Remote's gids voor werven in

Nederland
netherlands flag

Makkelijk talent aannemen in Nederland. We kunnen payroll, secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen, naleving en zelfs aandelenopties regelen voor je team in Nederland, allemaal via één eenvoudig platform.

 • Hoofdstad

  Amsterdam

 • Valuta

  Euro (€, EUR)

 • Talen

  Engels , Nederlands (officiële taal) en Fries (officiële taal in Friesland)

 • Aantal inwoners

  17.593.030

Beschikbare services in dit land:
Employer of Record-productContractor ManagementGlobal Payroll

Feiten en statistieken

Netherlands Map Illustration
 • Hoofdstad

  Amsterdam

 • Valuta

  Euro (€, EUR)

 • Talen

  Engels , Nederlands (officiële taal) en Fries (officiële taal in Friesland)

 • Aantal inwoners

  17.593.030

 • Ease of doing business

  Zeer eenvoudig

 • Index kosten van levensonderhoud

  $$$$ (15e van 139 landen)

 • Payrollfrequentie

  Maandelijks

 • Btw - standaardtarief

  21%

 • Reële bbp-groei

  3,77% (2021)

Nederland is een land in West-Europa aan de Noordzeekust. In Europa bestaat het uit 12 provincies die in het oosten grenzen aan Duitsland, in het zuiden aan België en in het noordwesten aan de Noordzee, met zeegrenzen in de Noordzee met die landen en het Verenigd Koninkrijk. Nederland behoort tot de hoogste in internationale indexen van persvrijheid, economische vrijheid, menselijke ontwikkeling en levenskwaliteit, evenals geluk. De CEO van Remote is Nederlands!

Je team uitbreiden in Nederland met Remote

Op zoek naar medewerkers in Nederland? Bedrijven die personeel aannemen in Nederland, moeten ofwel een juridische entiteit hebben of samenwerken met een leverancier van een global employment solution zoals Remote, die doorgaans employer of record services aanbiedt.

Remote kan je team in Nederland namens jou in dienst nemen via onze lokale juridische entiteit in het land en de payroll, secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen en naleving regelen voor je Nederlandse team. Je kunt zzp'ers in Nederland nu ook betalen met Remote.

De risico's van verkeerd classificeren

Nederland behandelt, net als veel andere landen, zzp'ers en fulltime werknemers op een andere manier. Het verkeerd classificeren van zzp'ers in Nederland kan leiden tot boetes en straffen voor de werkgever.

Werknemers aannemen in Nederland

Het arbeidsrecht in Nederland is niet ondergebracht in één wet. In plaats daarvan wordt het geregeld door wettelijke regels die zijn gecodificeerd in (onder andere) het Burgerlijk Wetboek, en verder door (onder andere) Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO's) in bepaalde bedrijfstakken, interne regelingen (indien van toepassing) en de individuele arbeidsovereenkomst zelf.

De Nederlandse arbeidswetgeving biedt goede arbeidsvoorwaarden en bescherming voor werknemers, dus mensen in dienst nemen is een grote investering en verplichting.

Voor flexibelere personeelsregelingen zijn uitzendbureaus een goede optie. Om deze en veel andere redenen zijn de volgende punten slechts richtlijnen in de breedste zin van het woord. Het wordt aanbevolen om professionele juridische hulp in te schakelen als je mensen wilt aannemen in Nederland.

De officiële website voor informatie over werkgelegenheid is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Minimumloon

Vanaf januari 2024 is het Nederlandse minimumloon EUR 13,27 per uur voor volwassenen van 21 jaar en ouder.

Loonlijstcyclus

Voor klanten van Remote worden alle betalingen aan werknemers in gelijke maandelijkse termijnen gedaan op of voor de laatste werkdag van elke kalendermaand, achteraf te betalen.

Inwerktijd

Wij kunnen je helpen om een nieuwe werknemer snel in Nederland te laten beginnen. De minimale inwerktijd die we nodig hebben is slechts 4 werkdagen.

