Secundaire arbeidsvoorwaarden en verlof 26 min

Personeelsverloop verminderen met een sterke strategie voor talentbehoud

Geschreven door Amanda Day
30 januari 2023
Amanda Day

Delen

share to linkedInshare to Twittershare to Facebook
Link copied
to clipboard

Voor een bloeiend bedrijf is het essentieel om werknemers vast te houden, maar met de jaarlijks stijgende cijfers voor personeelsverloop lijkt dat iets te zijn waar veel bedrijven moeite mee hebben. Toptalent behouden is belangrijker dan ooit want hoog personeelsverloop kost bedrijven duizenden euro's per jaar.

De manier waarop we werken is constant een verandering onderhevig. Werkgevers moeten dus vernieuwend zijn in hun aanpak om nieuw toptalent aan te trekken en te behouden. Maar als het talent binnen is, zit je werk er nog niet op. Je moet namelijk ook een omgeving creëren waarin je werknemers kunnen gedijen. Je kunt bijvoorbeeld hybride werken en goede secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden. Dit zijn makkelijk te realiseren en kostenefficiënte manieren om toptalent aan te trekken en te behouden.

Met dit in het achterhoofd heeft Remote een onderzoek uitgevoerd om je meer inzicht te geven in het belang van personeelsbehoud, de redenen voor een hoog personeelsverloop en wat je kunt doen om de beste mensen te behouden. 

Hiervoor hebben we werkgevers in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een vragenlijst voorgelegd over hoe de cijfers voor personeelsverloop in de afgelopen paar jaar zijn veranderd, wat de negatieve gevolgen van een hoog personeelsverloop zijn en voor welke functies en schalen het moeite kost om toptalent te behouden. 

Personeelsbehoud is een belangrijke maatstaf voor succes

Met een laag personeelsverloop draait je bedrijf succesvol en soepel door, wat je tijd, geld en moeite bespaart. Bijna twee derde (63%) van de werkgevers is het ermee eens dat een laag personeelsverloop de motivatie in het bedrijf verhoogt. Een sterk gemotiveerd team zorgt voor optimale productiviteit en langetermijnsucces. 

Volgens 61% van de werkgevers verbetert een laag personeelsverloop ook andere aspecten op de werkplek:

  1. hogere moraal binnen het bedrijf;

  2. verbeterde werknemerservaring; 

  3. meer loyaliteit aan het team; 

  4. diepgaander contact tussen medewerkers; 

  5. hogere baantevredenheid.

Bedrijven die investeren in doelgerichte tactieken om bestaande werknemers te behouden, zijn ook veel minder tijd en geld kwijt aan het werven en inwerken van nieuwe werknemers. 

Zes van de tien werkgevers zeiden dat een laag personeelsverloop zorgt voor lagere operationele kosten en lagere trainingskosten. Het geeft aan hoe voordelig het is om werknemers te behouden in deze tijd van stijgende kosten.

Download de handleiding van Greenhouse en Remote over een goede werk-privébalans

Krijg praktische inzichten van experts in global HR bij Greenhouse en Remote om een goede werk-privébalans binnen je team te ondersteunen

De 10 belangrijkste voordelen van een laag personeelsverloop, volgens werkgevers: 

Rang

Secundaire arbeidsvoorwaarde

% werkgevers dat het ermee eens is

1

Verhogen de motivatie

63%

2

Verbeteren de moraal

61%

3

Verhogen de loyaliteit van werknemers 

61%

4

Verbeteren de werknemerservaring

61%

5

Biedt mogelijkheden voor diepgaandere contacten tussen werknemers

61%

6

Verbeteren de bedrijfscultuur

60%

7

Zorgen voor lagere kosten

60%

8

Verminderen de tijd besteed aan trainingen

59%

9

Leiden tot door werknemers aangestuurde innovatie

59%

10

Verbeteren de communicatie

59%

Het personeelsverloop is sinds 2019 met 8,7% gestegen.

Door trends als 'The great resignation' en 'quiet quitting' is er nog steeds wereldwijd sprake van een stijging. En door de toename in remote en wereldwijd werken hebben werknemers ook meer opties om voor een internationale werkgever te gaan werken.

We hebben werkgevers in het VK en de VS gevraagd hoe het personeelsverloop sinds 2019 is veranderd.

