Global HR-woordenlijst

Wat zijn vrije dagen?

Vrije dagen zijn een eenvoudige en waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde die het moreel en de betrokkenheid van werknemers kunnen verhogen.

  • Definitie

  • Redenen

  • Hoe

Wat zijn vrije dagen?

Een vrije dag is een betaalde dag afwezigheid van het werk die werknemers flexibel kunnen opnemen wanneer ze willen.

Deze door de werkgever aangeboden secundaire arbeidsvoorwaarde staat los van de wettelijke vakantiedagen en het betaald verlof (PTO). Het is een soort 'zwevende' vrije dag die werknemers naar eigen goeddunken kunnen opnemen.

Werkgevers kunnen om verschillende redenen vrije dagen aanbieden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarde erkent de uiteenlopende wensen en voorkeuren van werknemers. Sommige werknemers hechten veel waarde aan traditionele feestdagen, anderen hechten meer waarde aan persoonlijke, culturele of religieuze feestdagen. Door vrije dagen aan te bieden kunnen werkgevers rekening houden met deze verschillen en een meer inclusieve werkomgeving bevorderen.

Vrije dagen zijn niet wettelijk verplicht en werkgevers zijn dus niet verplicht om ze aan te bieden. Deze vrije dagen gaan meestal verder dan de wettelijk verplichte betaalde vakantiedagen en PTO, en bieden werknemers extra flexibiliteit bij het managen van hun werk-privébalans.

Waar zijn vrije dagen voor?

Vrije dagen kunnen verschillende doelen dienen en door werknemers gebruikt worden volgens hun persoonlijke wensen en voorkeuren. Hier zijn enkele veelvoorkomende redenen waarom werknemers een vrije dag opnemen:

  • Religieuze of culturele gelegenheden - Werknemers met verschillende culturele en religieuze achtergronden hebben vaak specifieke feestdagen die niet op de standaard vakantiekalender van het bedrijf staan. Met een vrije dag kunnen ze deze gelegenheden vieren zonder reguliere vakantiedagen op te hoeven nemen.

  • Vrije dag voor geestelijke gezondheid - Geestelijke gezondheid is een cruciaal aspect van algeheel welzijn. Werknemers kunnen een vrije dag opnemen voor een dag voor geestelijke gezondheid, zodat de kans krijgen om zich op te laden en te ontstressen.

  • Verjaardag of huwelijksfeest - Een vrije dag kan gebruikt worden voor een speciale gelegenheid, zoals een verjaardag, bruiloft of jubileum. Als werknemers de flexibiliteit hebben om deze dagen te vieren zijn ze wellicht meer tevreden over hun werk-privébalans.

De voordelen van het aanbieden van vrije dagen zijn aanzienlijk. Deze flexibiliteit kan leiden tot meer werktevredenheid, betrokkenheid en een meer inclusieve werkomgeving. Een vrije dag is een van de vele secundaire arbeidsvoorwaarden waarmee je toptalent kunt aantrekken en behouden.

Hoe zet je een beleid voor vrije dagen op?

Een beleid voor vrije dagen bevat richtlijnen die beschrijven hoe ze worden toegekend, wanneer ze kunnen worden gebruikt en welke voorwaarden eraan verbonden zijn. 

Hoewel de specifieke inhoud van een beleid voor vrije dagen per organisatie verschilt, omvat het meestal het volgende:

  • In aanmerking komen - Definieer wie in aanmerking komt voor vrije dagen. Meestal gaat het om de fulltime werknemers, maar soms ook om parttime werknemers.

  • Aantal toegestane vrije dagen - Geef aan op hoeveel vrije dagen werknemers recht hebben binnen een bepaald tijdsbestek.

  • Opbouw of toekenning - Verduidelijk of vrije dagen worden opgebouwd in de loop van de tijd of van tevoren worden toegekend aan het begin van elk jaar, en of ze worden overgedragen naar het volgende jaar.

  • Aanvragen en goedkeuren - Beschrijf het proces voor het aanvragen en goedkeuren van vrije dagen. Hierin wordt beschreven hoe werknemers een vrije dag kunnen aanvragen en hoe lang van tevoren ze dit moeten aangeven.

Een goed gestructureerd beleid voor vrije dagen helpt om consistentie en transparantie te behouden bij het toekennen en gebruiken van deze flexibele vrije dagen. Nadat je het beleid hebt opgesteld, moet je het duidelijk communiceren naar alle werknemers en ze aanmoedigen om er gebruik van te maken

Verwante artikelen