Voorkom het risico op verkeerde classificatie van werknemers

Overal ter wereld treden overheden strenger op tegen een verkeerde classificatie van arbeid, wat boetes en ernstige risico's voor je bedrijf kan inhouden.

Wat is je risico op verkeerde classificatie van werknemers?

Gebruik onze gratis risicocalculator voor verkeerde classificatie van werknemers om te zien in hoeverre je risico loopt en wat je kunt doen om het op te lossen. Er worden geen persoonlijke of financiële gegevens gevraagd en de informatie wordt niet gedeeld.

1

Heb je zzp'ers in de landen waar je momenteel een zakelijke entiteit hebt?

2

Kan de zzp'er zelf de werktijden bepalen?

3

Heeft de zzp'er volledige autonomie over de manier waarop een opdracht wordt uitgevoerd?

4

Is de zzp'er voor een bepaalde tijd ingehuurd bij je bedrijf?

5

Verklaart de zzp'er openlijk als zelfstandige te werken?

6

Houdt de zzp'er toezicht op werknemers of andere onafhankelijke zzp'ers?

7

Werkt de zzp'er behalve bij jouw bedrijf nog bij andere bedrijven?

8

Hoe dient de zzp'er onkosten in?

9

Hoe wordt de zzp'er betaald?

10

Regelt de zzp'er zelf de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en andere verzekeringen?

Veelgestelde vragen

 • Wat is verkeerde classificatie van werknemers?

 • Moet ik me zorgen maken over de verkeerde classificatie van werknemers?

 • Wat bepaalt of een zzp'er verkeerd geclassificeerd is?

 • Hoe verlaag ik het risico op verkeerde classificatie van werknemers?

Wat is verkeerde classificatie van werknemers?

Er is sprake van verkeerde classificatie als een medewerker per vergissing als een onafhankelijke zzp'er is aangenomen en niet als een fulltime werknemer. Dat houdt in dat medewerkers en werkgevers misschien niet alle correcte verschuldigde belastingen betalen en niet de juiste arbeidsrechten en secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze op grond van de lokale arbeidswet- en regelgeving recht op hebben.

Relaties met zzp'ers zijn goed voor tijdelijke functies, wanneer je gespecialiseerde vaardigheden of extra bandbreedte nodig hebt. Maar de definitie van een zzp'er is dat deze persoon niet verantwoordelijk is voor andere werknemers of voor grote initiatieven, als je je ten minste wilt houden aan de classificatieregels. Zzp'ers moeten kunnen werken via hun eigen planning, zonder bepaalde werkuren, en de mogelijkheid hebben om andere klanten aan te nemen.

Loop jij het risico zzp'ers verkeerd te classificeren?

Sommige werkgevers gaan een relatie aan met medewerkers als 'pseudo-werknemers'. De werkgever ziet de medewerker dan als zzp'er, maar volgens de lokale wetgeving is de medewerker eigenlijk een werknemer. Deze 'pseudo-werknemers' zijn fulltime en blijvende teamleden voor wie de werkzaamheden en werkomstandigheden worden bepaald door het bedrijf, maar die in dienst zijn genomen als zzp'er. Deze relatie is een voorbeeld van een verkeerde classificatie van werknemers.

Moet ik me zorgen maken over de verkeerde classificatie van werknemers?

Het verkeerd classificeren van medewerkers kan ernstige gevolgen hebben, of het nu per ongeluk of opzettelijk gebeurt. De risico's kunnen bestaan uit zware straffen en boetes, plus achterstallige belastingen. Ook kun je verantwoordelijk zijn voor een vergoeding aan de als verkeerd geclassificeerd aangemerkte medewerkers door ze te betalen voor gederfd loon en gemiste secundaire arbeidsvoorwaarden. Verkeerde classificatie kan ook leiden tot juridische problemen met medewerkers, vakbonden of andere groepen die er schade van hebben ondervonden.

Wist je dat allerlei soorten bedrijven in de afgelopen jaren te maken hebben gekregen met straffen voor verkeerde classificatie?
 • In het VK werd Uber bijvoorbeeld gedwongen om de chauffeurs van zzp'ers om te zetten naar de classificatie 'medewerker'. Het duurde vijf jaar voordat de juridische procedure van deze zaak, die veel werd besproken in de media, was afgerond.

 • Ook moest Swift Transportation, een vrachtvervoersbedrijf in de VS, na een rechtszaak van 10 jaar $ 100 miljoen dollar aan schade betalen aan 20.000 verkeerd geclassificeerde medewerkers.

