Remote's gids voor werven in

Cuba
cuba flag

Met Remote's gids over werknemers en zzp'ers aannemen in Cuba kun je meteen aan de slag, of je nu één persoon of een heel team wilt aannemen. De employer of record services van Remote zijn nog niet beschikbaar in Cuba.

 • Hoofdstad

  Havana

 • Valuta

  Cubaanse peso ($, CUP)

 • Talen

  Spaans

 • Aantal inwoners

  11.113.215

Beschikbare services in dit land:
Niet beschikbaar
A city in havana, cuba.

Feiten en statistieken

Cuba Map Illustration
 • Hoofdstad

  Havana

 • Valuta

  Cubaanse peso ($, CUP)

 • Talen

  Spaans

 • Aantal inwoners

  11.113.215

 • Ease of doing business

  Eenvoudig

 • Index kosten van levensonderhoud

  N/A

 • Payrollfrequentie

  N/A

 • Btw - standaardtarief

  N/A

 • Reële bbp-groei

  -0,2% (2019)

Cuba is een socialistische eilandrepubliek voor de zuidkust van de Verenigde Staten. Cuba kent een lange geschiedenis sinds de 4e eeuw voor Christus, waarin het land in andere handen overging van de inheemse bevolking, de Spaanse kolonisatie en de bezetting door de Verenigde Staten, voordat het in 1902 onafhankelijk werd.

Een groot deel van de Cubaanse economie staat onder controle van de overheid en slechts 13% van de werknemers is officieel in dienst van particuliere bedrijven; dat is op zich al een verbetering, want vroeger werd 91% van de economie in Cuba gecontroleerd door de staat.

Hoewel het land van 11 miljoen mensen zich heeft opengesteld voor de wereld, heeft het nog steeds zijn antieke charme behouden, met barokke Spaans-koloniale architectuur, oldtimers, exotische carnavals en koffiespecialiteiten zoals de Cafecito, Colada, Cortadito en Café con leche.

Overheidsingrijpen heeft de Cubaanse economie teruggedrongen in de gezondheidszorg, het onderwijs, de financiële sector en de verwerkende industrie, vooral vanwege een massale braindrain. Sinds de Cubaanse Revolutie van 1959 zijn meer dan 1,5 miljoen Cubanen het land ontvlucht om asiel aan te vragen in de Verenigde Staten.

Na jaren van economische sancties sinds de dagen van de Koude Oorlog is Cuba warmer geworden voor het westen. Maar er is nog een lange weg te gaan voordat het land zijn weg naar het westen kan terugvinden. Hoewel het Verenigd Koninkrijk en de EU stappen hebben ondernomen om de betrekkingen met Cuba te normaliseren, legt de Verenigde Staten nog steeds sancties op aan Amerikaanse personen en bedrijven die handel drijven met Cuba.

Cuba telt de laatste tijd meer dan 2,3 miljoen jongeren onder de 18 jaar. Daaronder zijn een aanzienlijk aantal experts en professionals die graag op afstand willen werken met wereldwijde merken zonder hun huis te verlaten.

Je team uitbreiden in Cuba met Remote

We zijn bezig met het opzetten van onze eigen entiteit in Cuba om je de best mogelijke employment solution voor je werknemers te bieden, maar onze employer of record service is nog niet live in dit land.

Om personeel aan te nemen in Cuba, moeten bedrijven een lokale juridische entiteit in het land hebben of werken met een global employment solution. Het ontwikkelen van de processen die nodig zijn om de payroll, secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen en onboarding te beheren in landen als Cuba kan snel ingewikkeld worden, vooral zonder lokale expertise.

Als je werknemers wilt aannemen in een land als dit, kun je met een global employment solution zoals Remote eenvoudig, snel en kosteneffectief werknemers aannemen waarmee je voldoet aan alle lokale wetgeving.

In de landen waar we onze EOR-services aanbieden, neemt Remote de verantwoordelijkheid en juridische risico's van internationale arbeid op zich, zodat jij je kunt richten op het in dienst nemen van het beste talent en de groei van je bedrijf.

