Remote's gids voor werven in

Colombia
colombia flag

Makkelijk talent aannemen in Colombia. We kunnen payroll, secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen, naleving en zelfs aandelenopties regelen voor je team in Colombia, allemaal via één eenvoudig platform.

 • Hoofdstad

  Bogota

 • Valuta

  Colombiaanse peso ($, COP)

 • Talen

  Spaans

 • Aantal inwoners

  51.049.498

Beschikbare services in dit land:
Employer of Record-productContractor ManagementGlobal Payroll

Feiten en statistieken

Colombia Map Illustration
 • Hoofdstad

  Bogota

 • Valuta

  Colombiaanse peso ($, COP)

 • Talen

  Spaans

 • Aantal inwoners

  51.049.498

 • Ease of doing business

  Eenvoudig

 • Index kosten van levensonderhoud

  $ (131e van 139 landen)

 • Payrollfrequentie

  Tweewekelijks/maandelijks

 • Btw - standaardtarief

  19%

 • Reële bbp-groei

  3,3%

Colombia, het op één na dichtstbevolkte land van Zuid-Amerika, is het enige land op het continent met stranden aan zowel de Caribische Zee als de Atlantische Oceaan. Colombia staat bekend om zijn koffie en zijn levendige kunstscène. Met veel feestdagen (de op een na meeste ter wereld, na alleen India), overvloedige natuurlijke hulpbronnen en een grote bevolking, is Colombia de thuisbasis van deskundige werknemers in een verscheidenheid aan belangrijke velden.

Je team uitbreiden in Colombia met Remote

Op zoek naar medewerkers in Colombia? Bedrijven die personeel aannemen in Colombia, moeten ofwel een juridische entiteit hebben of samenwerken met een leverancier van een global employment solution zoals Remote, die doorgaans employer of record services aanbiedt.

Remote kan je team in Colombia namens jou in dienst nemen via onze lokale juridische entiteit in het land en de payroll, secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen en naleving regelen voor je Columbiaanse team. Je kunt zzp'ers in Colombia nu ook betalen met Remote.

De risico's van verkeerd classificeren

Colombia behandelt, net als veel andere landen, zzp'ers en fulltime werknemers op een andere manier. Het verkeerd classificeren van zzp'ers in Colombia kan leiden tot boetes en straffen voor de werkgever.

Werknemers aannemen in Colombia

Colombia heeft veel geschoolde arbeiders, van wie de meesten voornamelijk Spaans spreken, de officiële taal van het land. Voordat je Colombiaanse of expat werknemers aanneemt, moet je bekend zijn met de specifieke Colombiaanse arbeidswetgeving.

Arbeidsovereenkomsten zijn vereist voor zowel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd als arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Remote beveelt een arbeidscontracten aan voor elke persoon die je in dienst neemt, en elk contract moet voldoen aan de Colombiaanse arbeidswetgeving. Gewoonlijk kunnen contracten voor bepaalde tijd in Colombia niet langer duren dan drie jaar, hoewel er een bepaling is om ze te verlengen tot een latere datum. De contracten zijn meestal opgesteld in het Spaans.

Neem contact op met Remote voor meer informatie over je mogelijkheden om werknemers in Colombia in dienst te nemen.

Minimumloon

Integraal salaris: 15.080.000 COP

Het GVD bepaalt dat integrale salarissen niet lager mogen zijn dan 10 maandelijkse minimumlonen plus een uitkeringsfactor van 30%. Vanaf 1 januari 2023 is het minimumloon zonder toeslagen in Colombia 1.160.000 COP per maand. Merk op dat de transportsubsidie nu 140.606 COP per maand is.

Dit betekent dat het minimale maandelijkse integrale salaris als volgt wordt berekend:

10 x 1.160.000x 30% = 15.080.000 COP per maand

Gewoon salaris per maand minimaal: 1.160.000 COP

Voor Colombiaanse werknemers die een gewoon salaris verdienen, is het wettelijk minimumloon in 2023 $1.300.606 COP per maand. (Let op: dit cijfer is hoger dan de 1.160.000 COP per maand die wordt gebruikt om het minimum voor het Integraal Salaris te berekenen, omdat het Gewone Salaris ook verplichte rechten en bijdragen omvat).

Integrale en gewone salarissen

De Colombiaanse arbeidswetgeving kent twee soorten salarissen.

 1. Integraal salaris: waarbij het salaris los van andere uitkeringen en rechten wordt betaald

 2. Gewoon salaris: wanneer uitkeringen en rechten zijn inbegrepen in de maandelijkse salarisbetalingen voor de werknemer

Het soort salaris moet worden overeengekomen door zowel de werknemer als de werkgever. Dit salaristype moet worden beschreven in de betreffende arbeidsovereenkomst.

De CST (Código Sustantivo del Trabajo) bepaalt dat een integraal salaris niet minder kan zijn dan 10 maandelijkse minimumloonbetalingen, plus 30% van de uitkeringsfactor.

