Remote's gids voor werven in

Bulgarije
bulgaria flag

Makkelijk talent aannemen in Bulgarije. We kunnen payroll, secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen, naleving en zelfs aandelenopties regelen voor je team in Bulgarije, allemaal via één eenvoudig platform.

 • Hoofdstad

  Sofia

 • Valuta

  Bulgaarse lev (лв., BGN)

 • Talen

  Bulgaars

 • Aantal inwoners

  6.912.730

Beschikbare services in dit land:
Employer of Record-productContractor ManagementGlobal Payroll

Feiten en statistieken

Bulgaria Map Illustration
 • Hoofdstad

  Sofia

 • Valuta

  Bulgaarse lev (лв., BGN)

 • Talen

  Bulgaars

 • Aantal inwoners

  6.912.730

 • Ease of doing business

  Eenvoudig

 • Index kosten van levensonderhoud

  $$ (91e van 139 landen)

 • Payrollfrequentie

  Maandelijks

 • Btw - standaardtarief

  20%

 • Reële bbp-groei

  3,7% (2019)

Bulgarije is een land in Zuidoost-Europa met Roemenië, Servië en Noord-Macedonië, Griekenland en Turkije als buurlanden. De hoofdstad en grootste stad is Sofia, terwijl andere grote steden Plovdiv, Varna en Burgas zijn.

Bulgarije is een van de oprichters van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en is lid van de NAVO, de Europese Unie en de Raad van Europa. De economie van het land draait om de dienstensector, naast mijnbouw en landbouw. Hoewel Bulgarije het laagste BBP per hoofd van de bevolking en de op één na laagste Human Development Index van de Europese Unie heeft, is het een ontwikkelingsland met een economie met een hoger middeninkomen.

Je team uitbreiden in Bulgarije met Remote

Op zoek naar medewerkers in Bulgarije? Bedrijven die personeel aannemen in Bulgarije, moeten ofwel een juridische entiteit hebben of samenwerken met een leverancier van een global employment solution zoals Remote, die doorgaans employer of record services aanbiedt.

Remote kan je team in Bulgarije namens jou in dienst nemen via onze lokale juridische entiteit in het land en de payroll, secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen en naleving regelen voor je Bulgaarse team. Je kunt zzp'ers in Bulgarije nu ook betalen met Remote.

De risico's van verkeerd classificeren

Bulgarije behandelt, net als veel andere landen, zzp'ers en fulltime werknemers op een andere manier. Het verkeerd classificeren van zzp'ers in Bulgarije kan leiden tot boetes en straffen voor de werkgever.

Werknemers aannemen in Bulgarije

Bedrijven die mensen willen aannemen in Bulgarije moeten ervoor zorgen dat ze bekend zijn met de Bulgaarse arbeidswet. De wetgeving in Bulgarije is ook nauw verbonden met de arbeidswetgeving van de Europese Unie. Bedrijven die mensen in Bulgarije in dienst willen nemen, moeten inzicht hebben in de specifieke Bulgaarse wetten rond gelijke betaling voor mannen en vrouwen, de beperking van overuren, het verbod op discriminatie op de werkplek en de specifieke wettelijke vereisten voor het beheer van ziekteverlof voor Bulgaarse werknemers.

Veelvoorkomende vragen die tijdens het wervingsproces aan de orde kunnen komen zijn vergoedingen voor overuren, ziektekostenverzekeringen en ouderschapsverlof. Met Remote kun je je werknemers in Bulgarije een compleet, concurrerend en compliant arbeidsvoorwaardenpakket aanbieden.

Minimumloon

Sinds 1 januari 2024 is het minimumloon in Bulgarije verhoogd met 19,6% naar 933 Bulgaarse lev, zoals besloten door de overheid. Het maximaal verzekerbaar maandelijks inkomen is 3.750 Bulgaarse lev.

Loonlijstcyclus

Salarissen in Bulgarije worden halverwege de maand betaald voor de vorige maand. Salarissen voor april worden bijvoorbeeld half mei uitbetaald.

Inwerktijd

Wij kunnen je helpen om een nieuwe werknemer snel aan de slag te krijgen in Bulgarije. De minimale inwerktijd die we nodig hebben is slechts 7 werkdagen.

Ons team zorgt ervoor dat je werknemers zo snel mogelijk worden aangenomen en betaald, terwijl je bedrijf aan alle lokale arbeidswetgeving voldoet. De minimale inwerktijd begint nadat de werknemer alle vereiste informatie heeft ingediend op het Remote platform. De inwerktijd is ook afhankelijk van de registratie bij de lokale autoriteiten.

Voor alle niet-onderdanen van het land van tewerkstelling zal de beoordeling van het recht op werk (indien van toepassing) drie extra dagen toevoegen aan de totale tijd om aan boord te komen. Er kan extra tijd nodig zijn als we de beoordeling van het recht op werk moeten opvolgen.