Ons team zorgt ervoor dat je werknemers zo snel mogelijk worden aangenomen en betaald, terwijl je bedrijf aan alle lokale arbeidswetgeving voldoet. De minimale inwerktijd begint nadat de werknemer alle vereiste informatie heeft ingediend op het Remote platform. De inwerktijd is ook afhankelijk van de registratie bij de lokale autoriteiten.

Voor alle niet-onderdanen van het land van tewerkstelling zal de beoordeling van het recht op werk (indien van toepassing) drie extra dagen toevoegen aan de totale tijd om aan boord te komen. Er kan extra tijd nodig zijn als we de beoordeling van het recht op werk moeten opvolgen.

Let op: de sluitingsdatum van de salarisadministratie kan van invloed zijn op de feitelijke eerste werkdag. Remote heeft een einddatum voor de salarisbetaling van de 10e van de maand, tenzij anders aangegeven.

Verstrekking van apparatuur

Werknemers en zzp'ers die in Nederland werken moeten een geschikte, veilige werkplek hebben. Voor remote werknemers en zzp'ers worden een laptop of computer, een bureau en een ergonomische, stevige stoel meestal gezien als basisitems.

Klanten van Remote zijn er verantwoordelijk voor dat nieuwe werknemers voorzien worden van de juiste apparatuur voor een geschikte, veilige werkplek.

11 Officiële feestdagen

jan
maandag 1 januari 20241Nieuwjaarsdag
mrt
vrijdag 29 maart 20242Goede Vrijdag
zondag 31 maart 20243Pasen
apr
maandag 1 april 20244Tweede paasdag
zaterdag 27 april 20245Koningsdag
mei
zondag 5 mei 20246Bevrijdingsdag
donderdag 9 mei 20247Hemelvaartsdag
zondag 19 mei 20248Eerste Pinksterdag
maandag 20 mei 20249Tweede Pinksterdag
dec
woensdag 25 december 202410Eerste kerstdag
donderdag 26 december 202411Tweede kerstdag

Concurrerende secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland

Remote ondersteunt klanten door concurrerende pakketten met secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden, waarmee je het beste talent over de hele wereld aantrekt en behoudt. Onze specialisten in secundaire arbeidsvoorwaarden hebben onderzoek gedaan naar de normen en vereisten op elke lokale markt en hebben pakketten samengesteld waarmee je werknemers zich kunnen ontplooien, in welk land ze ook wonen.

Onze pakketten met secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland zijn afgestemd op de lokale behoeften van je werknemers. Doorgaans bevatten onze pakketten enkele of alle van de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Ziektekostenverzekering

 • Tandartsverzekering

 • Verzekering voor oogzorg

 • Ondersteuning mentale gezondheid

 • Pensioen of 401(K) (pensioenplan in Amerika)

 • Levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Inzichten in de lokale markt

 • In Nederland biedt 50%* van de werkgevers hun team een aanvullende ziektekostenverzekering. (*Gebaseerd op extern marktonderzoek van onze partners.)

 • Het land heeft een goede openbare gezondheidszorg en hoewel een aanvullende ziektekostenverzekering vandaag de dag niet verplicht is, geeft het werknemers wel toegang tot meer opties voor zorgverleners en specialisten en zijn de wachttijden korter. Onze pakketten bieden ook wereldwijde dekking (met uitzondering van de VS) om je werknemers te beschermen als ze buiten hun eigen land reizen.

Onze belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden (die vaak dingen als gezondheidszorg omvatten) zijn verplicht in de meeste landen waar wij mensen aannemen. We verplichten klanten in Nederland niet om secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden vanwege het sterke overheidssysteem en de lokale wetten die ons (en jou!) beschermen tegen claims van niet-discriminerende recruitmentpraktijken. We raden werkgevers in Nederland echter wel aan om hun werknemers marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Wij rekenen voor geen toeslagen op premies voor secundaire arbeidsvoorwaarden of administratiekosten.

Begin nu met het onboarden van je eerste werknemer bij Remote en ontvang specifieke informatie over onze secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland.

Download onze gids over global benefits en deel deze met de rest van je recruitmentteam voor meer inzicht in de beste praktijken op het gebied van gelijke kansen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Belastingen in Nederland

Ontdek hoe werknemersbelastingen en wettelijke kosten van invloed kunnen zijn op je payroll en de loonstrookjes van je werknemers in Nederland.

