Disclaimer

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2023

Disclaimer landinformatie

De informatie op deze site dient voor algemene richtlijnen rondom zaken die van belang zijn. De toepassing en impact van wetten kunnen afwijken op basis van de bijbehorende specifieke feiten. Gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften en de inherente risico's omtrent elektronische communicatie, kan de informatie op deze site vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden bevatten. Dienovereenkomstig wordt de informatie op deze site verstrekt met de kennis dat de relevante auteurs en uitgevers niet betrokken zijn bij het geven van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies of eventuele diensten. Als zodanig mag de informatie niet worden gebruikt als vervanging voor advies van professionele accountants, belastingadviseurs, juridische of andere bevoegde adviseurs.

Hoewel we er alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site afkomstig is uit betrouwbare bronnen, is Remote niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of weglatingen of voor resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze site wordt geleverd 'zoals deze is', zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, waaronder maar niet beperkt tot garanties van prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Remote of haar medewerkers zijn in geen geval aansprakelijk tegenover jou of iemand anders voor een beslissing of actie die is genomen op basis van de informatie op deze site of voor enige gevolg-, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.