Dat betekent dat in 2023 de benchmark voor een bruto integraal salaris in Colombia ten minste 15.080.000 Colombiaanse pesos (COP) moet zijn, aangezien het minimummaandloon 1.160.000 COP is.

13e maand salaris

Werknemers in Colombia die een gewoon salaris verdienen, hebben elk jaar recht op een extra maand salaris, berekend door het bruto jaarsalaris door 12 te delen.

De betaling wordt gelijk verdeeld en 50% in juni en 50% in december geleverd. Deze betalingen zijn niet alleen gebruikelijk, maar ook wettelijk verplicht.

Als een werknemer minder dan $15.080.000 COP per maand verdient, is een gewoon salaris van toepassing. Merk op dat het 13e salaris niet moet worden opgenomen in het totale jaarlijkse brutosalaris.

Als een werknemer een brutosalaris van $15.080.000 COP per maand of meer verdient, wordt meestal een 'integraal salaris' toegepast. Werknemers die een integraal salaris ontvangen, krijgen geen 13e salarisbetaling.

Loonlijstcyclus

Voor klanten van Remote worden alle betalingen aan werknemers in gelijke maandelijkse termijnen gedaan op of voor de laatste werkdag van elke kalendermaand, achteraf te betalen.

Inwerktijd

We kunnen je helpen om een nieuwe medewerker snel aan de slag te krijgen in Colombia. De minimale inwerktijd die we nodig hebben is slechts 5 werkdagen.

Ons team zorgt ervoor dat je werknemers zo snel mogelijk worden aangenomen en betaald, terwijl je bedrijf aan alle lokale arbeidswetgeving voldoet. De minimale inwerktijd begint nadat de werknemer alle vereiste informatie heeft ingediend op het Remote platform. De inwerktijd is ook afhankelijk van de registratie bij de lokale autoriteiten.

Voor alle niet-onderdanen van het land van tewerkstelling zal de beoordeling van het recht op werk (indien van toepassing) drie extra dagen toevoegen aan de totale tijd om aan boord te komen. Er kan extra tijd nodig zijn als we de beoordeling van het recht op werk moeten opvolgen.

Let op: de sluitingsdatum van de salarisadministratie kan van invloed zijn op de feitelijke eerste werkdag. Remote heeft een einddatum voor de salarisbetaling van de 10e van de maand, tenzij anders aangegeven.

18 Officiële feestdagen

jan
maandag 1 januari 20241Nieuwjaarsdag (Año Nuevo)
maandag 8 januari 20242Driekoningen (Día de los Reyes Magos)
mrt
maandag 25 maart 20243Dag van Sint Jozef (Día de San José)
donderdag 28 maart 20244Witte Donderdag (Jueves Santo)
vrijdag 29 maart 20245Goede Vrijdag (Viernes Santo)
mei
woensdag 1 mei 20246Dag van de Arbeid (Día del Trabajador)
maandag 13 mei 20247Hemelvaartsdag (Fiesta de la Ascensión de Jesucristo)
jun
maandag 3 juni 20248Sacramentsdag (Corpus Christi)
maandag 10 juni 20249Dag van het Heilige Hart (Sagrado Corazón)
jul
maandag 1 juli 202410Hoogfeest van Petrus en Paulus (San Pedro y San Pablo)
zaterdag 20 juli 202411Verklaring van onafhankelijkheid (Declaración de la Independencia)
aug
woensdag 7 augustus 202412Dag van de strijd bij Boyacá (Batalla del día de Boyacá)
maandag 19 augustus 202413Maria-Tenhemelopneming (Asunción)
okt
maandag 14 oktober 202414Columbusdag (Día de la Raza)
nov
maandag 4 november 202415Allerheiligen (Fiesta de Todos los Santos)
maandag 11 november 202416Onafhankelijkheid van Cartagena (Independencia de Cartagena)
dec
zondag 8 december 202417Dag van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (Inmaculada Concepción)
woensdag 25 december 202418Eerste kerstdag (Navidad)

Concurrerende secundaire arbeidsvoorwaarden in Colombia

Bij Remote helpen we je graag met de beste werknemerservaring voor je team. We lopen voorop als het gaat om het in de praktijk brengen van 'fair equity', of gelijkwaardigheid. Dit betekent dat we zorgen dat werknemers overal toegang hebben tot de verplichte en aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden die ze nodig hebben om gemotiveerd te blijven (en waarmee jij het beste lokale talent aantrekt).

Onze pakketten met secundaire arbeidsvoorwaarden in Colombia zijn afgestemd op de lokale behoeften van je werknemers. Doorgaans bevatten onze pakketten enkele of alle van de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Ziektekostenverzekering

 • Tandartsverzekering

 • Verzekering voor oogzorg

 • Ondersteuning mentale gezondheid

 • Pensioen of 401(K) (pensioenplan in Amerika)

 • Levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Belastingen in Colombia

Ontdek hoe werknemersbelastingen en wettelijke kosten van invloed kunnen zijn op je payroll en de loonstrookjes van je werknemers in Colombia.