Let op: de sluitingsdatum van de salarisadministratie kan van invloed zijn op de feitelijke eerste werkdag. Remote heeft een einddatum voor de salarisbetaling van de 10e van de maand, tenzij anders aangegeven.

15 Officiële feestdagen

jan
maandag 1 januari 20241Nieuwjaarsdag (Новы година)
mrt
zondag 3 maart 20242Bevrijdingsdag (Ден на освобождението)
maandag 4 maart 20243Extra feestdag voor Bevrijdingsdag
mei
woensdag 1 mei 20244Dag van de Arbeid (Ден на труда)
vrijdag 3 mei 20245Goede Vrijdag (orthodox) (Православен Разпети петък)
zaterdag 4 mei 20246Stille Zaterdag (orthodox) (Православна Велика събота)
zondag 5 mei 20247Pasen (orthodox) (Православен Великден)
maandag 6 mei 20248Tweede Paasdag (orthodox) (Православен Великден понеделник)
vrijdag 24 mei 20249Dag van Cyrillus en Methodius (Ден на свети Кирил и Методий)
sep
vrijdag 6 september 202410Dag van de Hereniging (Ден на Съединението)
zondag 22 september 202411Onafhankelijkheidsdag (Ден на независимостта)
maandag 23 september 202412Extra feestdag voor Onafhankelijkheidsdag
dec
dinsdag 24 december 202413Kerstavond (Бъдни вечер)
woensdag 25 december 202414Eerste kerstdag (Коледа)
donderdag 26 december 202415De dag na Kerstmis (Ден след Коледа)

Concurrerende secundaire arbeidsvoorwaarden in Bulgarije

Bij Remote helpen we je graag met de beste werknemerservaring voor je team. We lopen voorop als het gaat om het in de praktijk brengen van 'fair equity', of gelijkwaardigheid. Dit betekent dat we zorgen dat werknemers overal toegang hebben tot de verplichte en aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden die ze nodig hebben om gemotiveerd te blijven (en waarmee jij het beste lokale talent aantrekt).

Onze pakketten met secundaire arbeidsvoorwaarden in Bulgarije zijn afgestemd op de lokale behoeften van je werknemers. Doorgaans bevatten onze pakketten enkele of alle van de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Ziektekostenverzekering

 • Tandartsverzekering

 • Verzekering voor oogzorg

 • Ondersteuning mentale gezondheid

 • Pensioen of 401(K) (pensioenplan in Amerika)

 • Levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Belastingen in Bulgarije

Ontdek hoe werknemersbelastingen en wettelijke kosten van invloed kunnen zijn op je payroll en de loonstrookjes van je werknemers in Bulgarije.

 • 10,92%

  sociale verzekeringspremies van de staat (arbeidsongeschiktheid, ziekte, moederschap, ouderdomspensioen)

 • 2,80%

  aanvullende verplichte pensioenverzekering

 • 4,80%

  bijdragen gezondheidszorg (verplichte ziektekostenverzekering)

 • 0,4 - 1,1%

  fonds voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

 • De bijdragen aan het staatsverzekeringssysteem zijn gebaseerd op het brutoloon van de werknemer, maar het totaal is sinds 2020 beperkt tot een maandelijks maximum van 3.000 Bulgaarse lev.

Typen verlof

In Bulgarije krijgen werknemers elk jaar vier weken verlof toegekend. Wanneer een officiële feestdag in een weekend valt, wordt de daaropvolgende maandag een betaalde feestdag.

Arbeidsbeëindiging

Beëindigingsproces

In Bulgarije zijn er verschillende wetten waaraan zowel werkgevers als werknemers zich moeten houden in het geval van een beëindiging. Als er bijvoorbeeld een wederzijds akkoord is tussen de partijen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan kan dit eenvoudig worden geregeld door dit schriftelijk mee te delen. Als de werknemer echter lid is van een vakbond, dan moet de werkgever toestemming vragen aan de vakbond voordat hij de werknemer ontslaat.

Werkgevers worden geconfronteerd met een aanzienlijke complexiteit bij het beheren van elke vorm van beëindiging, omdat er zoveel specifieke soorten beëindigingen zijn die specifiek worden beschreven in het arbeidsrecht en andere arbeidswetten.