 • 8%

  vakantiegeld

 • 29 euro: wet langdurige zorg

 • 15,20%

  Verplichte bedrijfspensioenregeling over maximaal 128.810 euro van het belastbare basissalaris.

 • 0,50%: kinderopvangtoeslag over maximaal 66.956 euro van het belastbare basissalaris.

 • 2,64%

  Algemeen Werkloosheidsfonds, AWf (werkloosheidsverzekering) over maximaal 66.956 euro van het belastbare basissalaris.

 • 5.82%: arbeidsongeschiktheidsfonds, Aof (bijdrage arbeidsongeschiktheidsverzekering) over een maximale belastbare grondslag van 66.956 euro.

 • 1,53%

  Whk gediff (werkhervattingspremie) over maximaal 66.956 euro van het belastbare basissalaris.

 • 0,50%

  uniforme kinderopvangtoeslag over maximaal 59.706 euro van de belastbare basis.

Typen verlof

Alle fulltime werknemers hebben wettelijk recht op 20 dagen betaald verlof per jaar. Wettelijke vakantiedagen zijn gebaseerd op het aantal werkuren per week, met een minimum van vier keer het aantal werkuren per week. Vakantiedagen worden meegenomen naar het volgende jaar en vervallen als ze dan niet binnen zes maanden worden opgenomen.

Arbeidsbeëindiging

Beëindigingsproces

Werkgever heeft over het algemeen vijf opties om de arbeidsovereenkomst te beëindigen:

 • Beëindiging met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst;

 • Beëindigingsprocedure bij het UWV;

 • Ontbindingsprocedures bij kantonrechters;

 • Beëindiging met instemming van de werknemer;

 • Dringend ontslag van de werknemer, bijvoorbeeld in geval van diefstal of ander ernstig wangedrag.

Opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn voor een werkgever hangt af van de duur van het dienstverband, met een maximum van 4 maanden.

Proeftijd

De duur van de proeftijd of proefperiode hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. Proeftijd mag niet langer zijn dan twee maanden. De proeftijd geldt voor zowel de werkgever als de werknemer. Een contract voor bepaalde tijd dat korter duurt dan zes maanden kan geen proeftijd bevatten.

Eerlijke tarieven in Nederland

Employer of Record

Een globaal team aannemen en betalen

Vanaf US$ 599 per maand

voor jaarabonnementen

Belangrijkste functies

 • Gegarandeerd tevreden

 • Geen vooruitbetalingen of verborgen kosten

 • Geen kosten voor on- en offboarding

 • Ingebouwde beveiliging en naleving

 • Snelle onboarding (gemiddeld 2-3 dagen)

 • Flexibele, gelokaliseerde secundaire arbeidsvoorwaarden

Contractor Management

Zzp'ers compliant onboarden en betalen

US$ 29

per zzp'er per maand

Begin de gratis proefperiode

Belangrijkste functies

 • Je betaalt alleen voor de zzp'ers waarmee je daadwerkelijk werkt

 • Werk met zzp'ers in meer dan 200 landen

 • Gelokaliseerde contracten op maat opstellen, bewerken en ondertekenen

 • Facturen van zzp'ers met één klik goedkeuren of automatisch betalen

 • Een transparant en overzichtelijk betalingsproces

Global Payroll

Je payroll in meerdere landen samenvoegen

US$ 50

per werknemer per maand

Belangrijkste functies

 • Lagere kosten door centraal payroll-beheer

 • Jezelf verzekeren van lokale naleving in elk land

 • Directe ondersteuning van onze experts in lokale payroll

 • Nauwkeurige, tijdige en compliant betalingen voor een betere werknemerservaring

 • Wij regelen de belastingzaken en vergunningen voor je bij de autoriteiten

HR Management

Al je werknemers op één plek beheren

Gratis
Aanmelden

Belangrijkste functies

 • Begeleiding bij on- en offboarding

 • Werknemersprofiel en documentbeheer

 • Tijd en aanwezigheid (verlof en registratie)

 • Onkostenbeheer en vergoedingen

 • Selfservice voor werknemers op het platform en in de mobiele app