Het gemiddelde personeelsverloop in het VK en de VS van 2019 tot 2023

Jaar

VK

VS

Gemiddeld

2019

25,8%

34,3%

30,3%

2020

29,7%

36,9%

33,4%

2021

31,6%

40,3%

36,1%

2022

33,6%

43,9%

38,9%

2023 (geschat)

35,6%

46,8%

41,4%

Het personeelsverloop is sinds 2019 met gemiddeld 8,7% toegenomen. Het percentage in de VS is elk jaar gestegen, met een toename van 9,6% sinds 2019. Hoewel de cijfers in het VK lager zijn, is er nog steeds een toename van 7,7% in de afgelopen 4 jaar.

In 2023 zullen de percentages nog verder stijgen naar tot verwachting 35,6% in het VK en 46,8% in de VS. 

Bij bedrijven met hybride en remote werkmodellen zijn de percentages voor personeelsbehoud hoger.

Flexibele werkmodellen kunnen direct van invloed zijn op het personeelsbehoud. Om dit te onderzoeken hebben we de eigenaren van traditionele, hybride en remote bedrijven gevraagd naar de cijfers van personeelsverloop in de loop der jaren.

Het gemiddelde personeelsverloop in verschillende werkmodellen in het VK en de VS van 2019 tot 2023

Jaar

Kantoor

Hybride

Remote

2019

30,1%

29,8%

33,0%

2020

34,9%

31,7%

34,8%

2021

38,5%

34,4%

34,4%

2022

41,6%

36,6%

38,7%

2023 (geschat)  

43,7%

39,9%

39,3%

Bedrijven met een hybride of flexibel werkmodel hebben het laagste percentage personeelsverloop sinds 2019, met een piek in 2022 toen het 5% lager was dan bedrijven met een traditioneel bedrijfsmodel. De mogelijkheden voor flexibel werken zijn in de afgelopen jaren enorm toegenomen, en voor bedrijven die flexibiliteit bieden blijkt het veel makkelijker te zijn om hun personeel te behouden dan voor bedrijven waar iedereen op kantoor werkt. Flexibel werken bevordert het vertrouwen en de zelfstandigheid van werknemers, wat de kans dat ze voor een bedrijf blijven werken, kan vergroten.

Deze trend wordt onderstreept door de aanzienlijke stijging in de cijfers voor personeelsverloop in bedrijven met een locatiegebonden bedrijfsmodel. Van 2019 tot en met 2022 is het gemiddelde percentage voor personeelsverloop onder kantoormedewerkers gestegen met 11,5%.

Volledig remote bedrijven hebben in 2023 het hoogste geschatte personeelsbehoud (39,3% verloop), net iets lager dan hybride bedrijven (39,9%) en 4,5 % lager dan bedrijven met een traditioneel werkmodel (43,7%). Volledig remote functies bieden een breed scala aan voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever, van het besparen van geld voor woon-werkverkeer tot het beschikken over meer tijd voor activiteiten buiten het werk en ook het aantrekken van talent van overal ter wereld. Deze factoren hebben een positieve invloed op werknemers en werkgevers: beide partijen besparen kosten en er is minder verloop. 

De functies in bedrijven met het hoogste personeelsverloop

De cijfers voor personeelsverloop variëren per sector en functie. Grote concurrentie op de arbeidsmarkt of een te veeleisende functie kunnen gevolgen hebben voor de werk-privébalans van werknemers, waardoor ze vertrekken.

Met dit in het achterhoofd hebben we bedrijven in het VK en de VS gevraagd naar de gemiddelde cijfers voor het verloop op elke afdeling in hun bedrijf. 

Het gemiddelde verlooppercentage van bedrijfsafdelingen in het VK en de VS

Functie

VK 2021

VS 2021

Gemiddeld 2021

VK 2022

VS 2022

Gemiddeld 2022

% gemiddelde verandering

1

Product

30,3%

39,1%

34,8%

32,2%

40,3%

36,4%

1,6%

2

Informatietechnologie

28,7%

39,2%

34,1%

30,2%

41,7%

36,0%

2,0%

3

Techniek

28,7%

38,2%

33,6%

29,4%

40,6%

35,2%

1,6%

4

Financiën/boekhouding

28,2%

37,4%

31,9%

30,5%

39,5%

35,2%

3,3%

5

Verkoop

31,1%

39,9%

35,6%

31,0%

38,9%

35,1%

-0,5%

6

Marketing/PR

28,3%

38,2%

33,4%

29,2%

39,1%

34,3%

0,9%

7

HR/mensen

28,3%

36,2%

32,4%

28,3%

39,9%

34,2%

1,8%

8

Ontwerp

28,2%

38,5%

33,5%

30,0%

38,1%

34,1%

0,6%

9

Klantenservice/ondersteuning

28,7%

39,7%

34,1%

28,3%

39,3%

33,9%

-0,2%

10

Juridisch

26,2%

38,6%

32,6%

28,1%

39,5%

33,9%

1,3%

11

Administratie/bedrijfsvoering

27,7%

38,9%

33,5%

28,0%

39,1%

33,8%

0,3%

In 2021 kenden verkoopfuncties het hoogste verloop van werknemers in zowel het VK als de VS, met respectievelijk 31,1% en 39,9%. Sindsdien is het gemiddelde verloop in de verkoopsector gedaald van 35,6% in 2021 tot 35,1% in 2022. 

