Global HR-woordenlijst

Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden

Met secundaire arbeidsvoorwaarden kun je concurrerend blijven op de arbeidsmarkt en je beste talent behouden.

  • Definitie

  • Voorbeelden

Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden?

De term secundaire arbeidsvoorwaarden verwijst simpelweg naar elk soort voordeel of extraatje voor werknemers. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn een niet-monetaire vorm van vergoeding die een werkgever aan een medewerker geeft als onderdeel van het totale beloningspakket. De term omvat zaken als betaald verlof, ouderschapsverlof, gezondheidszorg, welzijnsprogramma's, kinderopvang, vervoerssubsidies en flexibele werkovereenkomsten.

Bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden zijn verplicht, afhankelijk van de arbeidswetgeving van het land waarin een bedrijf actief is. Of een secundaire arbeidsvoorwaarde al dan niet onderhevig is aan belasting hangt af van het type secundaire arbeidsvoorwaarde en de lokale wetgeving. 

Het aanbieden van robuuste secundaire arbeidsvoorwaardenpakketten die zijn afgestemd op teamleden over de hele wereld kan voor werkgevers een geweldige manier zijn om . Secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen de werkervaring en werktevredenheid van medewerkers enorm verbeteren. Hoewel er een grote verscheidenheid aan secundaire arbeidsvoorwaarden is, kunnen de grootte en de bedrijfstak van een bedrijf van invloed zijn op de werkingssfeer die ze kunnen bieden.

Voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden:

Er zijn vele typen secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Zorggerelateerde secundaire arbeidsvoorwaarden

Werknemers helpen bij het dekken van medische onkosten voor henzelf en hun gezin wordt vaak beschouwd als een van de meest gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarden in een vergoedingspakket. Dit geldt vooral in landen die geen gratis gezondheidszorg bieden via de staat. 

Veelvoorkomende arbeidsvoorwaarden in de gezondheidszorg zijn onder andere een ziektekostenverzekering, tandartsverzekering en optische zorg. Aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld therapie, fitness- en wellness-abonnementen, vergoeding van medicijnen en virtuele zorgdiensten. 

Toegang bieden tot hoogwaardige gezondheidszorg is niet alleen een waardevol instrument voor werkgevers om het welzijn en de loyaliteit van werknemers te vergroten, maar het is voor veel werkgevers ook een belangrijk onderdeel van hun sociale verantwoordelijkheid. 

Pensioenregelingen

Een pensioenplan is een cruciale secundaire arbeidsvoorwaarde die de financiële zekerheid van een individu op de lange termijn helpt te waarborgen. Hoewel sommige landen staatspensioenen aanbieden, is dit niet in elk land of in elke bedrijfstak het geval.

Er zijn verschillende soorten pensioenen die een bedrijf kan aanbieden, zoals de 401(k) in de VS. Met dit soort pakketten kunnen werknemers elke maand een deel van hun salaris afdragen en hebben werkgevers de mogelijkheid om deze bijdragen aan te vullen. 

Gezinsverlof en medisch verlof

Bij ziekte of bepaalde gezinssituaties komt dit type verlof om de hoek kijken. Lokale wetgeving in veel landen vereist een minimum aantal betaalde ziektedagen per jaar, evenals verlof om voor zieke familieleden te zorgen.

Arbeidsongeschiktheid of ziekte

Als iemand in dienst een verwonding oploopt of ziek wordt op het werk, moeten werkgevers meestal zorgen voor verzekering en vergoedingen. De secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten bijvoorbeeld dekking voor medische onkosten en een vergoeding voor gederfd loon. 

Betaalde vakantie

Het aanbieden van betaalde vakantiedagen is een andere belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde die van invloed is op het welzijn en de werk-privébalans van werknemers. Afhankelijk van het land en de staat moeten werkgevers zich houden aan wetten om een minimumaantal betaalde vakantiedagen te bieden. Extra betaalde vakantiedagen aanbieden kan bijzonder aantrekkelijk zijn voor werknemers. Werkgevers kunnen ook regelingen aanbieden waarbij werknemers extra vrije dagen kunnen kopen of na een bepaalde periode onbetaald verlof kunnen aanvragen.

Flexibel werken

Een steeds populairder wordende secundaire arbeidsvoorwaarde is het flexibele arbeidsmodel, waaronder thuiswerken en hybride werken. Je kunt werknemers ook flexibele werktijden bieden, zodat ze hun gezinsleven en werkverplichtingen beter kunnen combineren. Flexibel werken kan talent aantrekken omdat het de werk-privébalans verbetert, werknemers tijd en kosten bespaart en de zelfstandigheid en productiviteit kan verhogen.

Reiskostenvergoedingen

Werkgevers kunnen een reiskostenvergoeding aanbieden voor woon-werkverkeer, zoals een OV-kaart, parkeervergoedingen of een kilometervergoeding voor werknemers met een eigen auto. Sommige bedrijven bieden ook vergoedingen voor onkosten die werknemers maken tijdens werkgerelateerde reizen, zoals tickets, accommodatie, maaltijden enz. 

Eten en snacks

Een niet-essentiële maar aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde is een vergoeding voor eten en snacks. Werknemers kunnen dit in het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket opnemen in de vorm van:

  • Gratis of gesubsidieerde maaltijden

  • Gratis snacks op kantoor

  • Maaltijdcheques of vergoedingen

  • Gratis koffie en dranken

  • Kantoormaaltijden bij speciale gelegenheden

Rouwverlof

Rouwverlof bestaat uit een aantal dagen betaald of onbetaald verlof na het overlijden van een dierbare. De duur van dit type verlof kan erg variëren, afhankelijk van de lokale wetgeving, het beleid van de werkgever en de relatie van de werknemer met de overledene.

Verwante artikelen