De risico's van verkeerd classificeren

Cuba behandelt, net als veel andere landen, zzp'ers en fulltime werknemers op een andere manier. Het verkeerd classificeren van zzp'ers in Cuba kan leiden tot boetes en straffen voor de werkgever.

Werknemers aannemen in Cuba

In de Cubaanse grondwet staat dat het land een democratische, socialistische arbeidersrepubliek is. Dit wijst erop dat de staat de rechten van werknemers serieus neemt, zoals bepaald in voorschriften zoals:

 • De Cubaanse grondwet van 2019,

 • de Arbeidswet, d.w.z. Wet Nr. 116 van 20 december 2013,

 • Wet nr. 105 over sociale zekerheid van 27 december 2008.

Deze garanderen een gelijk loon voor gelijk werk, het recht op individuele en collectieve arbeidsgeschillen, het recht op een veilige werkomgeving en bescherming tegen discriminatie op grond van leeftijd, religie, gender en ras.

Veelvoorkomende vragen die aan de orde kunnen komen tijdens het wervingsproces zijn het minimumloon, vergoedingen voor overuren en gegarandeerd betaald verlof.

Minimumloon

Het minimumloon in Cuba is vastgesteld op CUP 2100 ($ 87,52) per maand. Natuurlijk is het een gegeven dat geschoolde werknemers en expats die in het land zijn gevestigd per geval over tarieven zullen onderhandelen die meestal hoger zijn dan het minimumloon.

Concurrerende secundaire arbeidsvoorwaarden in Cuba

Bij Remote helpen we je graag met de beste werknemerservaring voor je team. We lopen voorop als het gaat om het in de praktijk brengen van 'fair equity', of gelijkwaardigheid. Dit betekent dat we zorgen dat werknemers overal toegang hebben tot de verplichte en aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden die ze nodig hebben om gemotiveerd te blijven (en waarmee jij het beste lokale talent aantrekt).

We zijn nog hard aan het werk met het oprichten van onze eigen entiteit in Cuba, maar onze pakketten met secundaire arbeidsvoorwaarden voor alle landen zijn afgestemd op de lokale behoeften van je werknemers. Doorgaans bevatten onze pakketten enkele of alle van de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Ziektekostenverzekering

 • Ondersteuning mentale gezondheid

 • Verzekering voor oogzorg

 • Pensioen of 401(K) (pensioenplan in Amerika)

 • Tandartsverzekering

 • Levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Belastingen in Cuba

Ontdek hoe werknemersbelastingen en wettelijke kosten van invloed kunnen zijn op je payroll en de loonstrookjes van je werknemers in Cuba.

 • 14,5%

  sociale zekerheid

Typen verlof

Cubaanse werknemers hebben recht op 30 betaalde vakantiedagen.

Arbeidsbeëindiging

Beëindigingsproces

Volgens de Cubaanse arbeidswetgeving kunnen werknemers niet 'ontslagen' worden, maar kunnen ze teruggestuurd worden naar de werkgever (of de entiteit die ze in dienst heeft genomen) in een proces dat bekend staat als devolución.

Werknemers kunnen naar eigen goeddunken worden ontslagen zolang ze van tevoren op de hoogte worden gesteld en eventuele ontslagvergoedingen worden betaald - tenzij er sprake is van ernstig wangedrag, waarvoor een werknemer kan worden ontslagen zonder ontslagvergoeding.

Opzegtermijn

Contracten voor onbepaalde tijd kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van 30 dagen, terwijl werkgevers een opzegtermijn van 15 dagen in acht moeten nemen voordat ze werknemers met een tijdelijk contract ontslaan.

Ontslagvergoeding

Cubaanse werknemers hebben recht op ontslagvergoedingen die in verhouding staan tot hun dienstverband bij een werkgever, zoals:

 • Tot negen jaar dienstverband: één maandsalaris

 • 10 tot 19 jaar in dienst: twee maandsalarissen

 • 25+ dienstjaren: drie maandsalarissen

 • 30+ dienstjaren: vijf maandsalarissen

Proeftijd

Beperkt tot 180 dagen, dus zes maanden. Contracten kunnen tijdens de proefperiode zonder boete worden beëindigd.