Tot slot kan verkeerde classificatie zorgen voor problemen door een negatieve perceptie: medewerkers nemen ontslag of gaan weg, potentiële werknemers hebben een ongunstig beeld van je bedrijf en je klanten kunnen hun relatie met jou heroverwegen. Hoewel je nu misschien geen last hebt van de regels voor verkeerde classificatie, is het toch belangrijk om op de hoogte te zijn van het risico en proactief te handelen om te zorgen dat de juridische status van je bedrijf in elk land ter wereld waar je medewerkers hebt, in orde is.

Wat bepaalt of een zzp'er verkeerd geclassificeerd is?

In de Verenigde Staten zegt de IRS hierover: "Iedereen die diensten voor je verricht, is je werknemer als jij zeggenschap hebt over wat er gedaan wordt en hoe dit wordt gedaan. Dat geldt ook als je de werknemer een bepaalde handelingsvrijheid geeft. Wat bepalend is, is dat je het recht hebt om te zeggen hoe het werk precies moet worden uitgevoerd." Maar de regels variëren per land en veranderen voortdurend. Toch zijn er een aantal indicatoren die je kunt gebruiken om je risico op verkeerde classificatie van onafhankelijke zzp'ers te beoordelen.

Bescherming tegen het risico van verkeerde classificatie

Als je je zorgen maakt over de verkeerde classificatie van zzp'ers in je eigen land of in het buitenland, laat die twijfel je er dan niet van weerhouden om je bedrijf te laten groeien. De details verschillen per land, maar met een wereldwijd HR-platform als Remote wordt het veel makkelijker om de naleving van de betrokken lokale wetgeving te regelen.

Remote houdt constant het risico op verkeerde classificatie in de gaten zodat klanten actie kunnen ondernemen voordat het te laat is. Meld je nu aan om je bedrijf te beschermen en vol vertrouwen internationaal talent aan te nemen.

Lees onze expertgids over verkeerde classificatie van zzp'ers voor uitvoerige begeleiding bij het vermijden van classificatierisico's.

Veelgebruikte factoren bij het bepalen van medewerkersclassificatie

Deze indicatoren hebben betrekking op gebieden als:

 • Hoe wordt de medewerker betaald?

 • Hoe belangrijk is het werk?

 • Wat is de duur van de relatie?

 • Stuurt de zzp'er andere medewerkers aan?

 • Hoe wordt de medewerker betaald?

 • Hoe belangrijk is het werk?

 • Wat is de duur van de relatie?

 • Stuurt de zzp'er andere medewerkers aan?

Gebruik de bovenstaande tool voor verkeerde classificatie om je specifieke situatie te beoordelen en te weten in hoeverre je bedrijf is blootgesteld aan boetes of straffen.

Hoe verlaag ik het risico op verkeerde classificatie van werknemers?

Er zijn een aantal eenvoudige stappen die je kunt zetten om eerst je risico op verkeerde classificatie van zzp'ers te begrijpen en vervolgens te verlagen.

 • Inzicht in je huidige situatie

  Als je al met zpp'ers werkt, zorg dan dat je binnen de gestelde grenzen blijft. Met onze gratis calculator neem je de belangrijkste vragen door en krijg je een beoordeling van je huidig risico.

 • Informeer je over de regels

  Als je begint te werken met nieuwe zzp'ers, controleer dan goed de regels voor verkeerde classificatie in elk land zodat je zeker weet dat je binnen de toegestane grenzen blijft. Gebruik Remote om zzp'ers te onboarden, te beheren en te betalen en toegang te krijgen tot onze gratis gidsen met juridisch advies.

 • Gebruik contracten die aan de regels voldoen

  Je moet wettelijke contracten gebruiken die voldoen aan het lokale arbeidsrecht van de plaats waar je zzp'er gevestigd is. Het is niet voldoende om overal ter wereld een standaardcontract te gebruiken. Ons juridische team heeft conforme contracten opgesteld die je op het Remote-platform kunt bewerken, checken en ondertekenen. Zo kun je moeiteloos nieuwe zzp'ers onboarden.

 • Gebruik de services van een employer of record

  Als je met zzp'ers werkt en een hoog risico op verkeerde classificatie hebt, is het misschien zinvol om ze in dienst te nemen als fulltime werknemers. Wanneer ze in hetzelfde land zijn gevestigd als je zakelijke entiteit, is het simpel zat. Maar als ze in een ander land wonen, is het wat lastiger. Met employer of record services kun je een medewerker als fulltime werknemer in dienst nemen en alle relevante belastingen en secundaire arbeidsvoorwaarden betalen zonder een internationale entiteit op te zetten. Remote wordt vertrouwd door leiders van internationale organisaties van klein tot groot. Ontdek hoe Remote je kan je helpen om overal ter wereld zzp'ers in werknemers om te zetten.

Meer ontdekken

Calculator voor werknemerskosten