Dit veranderde in 2022, toen in het VK de banen in productafdelingen het hoogste verloop kenden met 32,2%. In de VS hadden IT-banen het hoogste verloop met een gemiddelde van 41,7% vertrekkende werknemers.

Financiële en boekhoudkundige functies hebben de grootste gemiddelde stijging in het verloop gezien, met een stijging van 3,3% tussen 2021 en 2022. Functies in de klantenservice en de verkoop zijn de enige waarbij een daling in het verloop van werknemers te zien was, met respectievelijk 0,2% en 0,5% lagere percentages.

Aan de andere kant hebben zowel in 2021 als in 2022 juridische banen het laagste verlooppercentage in het VK. De VS zagen het minste verloop bij werknemers met HR-banen in 2021 en bij werknemers in de ontwerpsector in 2022.

De functieniveaus met het hoogste personeelsverloop

Het behouden van toptalent op alle functieniveaus kan een uitdaging zijn voor bedrijven en het verloop onder werknemers kan aanzienlijk verschillen.

We ontdekten dat directeurfuncties het hoogste verloop hadden in 2021 met 35%. In 2022 daarentegen hadden beginnersfunctie het hoogste verloop (35%). 

Functieniveau

Gemiddeld personeelsverloop als percentage van totaal aantal werknemers in 2021

Gemiddeld personeelsverloop als percentage van totaal aantal werknemers in 2022

Beginnersniveau

(stagiair, trainee, leerling, assistent)

34,4%

35,0%

Individuele bijdrager

(medewerker, specialist, analist, coördinator, beheerder, consultant, associate, generalist)

32,5%

32,9%

Manager

32,9%

33,4%

Senior manager

32,8%

34,1%

Directeur

35,1%

34,6%

Vicepresident

34,0%

33,7%

CEO

34,3%

34,0%

Onderwijs en gezondheidszorg hebben het hoogste verloop in de hogere functies. De gezondheidszorg kende het hoogste verloop in banen op directeursniveau in 2021 en 2022 en voor de functies van vicepresident en CEO in 2022. 

Het onderwijs kende het hoogste gemiddelde verloop in de functies van vicepresident in 2021 en CEO in 2022. 

IT- en telecomafdelingen hebben het hoogste verloop in de lagere functieniveaus, met het hoogste verloop in beginnersfuncties in 2022, managersfuncties in 2021 en senior managersfuncties in 2021 en 2022. 

Wat veroorzaakt een hoog personeelsverloop? 

We vroegen werkgevers wat naar hun mening het hoge personeelsverloop onder hun medewerkers veroorzaakt. 

Meer dan de helft was het ermee eens dat een slechte werk-privébalans tot een hoog verloop kan leiden, en nog eens 53% zei dat het gebrek aan flexibiliteit in het werk kan bijdragen aan het besluit van de werknemer om weg te gaan. 

Overwerk van werknemers kan ook leiden tot een hoog verlooppercentage. 52% van de werkgevers zei dat dit zeker ook een factor is. Hetzelfde aantal werkgevers zei dat een gebrek aan secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers ook kan leiden tot hoge verloopcijfers in bedrijven.

De 10 belangrijkste oorzaken van een hoog personeelsverloop 

Rang

Oorzaak van hoog personeelsverloop

% werknemers

1

Reorganisatie 

55%

2

Slechte werk-privébalans

54%

3

Persoonlijke omstandigheden 

54%

4

Gebrek aan flexibiliteit in het werk 

53%

5

Gebrek aan secundaire arbeidsvoorwaarden

52%

6

Overwerkt zijn

52%

7

Gebrek aan innovatie

51%

8

Gebrek aan doel/betekenis 

50%

9

Geen feedback of erkenning

50%

10

Slechte betaling

50%

Met deze oorzaken in het achterhoofd moeten werkgevers proberen het personeelsverloop te verlagen door de werk-privébalans van hun werknemers te ondersteunen. Een eenvoudige en kosteneffectieve oplossing is het invoeren van flexibel werken, zodat werknemers minder reistijd hebben, meer thuis zijn en zelf hun werktijden kunnen indelen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden op het gebied van gezondheid en welzijn aanbieden is ook een goede manier om je personeel te behouden, doordat je laat zien dat je om hen geeft en hen respecteert. Deze eenvoudige aanpassingen kunnen een enorm verschil maken voor werkgevers die toptalent willen behouden. 

