze moeten niet alleen op de hoogte zijn van de relevante arbeidswetgeving van elk land, maar ook de verschillende culturele normen en lokale verwachtingen rond het gedrag en de discipline van werknemers in acht nemen. Het is belangrijk dat je deze verschillen aanvoelt en tegelijkertijd consistente gedragsnormen hanteert voor de hele organisatie.

Deskundig advies

In een notendop

  • Disciplinaire acties moeten eerlijk en legaal zijn en gericht op verbetering.

  • Elk land heeft zijn eigen arbeidsrecht en culturele normen als het gaat om disciplinaire acties.

  • HR-managers moeten goed met deze verschillen omgaan en tegelijkertijd zorgen voor een consistent beleid.