Remote's gids voor werven in

Mauritius
mauritius flag

Met gelokaliseerde contracten, eenvoudig factuurbeheer en de beste naleving kun je je team in Mauritius zorgeloos uitbreiden. Je kunt momenteel zzp'ers in Mauritius aannemen en beheren met Remote, maar onze EOR-diensten zijn hier nog niet beschikbaar.

 • Hoofdstad

  Port Louis

 • Valuta

  Mauritiaanse roepie (¢, MUR)

 • Talen

  Mauritiaans Creools, Engels en Frans

 • Aantal inwoners

  1.265.475

Beschikbare services in dit land:
Contractor Management
An aerial view of the island of mauritius.

Feiten en statistieken

Mauritius Map Illustration
 • Hoofdstad

  Port Louis

 • Valuta

  Mauritiaanse roepie (¢, MUR)

 • Talen

  Mauritiaans Creools, Engels en Frans

 • Aantal inwoners

  1.265.475

 • Ease of doing business

  Zeer eenvoudig

 • Index kosten van levensonderhoud

  52,57 (2021)

 • Payrollfrequentie

  N/A

 • Btw - standaardtarief

  15%

 • Reële bbp-groei

  3,0 (2019)

Mauritius, gerangschikt als de meest vreedzame Afrikaanse natie, heeft een prominente welvaartsstaat die universele gezondheidszorg, gratis onderwijs en gratis openbaar vervoer biedt, waardoor het een van de meest sociaal geavanceerde naties van Afrika is.

Je team uitbreiden in Mauritius met Remote

Je kunt zzp'ers in Mauritius nu betalen met Remote in sommige valuta (neem nu contact op met een expert voor alle details).

We zijn bezig met het opzetten van onze eigen entiteit in Mauritius om je de best mogelijke employment solution voor je werknemers te bieden, maar onze employer of record service is nog niet live in dit land.

Om personeel aan te nemen in Mauritius, moeten bedrijven een lokale juridische entiteit in het land hebben of werken met een global employment solution. Het ontwikkelen van de processen die nodig zijn om de payroll, secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen en onboarding te beheren in landen als Mauritius kan snel ingewikkeld worden, vooral zonder lokale expertise.

Als je werknemers wilt aannemen in een land als dit, kun je met een global employment solution zoals Remote eenvoudig, snel en kosteneffectief werknemers aannemen waarmee je voldoet aan alle lokale wetgeving.

In de landen waar we onze EOR-services aanbieden, neemt Remote de verantwoordelijkheid en juridische risico's van internationale arbeid op zich, zodat jij je kunt richten op het in dienst nemen van het beste talent en de groei van je bedrijf.

De risico's van verkeerd classificeren

Mauritius behandelt, net als veel andere landen, zzp'ers en fulltime werknemers op een andere manier. Het verkeerd classificeren van zzp'ers in Mauritius kan leiden tot boetes en straffen voor de werkgever.

An aerial view of a beach with houses and boats.

Werknemers aannemen in Mauritius

De arbeidswetgeving in Mauritius is gebaseerd op principes die zijn vastgelegd in statuten zoals:

 • de Employment Relations Act,

 • de Employment Relations Act (wijziging) van 2019,

 • de wetten inzake werknemersrechten.

In deze regels zijn specifieke bepalingen vastgelegd voor de bescherming van werknemers en de rechten van werknemers voor de 584.000 werknemers op Mauritius. Werknemers in Mauritius zijn beschermd tegen discriminatie op grond van leeftijd, religie, seksuele geaardheid, gender en ras.

Veelvoorkomende vragen die aan de orde kunnen komen tijdens het wervingsproces zijn het minimumloon, vergoedingen voor overuren en gegarandeerd betaald verlof. Met Remote kun je je werknemers in Mauritius een compleet, concurrerend en compliant arbeidsvoorwaardenpakket aanbieden.

Minimumloon

Het Mauritiaanse minimumloon is vastgesteld op 2.250 roepies ($54,35) per week of 9.000 roepies ($217,40) per maand.

Loonlijstcyclus

Voor klanten van Remote worden alle betalingen aan werknemers in gelijke maandelijkse termijnen gedaan op of voor de laatste werkdag van elke kalendermaand, achteraf te betalen.

Een 13e maand bonus is wettelijk verplicht in Mauritius en deze wordt uitbetaald in december. Werknemers die op 31 december van dat jaar ononderbroken in dienst zijn bij dezelfde werkgever, hebben recht op een bonus gelijk aan een twaalfde van hun jaarloon.

De bonus moet als volgt door de werkgever worden betaald:

 • 75 procent van de bonus wordt uiterlijk vijf volle werkdagen vóór 25 december van dat jaar aan de werknemer uitbetaald; en

 • Het saldo wordt uiterlijk op de laatste werkdag van hetzelfde jaar betaald

Een werknemer wordt beschouwd als een werknemer wiens basisloon niet hoger is dan 100.000 Rs per maand. Voor personen die meer dan 100.000 roepies per maand verdienen, is de berekening van de eindejaarsuitkering gebaseerd op het maandelijkse basissalaris in plaats van op het inkomen.

