• Wat is human capital management?

  • Wat is human capital?

  • Voorbeelden van human capital

Wat is human capital management?

Human capital management is de hele procedure die een bedrijf toepast om medewerkers te werven, te trainen, te behouden en te managen om de organisatiedoelen te bereiken. Het is de blauwdruk van een bedrijf voor het effectief managen van werknemers om winstgevend te blijven. 

Human capital management bestaat uit verschillende administratieve processen om human resources te beheren. Deze processen gaan van de werving en onboarding tot de beoordelings- en rapportagefasen. Payroll, compliance en secundaire arbeidsvoorwaarden vormen ook cruciale onderdelen van deze processen.

Nieuwe werknemers toevoegen aan een bedrijf kan duur en tijdrovend zijn. Human capital management maakt het mogelijk om werknemers aan te nemen en op te leiden zodat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken. Deze processen maken werknemers waardevoller en trekken de aandacht van externe werkgevers en concurrenten. Met goed human capital management kun je je meest waardevolle werknemers behouden.

Bedrijven kunnen technologie gebruiken om de voordelen van human capital management optimaal te benutten. Ze kunnen software gebruiken om human capital management op afstand uit te voeren op elektronische apparaten. 

Met deze cloudtechnologie kun je gegevens verzamelen, analyseren en verwerken om rapporten te maken over werknemersbeheer. Je kunt de voortgang van werknemers bijhouden, je bedrijfsgegevens veiligstellen en voldoen aan lokale wetgeving.

Wat is human capital?

Human capital verwijst naar de economische waarde van investeringen van werknemers in vaardigheden, professionele uitdagingen en fysieke en mentale gezondheid, wat allemaal bijdraagt aan de productiviteit. 

Het is de immateriële waarde van werknemers die hen waardevol maakt voor organisaties. Het kan bepalen hoeveel een werkgever zal betalen om hun diensten veilig te stellen. Het beheren van deze waarde kan zowel de werkgever als de werknemer ten goede komen. 

Human capital is een combinatie van verworven vaardigheden. Het kan dus na verloop van tijd minder worden.  

Het kan in waarde dalen, maar ook toenemen. Het ontwikkelen van vaardigheden voegt waarde toe aan de werknemer en levert de werkgever uiteindelijk ook voordelen op. Het kost tijd om human capital aan te scherpen, maar het geeft werknemers een gevoel van verantwoordelijkheid.

De economie is enorm gebaat bij een waardetoename van het gemiddelde human capital. Een hoog human capital leidt tot een hoge winstgevendheid van bedrijven, waardoor meer inkomsten worden gegenereerd. Het verbetert ook de levensstandaard en -kwaliteit van mensen.

Voorbeelden van human capital

Human capital manifesteert zich op verschillende manieren en is makkelijk te identificeren. Voorbeelden van hunan capital zijn emotionele intelligentie, geestelijke gezondheid, ervaring en technische en communicatieve vaardigheden. 

Hoewel het essentieel is, is het niet nodig om typen human capital toe te voegen aan functievereisten. Werkgevers verwachten dat hun werknemers hierover beschikken. 

Als human capital niet wordt ontwikkeld, kan het langzaam verdwijnen. Met human capital management kun je het beste uit je werknemers halen. Overweeg het volgende om hierin te slagen:

  • Train je personeel. De vooruitgang in technologie is genoeg reden om de vaardigheden van werknemers aan te scherpen. In vrijwel elke sector wordt technologie gebruikt. Investeer in het opleiden van medewerkers over de nieuwste ontwikkelingen in de branche en technologische trends. 

  • Zorg voor stimulansen. Bonussen en extra arbeidsvoorwaarden motiveren medewerkers om hun vaardigheden te verbeteren en hun productiviteit te verhogen. Je kunt driemaandelijkse of jaarlijkse stimulansen implementeren om uitmuntendheid te waarderen en betere prestaties aan te moedigen.

Zorg voor een veilige werkomgeving. In een veilige, inclusieve en comfortabele werkomgeving kunnen werknemers op een optimale manier hun vaardigheden aanscherpen. Als werknemers zich veilig en gewaardeerd voelen, hoeven ze zich weinig zorgen te maken. Het zorgt ervoor dat ze zich concentreren op het zo goed mogelijk uitvoeren van hun taken.

Deskundig advies

Human capital verbeteren:

  • Investeer in trainingen voor up-to-date vaardigheden in technologie en trends in de sector.

  • Bied incentives voor het ontwikkelen van vaardigheden en het verbeteren van prestaties.

  • Creëer een veilige, inclusieve en prettige werkomgeving.