De negatieve gevolgen van een hoog personeelsverloop

Er zijn een aantal gebieden waarop een hoog personeelsverloop voor een negatief domino-effect kan zorgen. Voor een werkgever kan het verliezen van personeel betekenen dat er waardevolle kennis van en ervaring met het bedrijf en de interne processen verloren gaan. Als gevolg van het personeelsverlies kunnen werknemers op allerlei manieren onder druk komen te staan. Ze moeten bijvoorbeeld extra werk overnemen terwijl een vervanger wordt geworven. Ook kunnen de werkmoraal en productiviteit dalen en is er zelfs een risico op burn-outs. 

Voor bedrijven betekent een hoog verloop niet alleen kennisverlies. Het is ook een kostbaar proces om nieuwe mensen te werven en tegelijkertijd de moraal van de huidige werknemers hoog te houden.

Het betekent dat meerdere belanghebbenden veel tijd moeten steken in het werven, onboarden en trainen van nieuwe starters. Als een fractie van die tijd wordt ingezet voor doelbewuste manieren om personeel te behouden door topwerknemers beter te ondersteunen, leiden de langetermijnvoordelen voor de productiviteit tot blijvend succes.

Het kost bedrijven 35% van het salaris van een werknemer om een nieuwe medewerker te vinden en aan te nemen 

Volgens de werkgevers die we ondervraagd hebben, kost het gemiddeld 35% van het salaris van een werknemer om een nieuwe medewerker voor het bedrijf te vinden en aan te nemen. Deze uitgaven kunnen nog verder oplopen als er in de loop der tijd meerdere werknemers vertrekken. De recruitmentkosten kunnen dus aanzienlijk hoger zijn dan investeren in beleid om bestaande werknemers te behouden. 

In het VK kost het ongeveer 26,1% van een werknemerssalaris om een nieuw personeelslid te vinden en aan te nemen. Dat is gemiddeld £ 7,729 per nieuwe werknemer op basis van het gemiddelde Britse jaarsalaris

In de VS kost het ongeveer 42,7% van een werknemerssalaris om een nieuw iemand te vinden op basis van het gemiddelde salaris in de VS. Dit kost bedrijven gemiddeld $ 22.814 voor het vinden en aannemen van een nieuw personeelslid. 

Bedrijven doen er gemiddeld 40 dagen over om een nieuwe werknemer te vinden en aan te nemen 

Een nieuw iemand aannemen kost tijd en geld en bedrijven doen er gemiddeld 40 dagen over om de geschikte nieuwe kandidaat te vinden. In het VK kost het gemiddeld 39 dagen en in de VS 40 dagen. 

Het vinden van een nieuwe medewerker duurt het langst in IT- en telecombanen, met een gemiddelde van 49 dagen om de vertrokken werknemer te vervangen. De onderwijssector kent de op een na langste tijd om nieuw personeel aan te nemen, met een gemiddelde van 44 dagen, op de voet gevolgd door verkoop- media- en marketingbanen die gemiddeld 42 dagen in beslag nemen. 

De reis- en transportsector heeft de minste tijd nodig om werknemers te vervangen, slechts 23 dagen. 

Het is belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van de tijd die nodig is om nieuwe werknemers aan te nemen en de gevolgen die dat kan hebben voor het huidige personeel vanuit het oogpunt van werkbelasting en moraal. Die periode kan een goed moment zijn om secundaire arbeidsvoorwaarden en beleid in te voeren om werknemers in staat te stellen werk en privé beter op elkaar af te stemmen en ze waardering te geven voor hun inzet.

Download de Global Benefits Guide en trek internationaal toptalent aan

De experts van Remote in global HR delen praktische tips om secundaire arbeidsvoorwaarden op te stellen die lokaal relevant en wereldwijd compliant zijn, zodat je overal ter wereld het beste talent aan kunt trekken en behouden.

Hoe kunnen bedrijven het personeelsverloop verlagen?

Door je bedrijf te verbeteren kun je makkelijker werknemers behouden en een positieve en productieve werkomgeving creëren. Tijdens onze gesprekken met werkgevers vroegen we ook hoe ze het personeelsverloop in hun bedrijf hebben verlaagd. 

