Global HR-tools

Het risico op verkeerde classificatie voorkomen

Overheden treden streng op tegen het verkeerd classificeren van zzp'ers en delen boetes uit die een aanzienlijk risico kunnen vormen voor je bedrijf. Je moet je bewust zijn van deze risico's en er proactief voor zorgen dat je bedrijf een sterke juridische reputatie behoudt in alle landen waar je teamleden zich bevinden.

Wat is je risico op verkeerde classificatie van zzp'ers?

Gebruik onze gratis risicocalculator voor verkeerde classificatie van zzp'ers om te zien in hoeverre je risico loopt en wat je kunt doen om het op te lossen. Er worden geen persoonlijke of financiële gegevens gevraagd en de informatie wordt niet gedeeld.

1

Wat is de duur van de overeenkomst van de zzp'er met je bedrijf?

2

Kan de zzp'er zelf de werkuren bepalen?

3

Heeft de zzp'er volledige autonomie over de manier waarop een opdracht wordt uitgevoerd?

4

Gelden voor zzp'ers dezelfde tarieven (voor dezelfde diensten) als voor werknemers?

5

Ontvangt je zzp'er secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een ziektekostenverzekering, betaald verlof, een arbeidsongeschiktheidverzekering of een andere soort verzekering)?

6

Heeft de zzp'er dezelfde toegang tot de interne systemen van het bedrijf als je werknemers?

7

Levert je bedrijf de apparatuur waarmee de zpp'er werkt?

8

Mag de zzp'er werk uitbesteden aan onderaannemers of eigen werknemers zonder daarvoor vooraf toestemming nodig te hebben?

9

Houdt de zzp'er toezicht op werknemers of andere zzp'ers? Denk hierbij aan werk controleren of prestaties managen.

10

Werkt de zzp'er ook als zzp'er voor andere bedrijven?

11

Als de zzp'er feedback ontvangt over de werkprestaties, gebeurt dat dan op dezelfde manier als bij je werknemers? Wordt er bijvorbeeld een verbeteringsplan voor prestaties opgesteld?

12

Is de zzp'er aanwezig bij bedrijfsevenementen voor werknemers?

13

Regelt de zzp'er zelf de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en andere verzekeringen?

Meer bronnen voor contractor management

Veelgestelde vragen

Er is sprake van verkeerde classificatie als een werknemer per vergissing als een zzp'er is aangenomen en niet als een fulltime werknemer. Dat houdt in dat medewerkers en werkgevers misschien niet alle correcte verschuldigde belastingen betalen en niet de juiste arbeidsrechten en secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze op grond van de lokale arbeidswet- en regelgeving recht op hebben.

Relaties met zzp'ers zijn goed voor tijdelijke functies, wanneer je gespecialiseerde vaardigheden of extra bandbreedte nodig hebt. Maar de definitie van een zzp'er is dat deze persoon niet verantwoordelijk is voor andere werknemers of voor grote initiatieven, als je je tenminste wilt houden aan de classificatieregels.

Zzp'ers moeten kunnen werken via hun eigen planning, zonder vastgestelde werkuren, en de mogelijkheid hebben om voor andere klanten te werken.

Sommige werkgevers gaan een relatie aan met medewerkers als 'pseudo-werknemers'. De werkgever ziet de medewerker dan als zzp'er, maar volgens de lokale wetgeving is de medewerker eigenlijk een werknemer.

Deze 'pseudo-werknemers' zijn fulltime en blijvende teamleden voor wie de werkzaamheden en werkomstandigheden worden bepaald door het bedrijf, maar die in dienst zijn genomen als zzp'er. Deze relatie is een voorbeeld van een verkeerde classificatie van werknemers.

Het verkeerd classificeren van zzp'ers, of het nu per ongeluk of opzettelijk gebeurt, kan ernstige gevolgen hebben.

Er is een risico op zware straffen en boetes, plus achterstallige belastingen. Ook kun je verantwoordelijk zijn voor een vergoeding aan de verkeerd geclassificeerde zzp'ers en moet je ze gederfd loon en gemiste secundaire arbeidsvoorwaarden betalen.

Verkeerde classificatie kan ook leiden tot juridische aanklachten van zzp'ers, vakbonden of andere groepen die er schade van hebben ondervonden.

In de Verenigde Staten zegt de IRS hierover: "Iedereen die diensten voor je verricht, is je werknemer als jij bepaalt wat er gedaan wordt en hoe dit wordt gedaan.

Dat geldt ook als iemand een bepaalde handelingsvrijheid geeft. Wat bepalend is, is dat je het recht hebt om te zeggen hoe het werk precies moet worden uitgevoerd."

Maar de regels variëren per land en veranderen voortdurend.

Toch zijn er een aantal indicatoren die je kunt gebruiken om je risico op verkeerde classificatie van zzp'ers te beoordelen.

In het VK werd Uber bijvoorbeeld gedwongen om de chauffeurs om te zetten van zzp'ers naar 'workers'. Het duurde vijf jaar voordat deze rechtszaak, die veel in het nieuws was, helemaal was afgerond.

Ook moest Swift Transportation, een transportbedrijf in de VS, na een rechtszaak van 10 jaar, 100 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan 20.000 verkeerd geclassificeerde medewerkers.

In de afgelopen jaren zijn verschillende andere van dit soort zaken voorgekomen. Deze vormen van verkeerde classificatie kunnen zorgen voor problemen door een negatieve perceptie: werknemers nemen ontslag of gaan weg, potentiële nieuwe werknemers hebben een ongunstig beeld van je bedrijf en je klanten kunnen hun relatie met jou heroverwegen.

Hoewel je nu misschien geen last hebt van de regels voor verkeerde classificatie van zzp'ers, is het toch goed om de risico's te kennen en proactief te zorgen dat de juridische status van je bedrijf in elk land waar je werknemers hebt, in orde is.

De inhoud op deze pagina is niet bedoeld als juridisch of professioneel advies en mag niet als zodanig worden opgevat. We raden je aan om juridisch of professioneel advies in te winnen voordat je zakelijke beslissingen neemt of afgaat op de hier gepresenteerde informatie. We behouden ons het recht voor om de informatie op deze pagina zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, bij te werken of te verwijderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om de informatie te checken op updates en wijzigingen om ervoor te zorgen dat je de meest actuele en accurate informatie hebt.