Mogelijke redenen voor beëindiging:

 • het sluiten van de onderneming, waarin de persoon werkzaam is, of van een deel van de onderneming

 • vermindering van het aantal werkplekken

 • afname van werkdruk

 • onderbreking van het werk door de werkgever gedurende meer dan 15 werkdagen

 • onvoldoende vermogen van de werknemer om zijn/haar arbeidstaken effectief uit te voeren

 • het ontbreken van beroepskwalificaties of de vereiste opleiding die nodig is om de arbeidstaken effectief uit te voeren

 • weigering van de werknemer om samen met de onderneming waar de werknemer werkt naar een andere stad of locatie te verhuizen

 • wijziging van de eisen voor het verrichten van de arbeidstaken die inherent zijn aan de functie, voor zover de werknemer niet aan deze eisen voldoet

 • de werknemer recht heeft verkregen op ouderdomspensioen; of bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd in het geval van hoogleraren, universitair hoofddocenten of gepromoveerden (met enkele uitzonderingen)

 • als aan de werknemer een pensioen is toegekend voor op premie- of bijdragebetaling berustende dienstjaren en de pensioengerechtigde leeftijd in een verlaagd bedrag in overeenstemming met de Sociale Verzekeringswet

 • als de arbeidsverhouding is ontstaan nadat de werknemer zijn recht op ouderdomspensioen heeft verworven en uitgeoefend

 • als de arbeidsrelatie is ontstaan nadat aan de werknemer een op premie- of bijdragebetaling berustend dienst- en ouderdomspensioen in een verlaagd bedrag is toegekend in overeenstemming met de Sociale Verzekeringswet

 • objectieve onmogelijkheid voor uitvoering door de werknemer

 • als de functie moet worden vrijgemaakt voor een werknemer die na onwettig ontslag in de functie is herplaatst

 • uitvoering van een overeenkomst tot overdracht van het management met geregistreerde bestuurders van de tewerkstellende entiteit (in het laatste geval heeft een werkgever het recht om arbeidsovereenkomsten alleen met leidinggevend personeel te beëindigen; dit recht vervalt na het verstrijken van negen maanden na de aanvang van de overeenkomst tot overdracht van het management).

Opzegtermijn

In Bulgarije hangt de lengte van de opzegtermijn af van of het gaat om een contract voor onbepaalde tijd of een contract voor bepaalde tijd.

 • Opzegtermijn voor een contract van onbepaalde duur: minimaal één (1) maand opzegtermijn

 • Contract voor bepaalde tijd: Een opzegtermijn van minimaal drie (3) maanden

Ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding bij eenzijdige beëindiging

Er is geen wettelijke ontslagvergoeding, tenzij in de volgende scenario's:

 • Beëindiging van het dienstverband wegens ziekte: In dit geval moet voor een werknemer met ten minste 5 dienstjaren 2 maanden brutoloon worden betaald als ontslagvergoeding

 • Beëindiging nadat de werknemer in aanmerking komt voor pensioen: In dit geval 2 maanden loon als ontslagvergoeding (of) 6 maanden loon bij een dienstverband van >= 10 jaar

 • Ontslag vanwege inkrimping of sluiting van het bedrijf: Er moet een maand ontslagvergoeding worden betaald

Ontslagvergoeding bij beëindiging met wederzijds goedvinden

Als de werkgever het contract wil beëindigen met wederzijds goedvinden (beide partijen zijn het erover eens om het contract te beëindigen), dan moet er minimaal vier (4 maanden) ontslagvergoeding (bonus) worden betaald aan de werknemer. De partijen kunnen echter een hoger compensatiebedrag overeenkomen.

Proeftijd

In Bulgarije mag de proefperiode niet langer zijn dan 6 maanden.

Eerlijke tarieven in Bulgarije

Employer of Record

Een globaal team aannemen en betalen

Vanaf US$ 599 per maand

Belangrijkste functies

 • Gegarandeerd tevreden

 • Geen vooruitbetalingen of verborgen kosten

 • Geen kosten voor on- en offboarding

 • Ingebouwde beveiliging en naleving

 • Snelle onboarding (gemiddeld 2-3 dagen)

 • Flexibele, gelokaliseerde secundaire arbeidsvoorwaarden

Contractor Management

Zzp'ers compliant onboarden en betalen

US$ 29

per zzp'er per maand

Begin de gratis proefperiode

Belangrijkste functies

 • Je betaalt alleen voor de zzp'ers waarmee je daadwerkelijk werkt

 • Werk met zzp'ers in meer dan 200 landen

 • Gelokaliseerde contracten op maat opstellen, bewerken en ondertekenen

 • Facturen van zzp'ers met één klik goedkeuren of automatisch betalen

 • Een transparant en overzichtelijk betalingsproces

Global Payroll

Je payroll in meerdere landen samenvoegen

US$ 50

per werknemer per maand

Belangrijkste functies

 • Lagere kosten door centraal payroll-beheer

 • Jezelf verzekeren van lokale naleving in elk land

 • Directe ondersteuning van onze experts in lokale payroll

 • Nauwkeurige, tijdige en compliant betalingen voor een betere werknemerservaring

 • Wij regelen de belastingzaken en vergunningen voor je bij de autoriteiten

HRIS

Al je werknemers op één plek beheren

Gratis
Aanmelden

Belangrijkste functies

 • Begeleiding bij on- en offboarding

 • Werknemersprofiel en documentbeheer

 • Tijd en aanwezigheid (verlof en registratie)

 • Onkostenbeheer en vergoedingen

 • Selfservice voor werknemers op het platform en in de mobiele app