De 10 beste manieren om personeelsverloop te verlagen volgens werkgevers

Rang

Beleid dat personeelsverloop vermindert

% werknemers

1

Loopbaantrajecten en doorgroeimogelijkheden ontwikkelen

63%

2

Salarisverhogingen

60%

3

Overuren betalen 

58%

4

Asynchroon of flexibel werken

58%

5

Interne communicatie en transparantie verbeteren 

58%

6

Werknemers erkennen en belonen 

58%

7

Functiebeoordelingen standaardiseren

58%

8

Remote of hybride werken

57%

9

Particuliere ziektekostenverzekering aanbieden

57%

10

Meer betaalde vakantiedagen aanbieden

56%

Bijna twee derde van de werkgevers zei dat bedrijven het personeelsbehoud kunnen verhogen door loopbaantrajecten te ontwikkelen en werknemers doorgroeimogelijkheden te bieden. 

Wanneer je duidelijke doorgroeimogelijkheden biedt, hebben werknemers het gevoel dat je investeert in hun toekomst en hun persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt. Regelmatige voortgangs- en een-op-eengesprekken met je personeel zal je werknemers inspireren en de motivatie verhogen om over een langdurige periode goed werk af te leveren.

Zes van de tien werkgevers zeiden dat ze met salarisverhogingen het personeelsverloop hadden beperkt. 

Met een concurrerend salaris voorkom je dat werknemers ergens anders gaan kijken. Als je het salaris van werknemers die goed presteren verhoogt, kan dit hun motivatie verhogen doordat je uitstekend werk beloont. 

Natuurlijk kan het verhogen van salarissen over de hele linie een kostbare aangelegenheid zijn. Veel bedrijven zetten een internationaal salarisbeleid op om niet alleen internationaal talent te vinden, maar ook op een duurzame manier een verspreid personeelsbestand op te bouwen. Werven in meerdere landen is stukken makkelijker, sneller en veiliger met een employer of record als partner die lokale compliance waarborgt en de payroll beheert.

Het aanbieden van asynchroon of flexibel werken heeft 58% van de werkgevers geholpen om het verloop te verlagen en de interne communicatie en transparantie binnen het bedrijf te verbeteren. Bijna drie van de vijf werkgevers zeggen dat flexibel werken het hoge personeelsverloop heeft helpen verlagen, en het is duidelijk dat thuiswerkmogelijkheden en flexibel werken de moraal en productiviteit verbeteren, met een bloeiend bedrijf als resultaat.

Ontdek hoe je wereldwijd toptalent kunt aantrekken met Remote's Global Benefits Report over internationale secundaire arbeidsvoorwaarden

Inzichten van meer dan 2500 besluitvormers en werknemers in belangrijke markten om je te helpen ontdekken welke secundaire arbeidsvoorwaarden je team in 2023 wil en nodig heeft.

Ga de strijd aan tegen verloop met een sterke strategie voor personeelsbehoud 

De bedrijven en leiders in deze analyse hebben verschillende belangrijke inzichten onthuld. Werknemers zeggen inderdaad hun baan op, maar dat doen ze niet zomaar. Integendeel, bedrijven die concurrerende salarissen, meer flexibiliteit, goede secundaire-arbeidsvoorwaardenpakketten en trajecten voor de groei en ontwikkeling van werknemers bieden, hebben meer kans om de besten en slimsten uit de hele wereld aan te trekken en te behouden.

Maar hoe kunnen bedrijven deze plannen op een effectieve manier uitvoeren? En hoe weten ze welke secundaire arbeidsvoorwaarden en strategieën het best werken voor hun eigen unieke teams?

Waar je ook werft, het geheime ingrediënt van personeelsbehoud is altijd een goede werknemerservaring. En dat is precies wat Remote kan bieden voor bedrijven die internationaal verspreide teams opzetten.

Wij helpen werkgevers bij het onboarden, betalen en beheren van talent overal ter wereld, door de betrouwbaarheid in betaling en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden die werknemers nodig hebben en met de expertise in naleving waar bedrijven van afhankelijk zijn. 

Duizenden bedrijven overal ter wereld hebben voor ons gekozen. We helpen je graag om op een vertrouwde en veilige manier je internationale team uit te breiden.

Blijf compliant met Remote's secundaire-arbeidsvoorwaardenpakketten

Vertrouw op de HR-experts van Remote om compliant secundaire-arbeidsvoorwaardenpakketten samen te stellen tegen een internationaal concurrerend tarief.

Aan de slag

Methodologie en bronnen

Abonneer je en ontvang de laatste blogposts en updates van Remote in je inbox.