 • 12%

  pensioenfonds

 • 8,50%

  fonds gezondheidszorg

 • 0,348 - 8,7%

  pool voor algemeen arbeidsrisico

 • 4%

  fonds voor kinderbijslag

 • 3%

  Colombiaans instituut voor gezinswelzijn (ICBF)

 • 2%

  nationale leerdienst (SENA)

 • 29,848 - 36,2%

  totale arbeidskosten

Typen verlof

Fulltime werknemers hebben recht op 15 aaneengesloten werkdagen betaald verlof. Elke werknemer heeft daarnaast recht op 18 betaalde officiële feestdagen.

Arbeidsbeëindiging

Beëindigingsproces

Elke partij die de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt, moet op het moment van beëindiging schriftelijk de reden of het motief aangeven dat tot de beëindiging heeft geleid, behalve in enkele speciale gevallen.

Het beëindigingsproces moet de regels en voorschriften volgen die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomstenwet, de salariswetgeving en de socialezekerheidsvoorschriften. Werkgevers moeten in de ogen van de wet een "eerlijke" reden geven voor het ontslag van de werknemer of riskeren boetes en straffen.

Opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn in Colombia hangt af van de context:

 • Opzegging is niet nodig als een werknemer wordt ontslagen wegens wangedrag.

 • Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd moet de werknemer 30 dagen voordat het contract afloopt schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 • Voor werknemers die geen contract voor bepaalde tijd hebben, geldt een opzegtermijn van 15 dagen bij ontslag wegens slecht functioneren. In deze gevallen kan de werknemer binnen 24 uur reageren op de beëindiging om de beslissing aan te vechten.

Ontslagvergoeding

In Colombia hangt het bedrag dat een bedrijf moet betalen als ontslagvergoeding af van de aard van de beëindiging, het huidige salaris van de werknemer en het type overeenkomst.

In het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd moet de ontslagvergoeding het saldo zijn van het salaris dat de werknemer tot de laatste datum van de overeenkomst verschuldigd is.

In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd varieert de ontslagvergoeding op basis van het aantal dienstjaren en het huidige salaris van de werknemer.

 • Werknemers die minder dan COP$9.085.260 verdienen (10 keer het maandelijkse minimumloon) krijgen 30 dagen salaris voor het eerste jaar dat ze in dienst zijn en 20 dagen salaris voor elk volgend jaar.

 • Werknemers die meer dan 10 keer het maandelijkse minimumloon verdienen, krijgen 20 dagen salaris na één jaar en 15 dagen salaris voor elk extra jaar bij het bedrijf.

Proeftijd

Proefperiodes moeten schriftelijk worden vastgelegd. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tussen één en drie jaar is de maximale proeftijd twee maanden. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd korter dan een jaar mag de proeftijd niet langer zijn dan een vijfde van de overeengekomen duur met een maximum van twee maanden.

Eerlijke tarieven in Colombia

Employer of Record

Een globaal team aannemen en betalen

Vanaf US$ 599 per maand

voor jaarabonnementen

Belangrijkste functies

 • Gegarandeerd tevreden

 • Geen vooruitbetalingen of verborgen kosten

 • Geen kosten voor on- en offboarding

 • Ingebouwde beveiliging en naleving

 • Snelle onboarding (gemiddeld 2-3 dagen)

 • Flexibele, gelokaliseerde secundaire arbeidsvoorwaarden

Contractor Management

Zzp'ers compliant onboarden en betalen

US$ 29

per zzp'er per maand

Begin de gratis proefperiode

Belangrijkste functies

 • Je betaalt alleen voor de zzp'ers waarmee je daadwerkelijk werkt

 • Werk met zzp'ers in meer dan 200 landen

 • Gelokaliseerde contracten op maat opstellen, bewerken en ondertekenen

 • Facturen van zzp'ers met één klik goedkeuren of automatisch betalen

 • Een transparant en overzichtelijk betalingsproces

Global Payroll

Je payroll in meerdere landen samenvoegen

US$ 50

per werknemer per maand

Belangrijkste functies

 • Lagere kosten door centraal payroll-beheer

 • Jezelf verzekeren van lokale naleving in elk land

 • Directe ondersteuning van onze experts in lokale payroll

 • Nauwkeurige, tijdige en compliant betalingen voor een betere werknemerservaring

 • Wij regelen de belastingzaken en vergunningen voor je bij de autoriteiten

HR Management

Al je werknemers op één plek beheren

Gratis
Aanmelden

Belangrijkste functies

 • Begeleiding bij on- en offboarding

 • Werknemersprofiel en documentbeheer

 • Tijd en aanwezigheid (verlof en registratie)

 • Onkostenbeheer en vergoedingen

 • Selfservice voor werknemers op het platform en in de mobiele app