Concurrerende secundaire arbeidsvoorwaarden in Mauritius

Bij Remote helpen we je graag met de beste werknemerservaring voor je team. We lopen voorop als het gaat om het in de praktijk brengen van 'fair equity', of gelijkwaardigheid. Dit betekent dat we zorgen dat werknemers overal toegang hebben tot de verplichte en aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden die ze nodig hebben om gemotiveerd te blijven (en waarmee jij het beste lokale talent aantrekt).

We zijn nog hard aan het werk met het oprichten van onze eigen entiteit in Mauritius, maar onze pakketten met secundaire arbeidsvoorwaarden voor alle landen zijn afgestemd op de lokale behoeften van je werknemers. Doorgaans bevatten onze pakketten enkele of alle van de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Ziektekostenverzekering

 • Tandartsverzekering

 • Verzekering voor oogzorg

 • Ondersteuning mentale gezondheid

 • Pensioen of 401(K) (pensioenplan in Amerika)

 • Levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Belastingen in Mauritius

Ontdek hoe werknemersbelastingen en wettelijke kosten van invloed kunnen zijn op je payroll en de loonstrookjes van je werknemers in Mauritius.

 • 6%

  pensioenfonds (voor alle werknemers die meer dan 50.000 Mauritiaanse roepie per maand verdienen)

 • 2,5%

  Nationaal spaarfonds (geheven op salarissen betaald aan werknemers, tot een maximum van 19.900 Mauritiaanse roepie)

 • 1%

  Aanvullende spaarbijdrage (wordt beschouwd als een heffing. Dit is een vast bedrag dat wordt berekend over het basissalaris van de werknemer en alleen door de werkgever wordt betaald)

Typen verlof

Mauritiaanse werknemers hebben elk jaar recht op 22 dagen betaald verlof nadat ze 12 maanden bij een werkgever werken.

Arbeidsbeëindiging

Beëindigingsproces

Arbeidsovereenkomsten kunnen worden beëindigd als er een gegronde reden is, zoals oneerlijkheid, nalatigheid, fraude of andere werkgerelateerde overtredingen. Anders moeten werknemers van tevoren worden geïnformeerd als de beslissing zakelijk is.

Opzegtermijn

Mauritiaanse werknemers hebben recht op een opzegtermijn van minimaal 30 dagen. In arbeidsovereenkomsten kunnen langere opzegtermijnen worden vastgelegd, maar deze mogen niet korter zijn dan 30 dagen. Werknemers die drie jaar of langer in dienst zijn, hebben recht op een opzegtermijn van drie maanden.

Ontslagvergoeding

Ontslagvergoedingen worden berekend op basis van het dienstverband van een werknemer en de rechtvaardiging voor de beëindiging.

Als beëindiging gerechtvaardigd is door toedoen van een werknemer, is de ontslagvergoeding gelijk aan een kwart maandsalaris vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt. Anders is de ontslagvergoeding bij een ongerechtvaardigde (of puur economische) beëindiging gelijk aan drie maanden loon voor elk jaar dat de werknemer bij de werkgever in dienst is geweest.

Proeftijd

Proeftijdperiodes kunnen drie tot zes maanden duren, of zo lang als nodig is, afhankelijk van de lengte van het arbeidscontract.

Eerlijke tarieven in Mauritius

Contractor Management

Zzp'ers compliant onboarden en betalen

US$ 29

per zzp'er per maand

Begin de gratis proefperiode

Belangrijkste functies

 • Je betaalt alleen voor de zzp'ers waarmee je daadwerkelijk werkt

 • Werk met zzp'ers in meer dan 200 landen

 • Gelokaliseerde contracten op maat opstellen, bewerken en ondertekenen

 • Facturen van zzp'ers met één klik goedkeuren of automatisch betalen

 • Een transparant en overzichtelijk betalingsproces

Global Payroll

Je payroll in meerdere landen samenvoegen

US$ 50

per werknemer per maand

Belangrijkste functies

 • Lagere kosten door centraal payroll-beheer

 • Jezelf verzekeren van lokale naleving in elk land

 • Directe ondersteuning van onze experts in lokale payroll

 • Nauwkeurige, tijdige en compliant betalingen voor een betere werknemerservaring

 • Wij regelen de belastingzaken en vergunningen voor je bij de autoriteiten

HRIS

Al je werknemers op één plek beheren

Gratis
Aanmelden

Belangrijkste functies

 • Begeleiding bij on- en offboarding

 • Werknemersprofiel en documentbeheer

 • Tijd en aanwezigheid (verlof en registratie)

 • Onkostenbeheer en vergoedingen

 • Selfservice voor werknemers op het platform en in de mobiele app